HU

összesen

volume_up
A Zöldek/az Európai Szabad Szövetség Képviselőcsoportja által kidolgozott 16 módosításból összesen tíz került elfogadásra.
All in all, 10 out of the 16 green/EFA amendments were adopted.
Összesen tehát kilenc ember ült az asztalnál, közülük heten a birodalom lovagjai, akik nagyobb hatalmat és befolyást képviseltek, mint bármely más hét ember a birodalomban.
All in all, there were nine men around the table; seven of them were knights of the realm who among them represented more power and influence than any other seven men in the kingdom.

Példamondatok a(z) "összesen" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

HungarianAusztria eves mezőgazdasági költségvetésének összesen 58%-a származik az EU-tól.
A total of 58 percent of Austria's annual agricultural budget comes from the EU.
HungarianSajnos ennek a pénznek mindössze 1%-a folyt be eddig, összesen 7 milliárd euró.
Unfortunately, only EUR 7 billion, or 1% of this money, has been received so far.
HungarianSzolgálati évei során összesen kétszer húzta elő a pisztolyát, de egyszer se lőtt.
He had unholstered his piece only twice while on duty, and fired it not at all.
HungarianEz összesen tizenhat gépesített hadosztály, plusz az egyéb kisegítő egységek.
That's a total of sixteen mechanized di­visions, plus a lot of other attachments.
HungarianAz Olympic Airways összesen több mint 1 milliárd eurót követel a görög államtól.
In total, Olympic Airways is demanding more than EUR 1 billion from the Greek state.
HungarianNégyszázhuszonegy egypennys és kétszázhetven félpennys volt összesen a kabátban.
Every pocket stuffed with pennies and half-pennies--421 pennies and 270 half-pennies.
HungarianA vegyész le akart ellenőőrizni minden tizedik zsákot, összesen huszonnyolcat.
The chemist wanted to test every tenth bag of dressing, twenty-eight in all.
HungarianAz újjáépítési és fejlesztési alapból összesen 2,4 milliárd euró veszett el.
In the reconstruction and development fund, EUR 2.4 billion overall has been lost.
Hungarian2009-ben összesen 2392 ilyen panaszt kaptam, 6%-kal kevesebbet, mint 2008-ban.
In 2009, I received a total of 2 392 such complaints, a 6% decline compared to 2008.
HungarianA belorusz fővárosban összesen 14 tagállam rendelkezik diplomáciai képviselettel.
A total of 14 Member States have their diplomatic missions in the Belarusian capital.
HungarianEzzel az összesen 25 millió km2-rel a világ legnagyobb tengeri területe a miénk.
With a total of 25 million km2 we have the largest sea area in the world.
HungarianAz irányelv végrehajtására összesen engedélyezett nyolc év túl hosszúnak tűnik.
A total period of eight years for implementing this directive seems to me overly long.
HungarianNégy játékos volt összesen, a fiút is beleértve, akik játékra jelentkeztek.
There were four players, including himself, who elected to game on this round.
HungarianMivel összesen huszonegy puska volt az épületben, nem hagyhattuk veszni azt a hatot.
With only twenty-one rifles in the building we could not afford to lose six of them.
HungarianMost, hogy a Charlotte és az Asheville kiesett, nekünk összesen tizenhét hajónk van.
With Charlotte and Asheville out of the game, we have a total of seventeen.
HungarianA legrosszabb esetben hét robbanófej rakétánként, összesen száznegyven darab.
'' We are worst-casing at seven RVs per missile, for a total of one-forty.
HungarianEgy belvárosi banképületben van a cége, ahol összesen hat ügyvéd dolgozik.
He's in a bank building downtown, a firm with six lawyers in modern offices.
HungarianAmi pedig a foglalkoztatást illeti: 2006-ban összesen 3,5 millió új munkahely létesült!
And talking about employment: in 2006 altogether 3,5 million new jobs were created!
HungarianFang összesen hetvenöt percig volt nála, aztán visszament az irodájába.
It lasted a total of seventy-five minutes before Fang went back to his office.
HungarianEz a fiatalok közül összesen nagyjából nyolc-kilenc százalékot érint.
That applies to approximately eight to nine per cent of young people as a whole.