magyar-angol fordítás erre a szóra: alapszabály

HU

"alapszabály" angol fordítás

HU

alapszabály {főnév}

volume_up
1. általános
alapszabály (és: szabályzat, statutum)
Az SCE alapszabály szerinti székhelynek a Közösség területén kell lennie, és a székhelynek kell a központi ügyvezetés helyének lennie.
The registered office, as established in the statutes, must be located within the Community and must correspond with the location of the head office.
Az új alapszabály pénzügyi magatartása megfelel az Európai Közösség általános pénzügyi keretének, és összhangban van az Európai Unió bővítésével is.
The financial attitude of the new statutes is in compliance with the European Community's general financial framework and is also in line with the enlargement of the European Union.
Az alapszabály jogi személyiséggel ruházza fel a titkárságot; ezt azután hivatalosan kell jóváhagynia az Unió a Mediterráneumért magas beosztású tisztviselőinek.
These statutes will confer a legal personality on the secretariat; then they will need to be formally approved by the senior officials of the Union for the Mediterranean.
2. jog

Példamondatok a(z) "alapszabály" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

HungarianMire törekszünk itt az Európai Parlamentben az alapszabály módosításával?
What are we in the European Parliament aiming for by amending the Rules?
HungarianAz alapszabály mindig a 1049/2001/EK rendelet lesz.
The bottom line will always be the rules in Regulation (EC) No 1049/2001.
HungarianEz erősen eltér a jelenlegi helyzettől, amikor az alapszabály az, hogy semmit ne tegyünk közzé.
That is very different from the present situation, in which the default rule is not to publish anything.
HungarianVédd a magad bőrét, igen, ez az alapszabály, de a közönyös állatka hamarosan döglött állatka lesz.
Protect your own skin, yes, that was the name of the game, but an incurious animal was apt to be a dead animal very soon.
HungarianA századnál alapszabály volt, hogy ha egy pilóta rajta tartotta a kezét a repülőjén, akkor a hívójelén kellett szólítani.
It was a squadron rule that when a pilot had his hands on his aircraft, he went only by his call-sign.
HungarianAz alapszabály szerinti székhely áthelyezése
HungarianSzocialista képviselőtársaimmal azonban elértük e megközelítés módosítását és azt, hogy az alapszabály a minimumharmonizáció legyen.
However my socialist colleagues and I succeeded in getting this approach altered and in making minimum harmonisation the norm.
HungarianEgy új Nemzeti Telekommunikációs Tanács a BBC Igazgatótanácsa, a BBC Alapszabály és a Független Tömegkommunikációs Hatóság helyett.
Together with half the Parliamentary Party, the alliance would cobble together more than fifty percent of the electoral college.
HungarianEz a nagyon röviden az eljárási szabályzat módosításait érinti a 2009-től érvényes űj alapszabály tükrében.
rapporteur. - (DE) Mr President, very briefly, this concerns the amendment of the Rules of Procedure in light of the new Statute from 2009.
HungarianEzért bizonyos feltételek mellett az eltérések megengedettek, de az alapszabály az egyenlő bánásmód, és erről szól majd a holnapi szavazás.
Derogations are permitted under certain conditions, therefore, but equal treatment is the rule, and that is what the vote is about tomorrow.
HungarianAz SCE alapszabály szerinti székhelynek a Közösség területén kell lennie, és a székhelynek kell a központi ügyvezetés helyének lennie.
The registered office, as established in the statutes, must be located within the Community and must correspond with the location of the head office.
HungarianAz SCE alapszabály szerinti székhelye áthelyezhető egy másik tagállamba anélkül, hogy ez az SCE felszámolását vagy új jogi személy keletkezését eredményezné.
The registered office of an SCE may be transferred to another Member State without resulting in the winding-up of the SCE or in the creation of a new legal person.
Hungarian. - A jelentés mellett szavaztam, amely véleményem szerint jelentős lépést jelent az európai szintű politikai pártokat szabályozó jogi alapszabály létrehozása felé.
in writing. - I voted for this report, which I see as a major step towards creating a legal statute governing political parties at the European level.
HungarianÚgy vélem, helyes az az elképzelés, hogy a Bizottságot az európai politikai pártokra vonatkozó alapszabály-tervezetnek az EUMSZ-szel összhangban történő előterjesztésére kérjük.
I believe that the idea of asking the Commission to propose a draft statute for European political parties, in accordance with the TFEU, is correct.
HungarianAz új alapszabály pénzügyi magatartása megfelel az Európai Közösség általános pénzügyi keretének, és összhangban van az Európai Unió bővítésével is.
The financial attitude of the new statutes is in compliance with the European Community's general financial framework and is also in line with the enlargement of the European Union.
HungarianAz alapszabály jogi személyiséggel ruházza fel a titkárságot; ezt azután hivatalosan kell jóváhagynia az Unió a Mediterráneumért magas beosztású tisztviselőinek.
These statutes will confer a legal personality on the secretariat; then they will need to be formally approved by the senior officials of the Union for the Mediterranean.