magyar-angol fordítás erre a szóra: akárhogyan

HU

"akárhogyan" angol fordítás

EN
HU

akárhogyan {határozószó}

volume_up
Mindegy, akárhogyan is, de el fogja náspángolni Kicsi Billt.
But he might warm Little Billys bottom anyway.
Akárhogyan történt is, nem látott véres rongyot vagy törlőkendőt.
Anyway, he had seen no bloody washcloth or tissues with which a cleanup might have been accomplished.
Akárhogyan is, mint már mondtam, nálunk mindig szívesen látott vendég lesz.
Anyway, like I said, youre always welcome back.
Szóval, akárhogyan is, nem jött vissza, és csak nem jött vissza, és a mamád odajött és megkérdezte, láttam-e.
Anyhow, he didnt come back, and he didnt come back, and your ma come and asked me if Id seen him.
Azonban nem akárhogyan; a szálakat meg kell vizsgálni, ha azt akarjuk, hogy a polgárok valóban részesülhessenek abban a fogyasztóvédelemben, amelyről mindig beszélünk.
Not just anyhow, however; the fibres must be tested if citizens are genuinely to enjoy the consumer protection that we are always talking about.

Példamondatok a(z) "akárhogyan" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

HungarianAkárhogyan is, túl sok mindenen ment keresztül ahhoz, hogy bármin felinduljon.
Whatever, Michael had been through so much that his calm now only inevitable.
HungarianAkárhogyan is történt, egyre kíváncsibb vagyok az okára - mondta Craig.
However Joseph did it, it makes me more determined to find out why,' Craig said.
HungarianWill felnézett, körüljártatta pillantását, de hiába: akárhogyan is, mindenről ő tehet.
Will looked up and around, but there was nothing for it; he was responsible.
HungarianAkárhogyan is, az ő paranori korszaka lezárult, amikor csatlakozott a távozó Bremenhez.
Either way, his leaving with Bremen marked the end of his time at Paranor.
HungarianAkárhogyan is, a megbeszélés középpontjában áll még egy kényes dolog.
However, it fails toad dress the issue that is the focus of this hearing.
HungarianAkárhogyan is, Tessnek jól esett társasága a megpróbáltatások közepette.
And she'd definitely appreciated his company in trying circumstances.
HungarianNem hozhatod át magadhoz ezt a gyermeket, akárhogyan képzelődj róla.
You cannot bring over this child to you, no matter how you envision it.
HungarianOlyan makacs a természetem, hogy nem tűri az ijesztgetést, akárhogyan is próbálkoznak vele.
There is a stubbornness about me that never can bear to be frightened at the will of others.
HungarianNem olyan, mintha ott egy őz csontváza lenne, vagy akárhogyan is, valami őzféle csontváza?
Doesnt that look like a deer carcass to yousort of a deer, anyway?
HungarianEgyedül nevelte fel Dennyt, méghozzá nem is akárhogyan.
Now all that she had achieved seemed to have been gathered into the hand of the
HungarianAkárhogyan is, Leviticus tilalmai körül még mindig viták dúlnak.
Whether or not the prohibitions of Leviticus are applicable is still being hotly debated.
HungarianAkárhogyan is, a nemesi címer ott díszelgett minden egyes nyakkendőcsodáján.
That crest nonetheless appeared on every tie she designed.
HungarianAkárhogyan is, házassági ajánlatot nem tehet, hiszen már nős" - gondolta Lucy.
At any rate, he can't ask me to marry him, thought Lucy.
HungarianDe amíg személyesen nem találkozunk, egy szóval se mondok többet, akárhogyan is dönt most!
But I won't go any further than I have right now until I see you, regardless of what you decide.'
HungarianAkárhogyan is: Sacco és Vanzetti a háború után mint kebelbarátok tértek vissza Massachusettsbe.
Be that as it may: Sacco and Vanzetti returned to Massachusetts after the war, fast friends.
HungarianÕ sem akárhogyan tapasztalhatta ki az ezüstpenge finomságait.
It had helped him, in turn, to feel the subtleties of the silver blade.
HungarianHanem akárhogyan fogalmazták is meg a kérvényüket a nagy emberek, kurtán-furcsán elutasították valamennyit.
No matter how the great men worded their requests, they were turned down cold.
HungarianAkárhogyan is, Tess elé furakodott, és kifutott a házból.
For whatever reason, she fought to squeeze beyond Tess and scramble out of the mansion.
HungarianValójában a brit nép is hisz a jog elveiben, akárhogyan jöttek is létre.
In fact British people also believe in the principles of law, irrespective of how they come into being.
HungarianMert a semmi volt örök osztályrészük, akárhogyan hívták nemzetüket, országukat, törzsüket.
For nothing has always been their portion, whatever the name of their nation, their city, their tribe.