HU

adózás {főnév}

volume_up
Az adózás terén európai együttműködésre van szükségünk, amely véget vet az adódömpingnek.
We need collaboration on tax in Europe, which will put an end to tax dumping.
Már kezdésként kisebbek az adózás előtti keresetek közötti különbségek.
It starts off with much smaller differences in earnings before tax.
Ravelston évei jövedelme adózás után is elérte a kétezret.
Ravelstons income, after payment of income tax, was probably two thousand a year.
Sőt, felvetődik a "nincs adózás képviselet nélkül” elv problémája is.
Here, there is even the 'no taxation without representation' issue.
A törekvéseknek a közvetlen adózás fejlesztésére kell irányulniuk.
Efforts need to be concentrated on the development of direct taxation.
Először: az adózás az egyes tagállamok nemzeti szuverenitásába tartozik.
First, taxation is a matter of national sovereignty for each Member State.

Példamondatok a(z) "adózás" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

HungarianA jelentésben később a 'közvetlen adózás' 'EU-szerte történő koordinációját' említik.
Later in the report, it talks about 'EU-wide coordination' of 'direct taxation'.
HungarianAlvarez asszony jelentése az adózás területén történő közigazgatási együttműködésről,
the report by Mrs Alvarez on administrative cooperation in the field of taxation,
HungarianAz ehhez a számításhoz használt adózás előtti haszonkulcs a forgalom 10 %-a volt.
The pre-tax profit margin used for this calculation was 10 % of turnover.
HungarianEhhez olyan tabukat kell áttörnünk, mint az adózás és a szociális dimenzió kérdése.
To do so, we must break taboos such as those of taxation and of the social dimension.
HungarianAz adózás, és különösen a harmonizáció minden formája, mindig rendkívül érzékeny kérdés.
Taxation, particularly any form of harmonisation, is always a sensitive issue.
HungarianÖn adóügyekben és az adózás területén is hangsúlyozza a jó kormányzás fontosságát.
You also stress the importance of good governance in tax matters and in the fiscal area.
HungarianAz adózás szintje természetesen nem emelkedhet, hiszen Európa úgyis túl sokat adózik.
Of course, the level of taxation will not rise, as Europe is already too heavily taxed.
HungarianAz adózás terén európai együttműködésre van szükségünk, amely véget vet az adódömpingnek.
We need collaboration on tax in Europe, which will put an end to tax dumping.
HungarianÍgy mindennek ellenére jobb megoldás a környezetvédelmi adókat alkalmazó progresszív adózás.
Thus, in spite of everything, progressive taxation using green taxes is better.
HungarianElőször: az adózás az egyes tagállamok nemzeti szuverenitásába tartozik.
First, taxation is a matter of national sovereignty for each Member State.
Hungarian. - (PL) Hölgyeim és uraim, az adózás az uniós témák egyik legérzékenyebbje.
in writing. - (PL) Ladies and gentlemen, taxes must be one of the most sensitive EU topics.
HungarianAz a határozott álláspontom, hogy az ilyen adózás az egyes tagállamok hatáskörébe tartozik.
I am firmly of the view that such taxation is a matter for each Member State.
HungarianEngedjék meg, hogy az adózás területén végbement legutóbbi változással fejezzem be.
Let me conclude with the recent development in the area of taxation.
HungarianA második pont, amire koncentráltunk, a közvetlen és a közvetett adózás viszonyáról szólt.
The second point we focused on was the relation between direct and indirect taxation.
HungarianEnnél sokkal hatékonyabb lehetőségek állnak rendelkezésre a kettős adózás elleni küzdelemhez.
There are much more efficient ways of combating the issue of double taxation.
HungarianAzt is felismeri, hogy a progresszív rendszerű adózás létfontosságú egy demokráciában.
It also recognises that taxation through a progressive tax system is essential to democracy.
HungarianSzintén fontos rögzíteni a tagállamok szuverenitását az adózás terén.
It is also important to lay down the Member States' sovereignty in the field of taxation.
HungarianA tisztességes adózás elvének megsértéséhez vezet, és része van a verseny torzításában.
It leads to violations of the principle of fair taxation and is liable to distort competition.
HungarianMár kezdésként kisebbek az adózás előtti keresetek közötti különbségek.
It starts off with much smaller differences in earnings before tax.
HungarianRavelston évei jövedelme adózás után is elérte a kétezret.
Ravelstons income, after payment of income tax, was probably two thousand a year.