magyar-angol fordítás erre a szóra: összeszedett

HU

"összeszedett" angol fordítás

HU összeszedett
volume_up
{melléknév}

Ordinarily he was calm, collected.
Nyugodt, összeszedett és erős akartam maradni, amikor bemegyek Karlához, olyan, aki csupa pozitív energia.
After two or three minutes, I was calm and half collected, which I decided would have to be good enough.
Felszárította a könnyeit, eltette a zsebkendőjét a táskájába, mindent összeszedett, indulásra készen.
She wiped her eyes again and put the handkerchief away in the bag and got herself all collected and ready to leave.

Példamondatok a(z) "összeszedett" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

HungarianPlatime mindenkit összeszedett a városban, aki egy kicsit is gyanús volt.
Platime's rounded up just about everybody in town who's the least bit suspect.'
HungarianSötétbarna, zavaros víz, és rengeteg hordalék, amit a partokról összeszedett az áradás.
Pappy's stick, his flood gauge, was long gone, washed away by the swirling currents.
HungarianWargun elég sok tábori népséget összeszedett, ha túlzottan hajtana a vágy.
WarGun's gathered up a fair number of camp-followers if those urges are bothering you.'
HungarianNeked egy komoly és összeszedett valóságvizsgálat kéne, ha azt hiszed, az életem tökéletes!
You need a serious and bracing reality check if you think my life is perfect!
HungarianBiztonsággal kereste a Tündérkövek mágiáját, összeszedett magából mindent, amit talált.
Hand steady, he called upon the magic of the Elfstones with everything that he could muster.
HungarianAz Akvitor és az Első Eunuch arca azonban összeszedett maradt.
The faces of the Acquitor and the First Eunuch, however, remained composed.
HungarianÉs rá is jött,...hogy Õ egy nagyon összeszedett fiatal férfi.
And she actually came to find that he's a very together young man.
Hungarian- Az öreg kertész minden apró papírdarabot összeszedett, amit csak a kertben talált, és oda rakta.
The old gardener chap used to spear up any odd stuff that was blowing about and shove it in there.
HungarianBriant lehajolt és összeszedett egy halom férfiruhát.
Briant glowered, gathering an armload of male cloth- ing to him.
HungarianA Larkin által összeszedett információkat maga kapta meg.
The information Larkin got at Portlebury was passed to you.
HungarianApám összeszedett egy tucat tojást a kis gyékénykosárba, és a kezembe nyomta, hogy vigyem utána.
My mother, however, intervened with a fury, and for the time being, I was not permitted to collect eggs alone.
HungarianHa az ember összeszedett egy zsákra valót, és leadta a konyhán, egy vizeskanna kávét kapott érte.
If you got a sackful you could take them down to the cook-house and swap them for a water-bottleful of coffee.
HungarianMost legalább tudja, hogy él, noha Isten tudja, miféle Midianban összeszedett borzalom tartja hatalmában.
Now at least he was alive, though God alone knew what horror, contracted in the tombs of Midian, possessed him.
HungarianÚgy látom, összeszedett még egy követőt magának, Cluff mester jegyezte meg Sorgi kapitány, amikor meglátta Talent.
'You seem to have picked up another retainer, Master Cluff,' Captain Sorgi said to Sparhawk when he saw Talen.
HungarianAmit összeszedett, azt egy küldönccel Estcarpba küldte, hátha tudnak valamit mondani a boszorkányok erről.
What he could leam he dispatched by messenger to Estcarp, asking for anything the witches might have to tell in return.
HungarianElminster vidáman hallgatta egy kicsit szuszogásukat, mintha ez érné a legtöbb érmét, amit csak összeszedett.
Elminster had been delighted to hear of their betrothal, even if it would cost him most of the coins he'd worked for.
HungarianMerrick tovább magyarázta, hogy hosszú órákat töltött a gyerekkori utazáson összeszedett műtárgyak vizsgálatával.
Merrick went on to explain that she had spent many hours going through the artifacts retrieved on her girlhood journey.
HungarianMindenhol összeszedett minden információt, amit csak lehetett, és apránként beleillesztette erről a világról alkotott képébe.
He was a gatherer of facts where and when he could, adding them piece by piece to his jigsaw of this world.
HungarianBerit összeszedett néhány fiatal szerzetest, akik felváltva figyelték az ellenséget a Bazilika kupolájában lévő kilátótoronyból.
Berit gathered a group of young monks, and they traded off keeping watch from the cupola atop the Basilica dome.
HungarianDartweg király betörésének híre Doun Darricban érte, és gyorsan összeszedett egy csapatot, hogy rendezze a helyzetet.
News of King Dartweg’s incursion had reached him at Doun Darric and he had assembled a force to deal with the situation.