magyar-angol fordítás erre a szóra: ölel

HU

"ölel" angol fordítás

HU ölel
volume_up
{ige}

ölel (és: fog, állít, kitart, tart)
Tudtam, hogy még mindig Akasa ölel át, mert éreztem karjait, és éreztem arcomon az ajkát.
I knew that Akasha still held me because I could feel her arms around me and feel her lips against my cheek.

Példamondatok a(z) "ölel" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

HungarianVégül már nem számít, hogy a végzet magához ölel vagy felfal bennünket.
In the end, it does not matter whether destiny embraces us or devours us
HungarianEz a kezdeményezés 14 országot ölel fel, amelyeknek népessége meghaladja a kétszázmillió főt.
This initiative encompasses 14 countries with a population in excess of 200 million.
HungarianElnök úr, a keleti partnerség projektje hat országot ölel fel.
Mr President, the Eastern Partnership is a project which covers six countries.
HungarianAz Alapítvány-sorozat olyan nagy időt ölel fel, hogy a dátumokat is nehéz nyomon követni.
Dates also get difficult to follow, across such immensities of time.
HungarianAztán lágyan, melegen nevetni kezdett, mint amikor valaki egy nőt ölel meg.
Then he laughed softly, warmly, as a man might laugh when he took a willing woman into his arms.
HungarianDe összejöhet még neki a ''micsodanő''-vel, ha a pelikán ügyiratban jól ölel.
But can even Mr. Washington... briefly be seen kissing a Pretty Woman... underneath a Pelican Moon?
HungarianElnök asszony, a magyar alkotmányról szóló vita tulajdonképpen két vitát ölel fel.
Madam President, in this debate on the Hungarian constitution, we have, in fact, been having two debates.
HungarianNem tud úgy ölelni egy nőt, ahogy egy prostituált ölel egy kuncsaftot.
He could not embrace a woman as a paid whore embraced a man.
HungarianTudtam, hogy még mindig Akasa ölel át, mert éreztem karjait, és éreztem arcomon az ajkát.
I knew that Akasha still held me because I could feel her arms around me and feel her lips against my cheek.
HungarianA Bizottság jelenlegi javaslata négy megállapodást ölel fel.
The Commission's current proposal includes four agreements.
HungarianÖsszefoglalva, ha ez az egyház befogad, ha magához ölel, nem volt hiába hajdani és majdani szenvedésünk.
In sum, if this church accepted us, if it embraced us, all our past and future sufferings would have meaning.
HungarianEgy időhurokban, mely mindössze néhány percet ölel magába.
A loop in time, encompassing a few minutes.
HungarianMeg is ölel, amikor átnyújtom szerény ajándékomat.
She actually hugs me as I present this small gift.
HungarianLátom, hogy egy plüssmacit ölel, és így tovább.
I see that you're clutching a teddy bear, etc., etc.
HungarianKövetkezésképpen, ez 3 830 esetet ölel fel, nem 885-öt.
Therefore, this covers 3 830 cases, not 885.
HungarianA különböző valuták és a vámhatárok eltörlése miatt Európában a gazdaság szélesebb spektrumot ölel fel.
Mr President, the abolition of customs borders and exchange rates within Europe has increased the scale of the economy.
HungarianAmint már hallhattuk, ez a hálózat mintegy 130 országot ölel fel, és lehetővé teszi számunkra, hogy hiteles információkhoz jussunk.
As we have already heard, this network involves approximately 130 countries and allows us to obtain sound information.
HungarianA szíve mást szeret, a karja mást ölel.
HungarianAki csinos lányt ölel,
HungarianEz két részt ölel fel.