magyar-angol fordítás erre a szóra: aggályai vannak

HU

"aggályai vannak" angol fordítás

HU

aggályai vannak {ige}

volume_up
aggályai vannak (és: habozik)
Nem olyan ember volt, akinek aggályai vannak.
He has never been a man to be troubled with scruples.

Példamondatok a(z) "aggályai vannak" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

HungarianAz a benyomás alakult ki, hogy egyedül az európai mezőgazdasági termelőknek vannak aggályai.
There is an impression that European farmers are the only ones with concerns.
HungarianMindenki, akinek ezzel kapcsolatban aggályai vannak, ugyanazon az oldalon talál engem is.
Everyone who has concerns about this will find me on their side.
HungarianTalán vannak még aggályai, gonosztevőnek néz engem?
You have a few prejudices left; so you think that I am a scoundrel, do you?
HungarianNem olyan ember volt, akinek aggályai vannak.
He has never been a man to be troubled with scruples.
HungarianJó kompromisszumot sikerült elérni, amely hatékony reagálást tesz lehetővé, ha a tagállamoknak megalapozott aggályai vannak más betegségek terjedése miatt.
It is a good compromise which will allow an effective response if Member States have justified concerns over the spread of other diseases.
HungarianTudom, hogy ezzel kapcsolatban sokaknak vannak aggályai néhány országban, így Svédországban is, ahol régóta működik a Fass nevű rendszer.
I know that this is something that many people were concerned about in some countries, including Sweden, where, for a long time, we have had a system called Fass.
HungarianAz én képviselőcsoportom egyértelműen az új Szerződésről szóló népszavazás mellett van és a Charta bizonyos cikkeivel kapcsolatban kérdései és aggályai vannak.
My group is certainly in favour of a referendum on the new treaty and it has questions and misgivings about certain articles of the Charter.
HungarianA Bizottságnak azonban aggályai vannak az alkotmánybíróságnak azon döntését követően, hogy betiltja a kurdokat támogató parlamenti pártot, a DTP-t.
However, the Commission has concerns following the decision of the Constitutional Court to close the pro-Kurdish party represented in Parliament, the DTP.
HungarianEmellett Hamon úr, akinek egyéb aggályai vannak, jóval magasabb mennyiséget javasolt, mint az a kétes szocialista-liberális kompromisszum, amelyet a hátam mögött főztek ki.
Moreover, Mr Hamon, who now has other concerns, had proposed in his amendment much higher limits than those of the infamous social-liberal compromise concocted behind my back.

Hasonló fordítások a(z) "aggályai vannak" szóra angolul

vannak indulatszó
English
jó lábai vannak ige
őrült ötletei vannak ige
többen vannak ige
nagy ambíciói vannak ige
fájdalmai vannak
nagy fájdalmai vannak
anyagi gondjai vannak
vendégei vannak ige