HU

ahol {határozószó}

volume_up

Példamondatok a(z) "ahol" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

HungarianLehettem volna, talán, de én abban a világban élek, ahol a megérzéseimben bízok.
I could have been, perhaps, but I work in this world where I trust my instincts.
HungarianValóban sötétbarna hajat látott a pólya alatt, ahol a homlok vonalát szegélyezi?
Was that dark brown hair she saw beneath the bandages that surrounded the skull?
HungarianSzólok az emberemnek, hogy kísérjen vissza a házhoz, ahol tegnap éjjel háltunk.
I will have my man-at-arms escort you back to the house where we lay last night.
HungarianVégigment a folyosón, és bekopogott azon az ajtón, ahol az előbb bement az orvos.
He went along the passage and tapped at the same door as the doctor had entered.
HungarianOlyan hely, ahol játszani lehet az Első utca ünnepélyessége után, mondta Michael.
It was like a place to play after the seriousness of First Street, said Michael.
HungarianÉpp eléggé az vagyok, ha olyan falvakba érkezem, ahol boszorkányt akarnak égetni.
I am that enough already when I go into the towns where witches are to be burnt.
HungarianNyugat felé nézett, ahol egy halvány, elmosódott fénycsík színezte az ég szélét.
He looked to the west, where a dim, fuzzy red glow lit up the edge of the sky.
HungarianAz orkok, mint a patkányok kúsztak át az átereszen, ahol a folyó vize kiömlött.
Orcs had crept like rats through the culvert through which the stream flowed out.
HungarianAztán jön a fogadás, ahol aztán addig isznak, amíg már úgysem hall senki semmit.
Then the reception, where they inebriate themselves until no one hears a note.
HungarianTeager fogtechnikus a Belfont Buildingben, ahol az öreg Morningstar irodája van.
Teager is a dental technician in the Belfont Building, old Morningstar's building.
HungarianVégre megérkezett a menedékhez, ahol Pete-et és az asszonyt hagyta: Pete eltűnt.
And so he eventually returned to the shelter where he had left Pete and the woman.
HungarianBeleriand sötét romjait, ahol kovácsolták, régen beszőtték már az iszonyat hálói.
There were webs of horror in the dark ravines of Beleriand where it was forged.
HungarianCujo bekúszott a veranda alá, ahol oly sok forró nyári délutánt eltöltött valaha.
Cujo slunk under the porch, where he had often spent hot summer days in the past.
HungarianDonna ott maradt, ahol hagyta, és meredten bámulta a kutya összezúzott tetemét.
She stood where he had left her, looking fixedly down at the dog's battered body.
HungarianA globális tőke egyszerűen oda áramlik, ahol nem jár költséggel a CO2-kibocsátás.
The global capital will simply move to where there is no cost for emitting CO2.
HungarianNem engedem, hogy a rendőrök bedugjanak egy cellába, ahol könnyű célponttá válok.
I'm not about to let the police put me in a cell, where I'll be an easy target.
HungarianEz az összeg ezekben az országokban a havi keresetek negyede, van ahol harmada.
This is a quarter or even a third of a monthly salary in some of these countries.
HungarianNem kereshetek menedéket a házadban, ugyanazon fedél alatt, ahol az ősök vannak.
I can't seek shelter in your house, beneath the same roof as the ancient ones.
HungarianMire visszaértek a tisztásra, ahol Boromir elesett, a délután már estébe fordult.
The afternoon was fading as they came back to the glade where Boromir had fallen.
HungarianEgy puszta ország királya lettél, ahol eddig nem uralkodott más, csak a rettegés.
You are the king of a wasted land where there has never been any king but fear.