magyar-angol fordítás erre a szóra: akadozó

HU

"akadozó" angol fordítás

HU

akadozó {melléknév}

volume_up
Meséje akadozó és tökéletlen volt és úgy mondta el, mintha egy nyilvánvaló koholmányt tálalna fel.
Her narrative was halting and incomplete and she told it with the air of one offering a palpable fabrication.
Fájdalmas, akadozó hangon egy dalba kezdett, minden sor végén meg-megállva, mintha a következő után kutatna az emlékezetében.
She sang a verse of a doleful, limping song, halting after each line as she tried to recall the next.
De egy erőtlen, másik hang is társult ehhez, összevegyült vele, amint a lábak mind közelebb értek a falhoz egy másik teremtmény erőlködő, akadozó lélegzete.
But with it came another sound, faint and intermingled with the first, as the feet tramped closer and closer to the walls, the sound of yet another creature's halting, strained breath.

Példamondatok a(z) "akadozó" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

HungarianBiancának jutott, aki akadozó nyelvvel méltatlankodott, hogy zsákmánya túl gyönge.
Bianca took him, her words slurred, disappointed that he had been so frail.
HungarianVic csak homályosan tudta felidézni az akadozó tűszeleppel kapcsolatos beszélgetésüket.
He remembered the conversation they'd had about the balky needle valve only vaguely.
Hungarian- Sheppard, bocsásson meg, de ezt egyedül kell elolvasnom - mondta akadozó hangon.
'Sheppard, forgive me, but I must read this alone,' he said unsteadily.
HungarianIsmét csönd, még ijesztőbb, s csak az önkívületben lévő prófétanő akadozó lélegzése.
. Again the silence, deepening in contrast, except for the choking gasps of the entranced prophetess.
HungarianAztán támolyogva felállt, akadozó lélegzettel levetette magát a part durva homokjára.
And then he was scrambling to his feet, to fling himself breathlessly against the coarse sand of the shore.
HungarianVégül bátortalan, erőltetett nevetéstől akadozó hangon megszólalt:
She gave a timid and artificial laugh, and spoke hesitantly.
HungarianBidióta arom - felelte a lány, akadozó nyelvvel.
'As attractive as you are,' he said, 'I'm sure someone'll look after you.'
HungarianA fogyasztóvédelmi jogokról szóló irányelv reformja hosszú és akadozó folyamat volt.
(FI) Mr President, the reform of the directive on consumer rights has been a long and sporadic process.
HungarianÉs Morgaine megszólalt bizonytalan, akadozó hangon.
Then Morgaine said, in a wandering, unfocused voice, I see a boat.
HungarianMeséje akadozó és tökéletlen volt és úgy mondta el, mintha egy nyilvánvaló koholmányt tálalna fel.
Her narrative was halting and incomplete and she told it with the air of one offering a palpable fabrication.
HungarianA nő tekintete kifejezéstelen volt, mozgása pedig furcsán akadozó.
Her eyes seemed vacant and her movements jerky.
HungarianEz lassabb gépeken akadozó mozgáshoz vezethet.
The result may not be satisfying on slow machines.
HungarianTúl sok volt, ami történt folytatta akadozó nyelvvel.
HungarianFájdalmas, akadozó hangon egy dalba kezdett, minden sor végén meg-megállva, mintha a következő után kutatna az emlékezetében.
She sang a verse of a doleful, limping song, halting after each line as she tried to recall the next.
HungarianAz ebédlőben ültünk vacsora után, amikor egyszerre csak beállított, és a részegségtől akadozó nyelvvel bejelentette, mi a szándéka.
He walked into the dining-room as we sat after dinner, and announced his intention in the thick voice of a half-drunken man.
Hungarian- Az is voltam - feleltem akadozó hangon.
HungarianElmondta, hogy fiatal korában többször betegeskedett a tüszős mandulájával, és ezért gyenge a gégéje, és olyan akadozó, suttogós a beszéde.
Then, again, I have heard it is no use your applying if your hair is light red, or dark red, or anything but real bright, blazing, fiery red.
HungarianÉs jobb belátása ellenére egyszer csak mesélni kezdte akadozó hangon a kislány és az iskola udvarára hullott rejtélyes virágok történetét.
And against his better judgment, the priest found himself telling in a tentative voice the story of the little girl in the school yard and the mysterious flowers.
HungarianDe egy erőtlen, másik hang is társult ehhez, összevegyült vele, amint a lábak mind közelebb értek a falhoz egy másik teremtmény erőlködő, akadozó lélegzete.
But with it came another sound, faint and intermingled with the first, as the feet tramped closer and closer to the walls, the sound of yet another creature's halting, strained breath.
HungarianNem sokkal később meghallották a végső kimerüléshez közel álló ló akadozó zihálását, a bizonytalan, szaggatott patadobogást és egy korbács kegyetlen suhogását és csattogását.
And then they heard the laboured breathing of a horse very near to fatal exhaustion, the unsteady thudding of staggering hooves and the savage whistle and crack of a whip.