magyar-angol fordítás erre a szóra: ahogyan

HU

"ahogyan" angol fordítás

EN
EN
HU

ahogyan {kötőszó}

volume_up
ahogyan (és: ahogy)
Megvallom, döbbenten állok ezelőtt, ahogyan a dolgokat itt előadják számunkra.
I have to say I am astonished at how things are presented here.
Lenyűgöző történet volt -- ahogyan mindenki elkezdte magáénak érezni az ügyet.
It was an amazing story -- how everyone started feeling the ownership.
Abból kiindulva, ahogyan az állataikkal bánunk, még mindig barbárok vagyunk.
Judging by how we treat our animals, we are still barbarians.

Példamondatok a(z) "ahogyan" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

Hungarian. - a hangja elhalt, ahogyan a fodrok a halott tó vizén.
But if I am to die ... and his voice faded, like the ripples in the dying pool.
Hungarian. - Ahogyan azt már említettem, meg kell találnunk a jogalapot.
President of the Commission. - As I said, we have to see the legal basis for it.
HungarianAhogyan haladt lefelé, lassan kiért a látószögükből, de a tekintetek nem követték.
But he moved through their eye line, and out, without their gazes following him.
Hungarian- Ahogyan ő kívánja. - válaszolt az elf, ahogy sietség nélkül felléptek a kövekre.
Be guided by his face, the mage replied smoothly as they advanced, not hurrying.
HungarianFigyelik és elítélik, ahogyan megcsalom öreg és bennem bízó uramat Accolonnal?
Do they watch, judging me, as I betray my old and trusting husband with Accolon?
HungarianMég csak sztorit sem kreáltak ebből, ahogyan néhány évvel korábban tették volna.
It hadn't even resulted in a story, as it might have done a few years earlier.
HungarianMa is vannak még - ahogyan azt hallhattuk - problémák Szerbiában és Montenegróban.
Today - as we have heard - there are still problems in Serbia and in Montenegro.
Hungarian- S elveszed az asszonyát is... hódítóként és a jog szerint, ahogyan Tintagelt?
And you will have his lady, too-by conquest and by right, as you have Tintagel?
HungarianAhogyan ő mondta, idézem "A csoport feladata egy új európai álom meghatározása.”
As he said, and I quote, 'the job of the group is to define a new European dream.'
HungarianNem arról van szó, hogy magunknak kérünk pénzt, mint ahogyan a sajtó állította.
It is not a case of us asking for money for ourselves, as alleged by the press.
HungarianÚgy éreztem: Igraine elfeledett mindkettőnket, őt éppúgy elhagyta, ahogyan engem.
I thought, Igraine has forgotten both of us, abandoned him as she abandoned me.
HungarianOsborne talán nem is ismeri fel olyan jól az embereket, mint ahogyan hiszi.
Mr Osborne isn't necessarily as good as he thinks he is at recognising people.
HungarianDe miután mindent átgondoltam, mégis úgy fogok szavazni, ahogyan eldöntöttem.
But having considered it all, I'm still going to vote the way I'm going to vote.
HungarianA többség azonnal egyetértett vele, úgy, ahogyan angyalok szoktak, hang nélkül.
The majority agreed with him instantly, the way angels agree, without a sound.
Hungarian- Az ember rátermettebben viselte a kiirát, mint ahogyan az örökösünknek sikerül.
The human Elminster wore the kiira more ably than our heir has yet managed to.
HungarianAaron természetesen mindent leírt a te fausti alakváltásodról, ahogyan ő nevezte.
Of course Aaron wrote all about your Faustian Body Switching, as he called it.
HungarianAbban a pillanatban, ahogyan kikerül innen, mindent elmond a feljebbvalóinak.
The moment you're free, you'll report everything you've heard to your superiors.
HungarianLégy elégedett, Gwydion, Arthur jól ismeri Gareth becsét, ahogyan Gawaine-ét is.
Rest you content, Gwydion, Arthur well knows his worth, even as he knows Gawaine's.
HungarianAz európai vizeken túl is éppen úgy kell viselkednünk, ahogyan azt itthon tesszük.
We should behave outside European waters in just the same way as we do at home.
HungarianCsalódott vagyok amiatt, ahogyan török partnerünk ebben a kérdésben viselkedik.
I am disappointed in the way our partner, Turkey, has behaved in this respect.