HU

aktuális {melléknév}

volume_up
Ezt nem lehetett belevenni a jelentésbe, mégis nagyon aktuális kérdés.
This could not be taken into account in the report, but is a very topical issue.
írásban - Az állatok élelmiszeripari célú klónozása aktuális kérdés manapság.
. - Cloning animals for food is a topical issue at the moment.
A következő napirendi pont is természetesen rendkívül fontos és aktuális.
The next item is certainly also tremendously important and topical.

Példamondatok a(z) "aktuális" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

HungarianBetölti a számozási stílusokat a kijelölt dokumentumból az aktuális dokumentumba.
Loads the numbering styles from the selected document into the current document.
HungarianAz aktuális dokumentum HTML-fájlba exportálható, a szintaxiskiemeléssel együtt.
You can export the current document as a HTML file, including syntax highlighting.
HungarianAz elkészült jogi eszköz gyenge volt, és nem felelt meg az aktuális igényeknek.
The instrument which was prepared was weak and did not meet the current needs.
HungarianLecseréli az aktuális állapotsor-beállításokat egy korábban mentett verzióra.
Replaces the current Status Bar configuration with one that was previously saved.
HungarianMegadja az aktuális adattartományt, amelyet a cellakurzor pozíciója határoz meg.
Specifies the current data range denoted by the position of the cell cursor.
HungarianHa kerethivatkozást készít, az aktuális keretnek és a célkeretnek üresnek kell lenni.
If you are linking frames, the current frame and the target frame must be empty.
HungarianKontextusEbben az ablakban lehet az aktuális üzenet kontextusát megtekinteni.
PO ContextThis window shows the context of the current message in the PO file.
HungarianÍgy tehát nyíltan és tisztességesen tárgyaljunk az aktuális 2008-as igényeinkről.
Let us therefore negotiate openly and honestly on the actual needs for 2008.
HungarianAz állásfoglalásban szereplő minden kérdés aktuális probléma Lettország számára.
All the issues included in the resolution are of current concern to Latvia.
HungarianLecseréli az aktuális eszköztár-beállításokat egy korábban mentett verzióra.
Replaces the current toolbar configuration with one that was perviously saved.
HungarianLecseréli az aktuális gyorsbillentyű-beállításokat egy korábban mentett verzióra.
Replaces the shortcut key configuration with one that was previously saved.
HungarianA gomb megnyomásakor az aktuális nézet törlődik (amelyet éppen most hozott létre).
By pressing this button you can delete the actual view, which you have added before.
HungarianRöviden, ez a jelentés megpróbál a világválságok aktuális jellegére reagálni.
In short, this report tries to respond to the current nature of world crises.
HungarianElfogadja a párbeszédablak aktuális beállításait, és továbblép a következő oldalra.
Accepts the current settings in the dialog page, and moves to the next step.
HungarianÚj fájl létrehozásaLétrehoz egy új fájlt és hozzáadja az aktuális csoporthoz.
Create new fileCreates a new file and adds it to a currently selected group.
HungarianA brandShortName; figyelmeztethet az aktuális weboldal titkosítási fokozatára.
brandShortName; can alert you to the security status of the web page you are viewing.
HungarianA Rekordművelet előtti esemény az aktuális rekord megváltozása előtt következik be.
The Before record action event occurs before the current record is changed.
HungarianAz aktuális vagy a kijelölt bekezdésekről eltávolítja a felsorolást vagy a számozást.
Removes the numbering or bullets from the current or the selected paragraphs.
HungarianAz aktuális vonalkázási minták listáját menti, így később vissza tudja tölteni azt.
Saves the current list of hatching patterns, so that you can load it later.
HungarianÉrvényteleníti a szűrő beállításait, és az aktuális tábla minden rekordját megjeleníti.
Cancels the filter settings and displays all of the records in the current table.