HU

a másik {névmás}

volume_up
A másik pördült néhányat, majd felrobbant, szép fehér füstgombócot képezve.
The other one was rolling and then exploded into a nice white puffball.
Ez itt teljesen szétnyíródott, a másik az ütéstől horpadt be és hibásodott meg.
The other one was crumpled by the impact and failed.
Ezért javaslom, hogy e jelentésről és a másik jelentésről szavazzunk.
Therefore I propose having a vote now on this report and on the other one.

Példamondatok a(z) "a másik" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

HungarianAzt hittem, a kérdésfeltevő és két másik képviselő tehet fel kiegészítő kérdést.
I thought it was the questioner who had a supplementary, plus two other Members.
HungarianA másik húsz évvel fiatalabb volt húsz év múlva ugyanolyan lesz mint az idősebb.
The other was twenty years younger and in twenty years would look just like him.
HungarianEgyik félresikerült pillanatot a másik után simította el, mintegy ösztönszerűen.
He would smooth over one awkward moment after another; he did it instinctively.
HungarianA nagy központi szoba túlsó végén nyitva a másik is, amelyik a külvilágba vezet.
So is the door on the far side of the big central room, the one to the outside.
HungarianA másik oldalon egy terrorista szervezet áll, amelynek valódi kiléte nem ismert.
On the other side is a terrorist organisation whose real identity is not known.
Hungariankérdezte a másik, miközben dobálták őket a hullámok.
Youre from the Hereafter, arent you? he said as they bobbed up and down together.
HungarianEric közben a másik oldalára fordult, egyik keze a feje alatt, a másik a szemén.
Eric had rolled over and had one hand under his head, the other over his eyes.
HungarianA másik poharat, amely sejtésem szerint a rendré lehetett, berakta a mosogatóba.
The other glass, which I guessed had been the constable's, he put in the sink.
HungarianA másik rész, amely messze a legnagyobb érdeklődést keltette ma fel, a 186. cikk.
The other part, which has aroused by far the most interest today, is Article 186.
HungarianA másik aggodalmat az internet semlegessége és a korlátozott hozzáférés jelenti.
Another concern is the neutrality of the Internet and the issue of limiting access.
Hungarian- Egyik csoda a másik után - mormogta a levélíró a nádat már a tintába mártva.
'Wonder on wonder!' murmured the letter-writer, dipping a reed in the inkstand.
HungarianAz a másik ember is öreg volt már, amikor sor került az utazására mondta Gornon.
The one other human who traveled this way was also an old man, Gornon assured Hari.
HungarianAz a másik világ, ahol a pénz és a siker az úr, mindig olyan döbbenetesen közeli.
That other world, the world of money and success, is always so strangely near.
Hungarian- Azért nagyobb biztonságban érezném magam, ha a másik egységünk is felbukkanna.
In back, someone murmured, 'I'll feel more confident when our other unit shows up.'
HungarianTalán anyám suttogó megbotránkozása, vagy hogy a másik fivérem meg sem szólalt.
Maybe it was my mother's murmured outrage or my other brother not speaking at all.
HungarianTudja, mi van... elfordítja az ember a fejét, és egy másik pasas italt rendel neki.
You know how it is--you turn your head and some other guy is buying her a drink.
HungarianTíz perccel későőbb Avram Hirs riasztotta a mögöttük haladó másik rendőőrautót.
Ten minutes later Avram Hirsch alerted the other police cars coming up behind him.
HungarianUdinász alig látott ki a saját szemén, ahogy egyik utcát hagyta el a másik után.
Udinaas could barely see through his own eyes, as street after street blurred past.
HungarianCarson végül tisztázta a lányt a vádak alól, de a másik hármat börtönbe juttatta.
In the process of sending the other three to prison, Carson had cleared Liane.
Hungarian- Egyik botrányból a másik után mentett ki, tüntetett el a halandó szemek elől.
From riot after riot, he'd torn me and dragged me out of the sight of mortal eyes.

Hasonló fordítások a(z) "a másik" szóra angolul

másik
másik határozószó
English
a vég közeledtét érző melléknév
English
a helyzet főnév
a fentiekben határozószó
English
a helyére határozószó
English
a hatalmában
a mi tájunkon
English
a kutyafáját!
English
a kutyafáját! indulatszó
a figyelem középpontjában van
a francba! indulatszó
English
a fene egye meg!
English
a hit alapköve főnév
a legjobb melléknév
English
a túrót! indulatszó
English