magyar-angol fordítás erre a szóra: úszik

HU

"úszik" angol fordítás

HU úszik
volume_up
{ige}

Ültessük őket kis csónakokba, tutajokra, bármire, amit ma éjszakáig meg lehet építeni és úszik a vízen.
Put them in small boats, rafts, anything that you now have or can build by tonight that will float.
Figyelte hogyan úszik, akár a völgyben a köd, lehellete a reggeli hideg levegőben.
He could see his breath floating away in the morning air, reminding him of the fog down below.
Reméltem, hogy rajta úszik Lucius hullája.
I hoped Lucius's body was floating in it.
úszik (és: lebeg)
A Ranger úszik, minimális sebességgel az indonéziai Manado kikötője felé tart, a Hewitt és Fife rombolók, továbbá a Bunker Hill cirkáló kíséretében.
Ranger is still afloat, heading to the port city of Manado in Indonesia at minimum speed, escorted by destroyers Hewitt and Ffe and cruiser Bunker Hill.
Tündérhon egyre távolabbra úszik a világtól, amelyet Krisztus ural.
For ever the world of Fairy drifts further from the world in which the Christ holds sway.
Vajon még hány fekete gumicsónak úszik pontosan ebben az időpontban, pont ennek az ódon mólónak az irányába?
How many other black rubber rafts could be expected to drift in from the Atlantic and pinpoint this ancient pier at this precise hour?
úszik (és: lebeg, hajt, lovagol)
Hajónk távoli tengereken úszik, A szerencsénk is valahol itt bújik.
Our argosies ride distant tides; Out there somewhere our fortune hides.
De hisz a hangok azt mondták neki, hogy a nyílt tengeren van, és egy leviatán úszik mellette!
But sound told him he was in the open sea, and a leviathan rode next to him!
Az emberek a hátukon hozzájuk méltók: magasak, s a lábuk hosszú, lenszőke hajukon könnyű sisak, hajuk varkocsba fonva úszik mögöttük, arcuk komoly és szigorú.
The Men that rode them matched them well: tall and long-limbed; their hair, flaxen-pale, flowed under their light helms, and streamed in long braids behind them; their faces were stern and keen.
Néha úszik egyet benne, de Éva túl sűrű ahhoz, hogy frissítő legyen az úszás.
Sometimes he swam in her, but she was too soupy for an invigorating swim.
Majd azt csinálja, hogy színleg utána úszik.
She'd pretend to swim out after him.
Mint Hattyúkisasszony, úgy tettem, mint aki úszik a gyerekszoba padlóján.
When I was Lady Swan, I pretended to be swimming about on the floor.

Példamondatok a(z) "úszik" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

HungarianA Baodzsi járőrhajó súlyosan megsérült, de úszik, délnyugati irányba tart öt csomóval.
Patrol craft Baoji heavily damaged but under way, moving southwest at five knots.
HungarianFigyelte hogyan úszik, akár a völgyben a köd, lehellete a reggeli hideg levegőben.
He could see his breath floating away in the morning air, reminding him of the fog down below.
HungarianDe hisz a hangok azt mondták neki, hogy a nyílt tengeren van, és egy leviatán úszik mellette!
But sound told him he was in the open sea, and a leviathan rode next to him!
HungarianA fenyőfa padlót gyönyörűen lecsiszolták, úgyhogy a ház borostyánsárga fényben úszik.
The floors of heart pine have been beautifully redone, giving the house a rather amber glow.
HungarianMint Hattyúkisasszony, úgy tettem, mint aki úszik a gyerekszoba padlóján.
When I was Lady Swan, I pretended to be swimming about on the floor.
HungarianVize melegebb volt teste hőmérsékleténél, úgy érezte magát, mint aki egy óriási fürdőkádban úszik.
The water was warmer than his blood and he might have been swimming in a huge bath.
HungarianTündérhon egyre távolabbra úszik a világtól, amelyet Krisztus ural.
For ever the world of Fairy drifts further from the world in which the Christ holds sway.
HungarianAmikor magához tér, üvöltenek a szirénák, ő meg úszik a vérben.
Next thing he knows, sirens are screaming, he's covered in blood.
HungarianHa majd az egész szoba vörösben úszik tőle, akkor lesz annyira sötét, hogy elhagyhatom a szállodát.
When it made the whole room red it would be dark enough to go out.
HungarianAkkor kelek, amikor a nap épp hogy lesüllyedt a szemhatár mögé és az ég még mindig vörös fényben úszik.
I rise when the sun has just sunk below the horizon and there is still red light in the sky.
HungarianSharrol úgy úszik, mint a hal; mostanra már biztosan odakint van.
Sharrol swam like a fish; she could be out there right now.
HungarianAz összes hegy és kontinens valahogy a Föld tetején úszik.
All the mountains and the continents are kind of floating around on top of the Earth, you know?
HungarianBocsássuk vízre, és nézzük meg, hogy úszik javasolta.
'Well, let's launch it and see if it floats,' he suggested.
HungarianRedfern fiatal, csinos, a nők kedvence, jól úszik, kitűnően teniszezik, táncban utolérhetetlen.
Mr Redfern is young, attractive to women, a magnificent swimmer, a good tennis player and accomplished dancer.
HungarianVan bármi ezen a menün, ami nem úszik a szaftban?
Is there anything on this menu that is not swimming in gravy?
HungarianIgaz, hogy nyakig úszik az adósságban vagy legalább is úszott mielőtt a Leggett vagyont a kezébe kaparintotta?
Is it true that he's up to his tonsils in debt, or was before the Leggett estate got into his hands?
Hungarian- A férje az, aki ott úszik, ugye, Mrs. Redfern ?
That's your husband swimming in now, isn't it, Mrs Redfern?
HungarianLátni lehetett, milyen köd úszik odakinn a vízen.
Conditions were 8 TOM CLANCY perfect for the operation.
HungarianAzt mondta, azért úszik ki annyira, mert a nyílt víz nyugalmasabb - a part közelében inkább paskolják a hullámok.
She said she went out so far because the water was calmer there; closer to shore, the waves interfered with her.
HungarianBrian úgy érezte, úszik a kék tenger szemében.
It's the first rule of fair trade, Brian my boy.