magyar-angol fordítás erre a szóra: akta

HU

"akta" angol fordítás

EN
HU

akta {főnév}

volume_up
Az akta hat kilogrammnyi lehetett, és több különböző részből állt.
The file weighed six kilograms, and came in several different sections.
Ezért volt üres az akta, a titkosszolgálat utasítására.
That's why the file was empty-- on the orders of Secret Intelligence.
Az akta nem volt olyan vastag, mint a Capps-féle, de azért legalább annyira tekintélyes.
It was not quite as thick as the Capps file, but just as imposing.

Példamondatok a(z) "akta" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

HungarianLeszállított egy halom Bendini-iratot és azt állítja, hogy még több ezer akta van nála.
He's delivered one load of Bendini documents and claims to have ten thousand more.
HungarianAzt akarom, hogy Jonathan Cold egy üres akta legyen Langley-ben holnap délutánra.
I want Jonathan Cold an empty folder in Langley by noon tomorrow.
HungarianÉs lent a könyvtárban, Mary Jane, ott az akta a Mayfair-boszorkányokról.
And down in the library, Mary Jane, the file on the Mayfair Witches.
HungarianA papírokat betette az adagolóba, és három perccel később már az egész akta le volt másolva.
He laid the contents on the automatic feed, and three minutes later the file was copied.
HungarianAz akta nem volt olyan vastag, mint a Capps-féle, de azért legalább annyira tekintélyes.
It was not quite as thick as the Capps file, but just as imposing.
HungarianAz akta hat kilogrammnyi lehetett, és több különböző részből állt.
The file weighed six kilograms, and came in several different sections.
HungarianAz egyik akta kizárólag veled foglalkozott, de csak a keresztneved kezdőbetűjével a D-vel jelölt.
One file was entirely devoted to you, though only the initial, D, was used throughout.
HungarianLeülünk egy asztalhoz, és szétterítjük magunk előtt a Black-akta anyagát.
We sit at a table and begin to spread the Black file before us.
HungarianTöbb akta volt, Aaron mindegyiknek az elejére felírta a nevemet és a telefonszámomat.
There were several files, and my name and number were written on the front of each, in Aaron's hand.
HungarianAz akta további fejezeteiben bővebb elemzés található Lasherről és Lasher képességeiről.
But more analysis of Lasher and Lasher's powers is contained in the later chapters of these files.
HungarianBiztos vagyok benne, hogy ott van előtte az akta, és a névsort nézi.
I'm sure he has the file in front of him, looking at the names.
HungarianVagy mint egy titkos akta a Talamasca nevű okkult nyomozóiroda archívumából.
Or like a secret file on the case in the archives of the order of psychic detectives called the Talamasca.
HungarianÖsszesen ötvenegy akta van, szép rendben összecsomagolva.
There are fifty-one files in all, all boxed up real neat and proper like.
HungarianEz nem olyan akta lesz, amelyhez bárki hozzáférhet: az adatokat csak szükség esetére gyűjtik.
This is not a record that anyone will have access to: the data are collected only in case of need.
HungarianSzerencsés esetben ez az akta az átverések, becsapások, hazugságok bámulatos gyűjteménye.
In a good bad-faith case, the claim file is an amazing historical account of one screwup after another.
HungarianA jogi egyetemet idéző tárgyak a padlóra kerültek, és a Capps-akta foglalta el az egész íróasztalt.
The law school memorabilia were removed to the floor and the Capps file spread across the desk.
HungarianAz akta vonatkozásában biztosítanunk kell a nyitottságot.
Where Acta is concerned, we must ensure that there is openness here.
HungarianEzért volt üres az akta, a titkosszolgálat utasítására.
That's why the file was empty-- on the orders of Secret Intelligence.
HungarianA rám vonatkozó akta nem említ semmit az akciókról, igaz?
Your file on me doesn't say anything about operations, does it?
HungarianA bizonyíték akta rendező már majdnem igazi rendőrnek számít.
Evidence file clerks work very closely with real policemen.