HU

a levegőben {határozószó}

volume_up
a levegőben (és: fenn, fent a magasban)
Süvített a szél, és Udinász rádöbbent, hogy repül, saját bőrlebenyes szárnya tartja a levegőben.
Winds howled, and Udinaas realized he was flying, held aloft on leathery wings.
Az E-767-es radarjához hasonló nem volt a levegőben.
The radar on the £-767 was like nothing aloft.
Míg üzemanyaga és fegyvere van, a levegőben marad.
As long as he had gas and guns, he was going to stay aloft.

Példamondatok a(z) "a levegőben" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

HungarianHolmes valahogy így fogalmazna, a kérdéses időpontban valami lógott a levegőben.
As Holmes would've pointed out, during the time in question, something was afoot.
HungarianAz ördög tehetetlenül pörög a levegőben, az összetört emberrel az egyik markában.]
The arch-devil spins helpless through shrieking air, a broken human in one fist.]
HungarianMegjelenése uralkodói volt köpenyében, ahogy ott állt a tiszta levegőben lebegve.
The apparition was gowned and regal and stood in the air well clear of the ground.
HungarianValamiért úgy gondolom, ha felszállok egy gépre, azonnal felrobbanna a levegőben.
I somehow think if I got up on a plane, it would suddenly blow up in the sky.
HungarianA kötél még a levegőben kígyózott, amikor gyors pillantást vetettem Jennyére.
Whilst it was still snaking through the air, I glanced quickly at Jenny's line.
HungarianA levegőben frissen megpörkölődött fa, festék és szőnyeg maró bűze terjengett.
The air was thick with the acrid smell of freshly burnt wood and paint and carpet.
HungarianMintha a hűvös, nyirkos levegőben láthatatlanná olvadt volna egy lámpa fénye.
That from the cool, damp air that much light was suddenly, soundlessly subtracted.
HungarianA szőke nő keze reszketni kezdett, a pisztoly furcsa táncba kezdett a levegőben.
The blond's hand began to shake and the gun did a queer up and down dance in the air.
HungarianTekintete nem bírt elszakadni a Legyek Urától, amely ott lógott fölötte a levegőben.
His eyes could not break away and the Lord of the Flies hung in space before him.
HungarianA levegőben nem spriccelt semmi, csak akkor vált láthatóvá, mikor a porcelánhoz ért.
There was no stream in the air; he saw it only when it struck the dead porcelain.
HungarianA szívélyes mosoly és a kedves tekintet elpárolgott, mint gőz a hideg levegőben.
The genial smile and gentle disposition evaporated like steam in cold air.
HungarianVagy tizenöt méternyi magasan voltak a levegőben, egy forgalmas út fölött.
They were fifty feet or so in the air, high above a main road busy with traffic.
HungarianDéli csend támadt; még az aknavetők is hallgattak, és a levegőben nem voltak repülők.
A noonday hush fell: even the mortars were quiet and the air was empty of planes.
HungarianMintha egészen apró változást éreztem volna a levegőben, mikor a vas közeledett.
It seemed I'd felt the thing moving towards her, a tiny change of atmosphere, no more.
HungarianA labdák könnyedén átugrálták egymást a levegőben, aztán pattogva földet értek.
The balls leaped over one another briefly in midair, then fell bouncing to the floor.
Hungarian- és a penge megfordult a levegőben, újra El felé száguldott.
Indruu hathan halarl! and the blade veered in the air, darting straight at El-mara.
HungarianAz újság szétnyílt a levegőben, és összekuszálódva kötött ki David lábainál.
The magazine unrolled itself in flight and landed in an untidy heap at Davids feet.
HungarianTöltényhüvelyek pattogtak a levegőben, majd egymásnak ütközve hullottak le a szőnyegre.
Ejected casings flew through the air, clinking against each other on the carpet.
HungarianCreideiki megszokta, hogy súlytalanságban pihenjen, a nedves levegőben lebegve.
Creideiki was used to taking his rest in zero gee, suspended in moist air.
HungarianEgy kiszabadult tollpihe felfelé kanyargott a levegőben, a kavargó porban.
Freed, one of the few remaining feathers spiraled up through the descending dust.

Hasonló fordítások a(z) "a levegőben" szóra angolul

levegőben határozószó
English
a vég közeledtét érző melléknév
English
a helyzet főnév
megfordul a levegőben ige
a fentiekben határozószó
English
a helyére határozószó
English
a hatalmában
a mi tájunkon
English
benne van a levegőben
a kutyafáját!
English
a kutyafáját! indulatszó
a figyelem középpontjában van
a francba! indulatszó
English
a fene egye meg!
English
a hit alapköve főnév
a legjobb melléknév
English