magyar-angol fordítás erre a szóra: ahogy

HU

"ahogy" angol fordítás

EN
EN
volume_up
ahogy szeretnéd [példa]
volume_up
ahogy kívánod [példa]
HU

ahogy {határozószó}

volume_up
ahogy ezt mindenki el tudja mondani angolul.
--as everybody in the entire world can say in English.
Aztán a pusztító tűz Sivrak felé csapott, és elnyelte őt is, ahogy
And then the fire that consumed her reached out for Sivrak, engulfing him too as-
.as she pulled the gun around, activating.

Példamondatok a(z) "ahogy" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

HungarianA tulajdon kezemmel kapartam ki a szemét, úgy, ahogy Julienét akartam kikaparni.
With my own hands I'd scratched at her eyes, the way I'd scratched at Julien's.'
HungarianAhogy csukódott az ajtó, fölemelte a kagylót, és benyomta az apró, piros gombot.
As the doors closed, he picked up the receiver, and pressed the tiny red button.
HungarianMegígértem Bébének Vietnámban, hogy ahogy véget ér a háború, üzletfelek leszünk.
I promised Bubba in Vietnam that as soon as the war was over, we'd be partners .
HungarianLáttuk, ahogy a légkör sűrűsödik, fejlődik, láttuk, hogyan változik összetétele.
We watched the atmosphere thicken and develop, watching it change in composition.
HungarianAhogy itt fent látható, nekik felfelé hajló hangjuk van, ilyen "vup, vup, vup."
As you can see at the top here, they share an up-sweep, like "woop, woop, woop."
HungarianTúltettem magam rajta, mint ahogy annyi más dolgon is, ami nem fontos az életben.
I put it aside with the things--the very many things--that don't matter in life.
HungarianCsak teljes elkeseredésemmel magyarázható; hogy úgy kezdtem a mondókámat, ahogy.
It was, I think, sheer desperation that led me to attack with the phrase I did.
HungarianDe mindez kevés vigaszt jelentett a számára, ahogy a talaj eltűnt a lábai alól.
But that was little comfort as she saw the ground falling away beneath her feet.
Hungarian- A bázis nem teljesen elhagyatott - mondta Elliott, ahogy eltűnt a kifutópálya.
The base isn't completely deserted, Elliott said as the runway moved out of view.
Hungarian- Ahogy azt már biztosan tudja, én vittem el a Szent üzenetet Lyonesse városába.
As you may know, I have successfully brought the Holy Message to Lyonesse Town.
HungarianAhogy kiértünk, a spanyolok morogni kezdtek, hogy veszedelmesen világos van már.
As we got outside the Spaniards murmured that it was getting dangerously light.
HungarianAhogy mondtad, valaminek már történnie kell, különben a pénzhiány végez velünk.
As you said there must be some action or we shall be finished for lack of funds.
HungarianFelnézve hat mágust látott, ahogy kezeiket kristályaikra teszik és belebámulnak.
Looking up, he saw six mages approach their own crystals and lay hands on them.
HungarianLáttalak, Lasher, olyan tisztán, ahogy a boszorkány látott, és erőssé tehetlek!
I saw you, Lasher, as clearly as the witch saw you, and I can make you strong.'
Hungarian-Mindent úgy csináltam, ahogy mondta, és megvártam, hogy a többiek elmenjenek.
I did exactly what he indicated, and waited until the other clerks had departed.
HungarianA tartomány széthullott, ahogy kiszabadították magukat az Európai szorításából.
The province fragmented as they delivered themselves out of the European's grasp.
HungarianA Vurt-kábulat egyből elillant Bogár szeméből, ahogy elüvöltöttem neki a hírt.
The Vurtglaze slipped from the Beetle's eyes, as I screamed the bad news at him.
HungarianSzerette, ahogy ajkai megformálták a szavakat, felülmúlhatatlan precizitással.
She liked the way his lips shaped the words he spoke with a delicious precision.
HungarianVagyunk ahogy vagyunk, jól-rosszul, vagy valahogy, vagy valahogy éppen komiszul.
We are hung as we are hung, for better or worse, or something, or something awful.
HungarianBármi legyen is ez, nem repülőgépmotor, ahogy a felirat mondja szólalt meg Bert.
'Well, whatever it is, it ain't aero engines like it saysonthea'tside,' Bert said.