HU óriási
volume_up
{főnév}

óriási (és: irtó, patent, pazar, klassz)
óriási (és: legyőzés, elpüfölés)

Példamondatok a(z) "óriási" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

HungarianBefogadtak, mert óriási pszionikus képességeim vannak, s azért, mert kitagadtak.
They took me in because I had great psionic talent and because I was an outcast.
HungarianE tekintetben a strukturált emberi jogi párbeszédek valóban óriási jelentőségűek.
Structured human rights dialogues are indeed of great importance in this regard.
HungarianÉppen ezekkel foglalatoskodtunk, amikor egy óriási jármű sötétítette el az eget.
We were outfitting these, when the sun was darkened by a still greater vessel.
HungarianMára alig maradtak nyomai a dolognak, de a hatása annak idején óriási lehetett.
It's quiescent now, but the effects must be powerful when the thing is roused.
HungarianCorbell elképzelt egy óriási mészárlást, melyben az összes építész elpusztult.
Corbell fantasized a great pogrom in which all the world's architects had died.
Hungarian- Ebből óriási botrány lesz, gondolta a diplomata, miközben letette a kagylót.
This will cause a hell of a flap, thought the diplomat when he put down the phone.
HungarianMint tudjuk, jelenleg csak a nők 60%-a dolgozik, tehát ez óriási feladat lesz.
As we know that currently, only 60% of women work, this will be a major challenge.
HungarianA nagyobbik sereg győz, amennyiben képes kihasználni óriási méretét és túlerejét.
The larger army would win if it could bring its superior size and strength to bear.
Hungariankiáltott fel, és maga is meglepődött óriási megkönnyebbülésén.
There's Toshio! she cried, a little surprised at the intensity of her relief.
HungarianSimon minden óvatosságot félretéve, óriási dübbenéssel nekirontott az ajtónak.
Simon threw away caution and pounded, his assault on the wood that of a drum.
HungarianÓriási tőkét akarnak felhalmozni bankszámlájukon, mielőtt bányái végképp kimerülnek.
But when it runs out, they'd like to have a good bank account to fall back on.
HungarianAzon morfondírozott, milyen óriási veszedelemmel kell szembenéznie Négyföld lakóinak.
He pon- dered the enormity of the danger that the people of the Four Lands faced.
HungarianAz egyik terület, ahol a nők alulreprezentáltsága óriási, az a tudományos kutatás.
One of the fields in which women are hugely underrepresented is scientific research.
HungarianAmíg Holden elmesélte nekem az óriási problémáját... aközben hallottam meg.
While holdenwastelling me about his important problem... that'swhen I heard it.
HungarianAz atomenergia óriási lehetőségeket jelent Európa számára, de realistának kell lennünk.
Nuclear energy has great potential to serve Europe, but we need to be realistic.
HungarianÓriási volt a szeme, de kifejezéstelen; gyorsan, kapkodva szedte a levegőt.
Her eyes were large but blank; she was breathing in rapid, snatching gulps of air.
Hungarian- Óriási vendég! - súgta Herr Theobald apánk fülébe, és az énekesre bökött.
He's a great guest, Herr Theabold whispered to my father; he indicated the singer.
HungarianAz Északi-sarkvidék óriási ásványkincs-készlete miatt vált heves viták tárgyává.
The Arctic's untold mineral resources have made the area the subject of heated dispute.
HungarianSe távol, se közel nincs ennél nagyobb bevásárlóközpont, és néha óriási a tömeg.
This is the largest mall for many miles, and at times it's quite crowded.
HungarianAz érintett emberek számára azonban minden nap és minden óra óriási jelentőséggel bír.
However, every day and every hour is of great importance to the people concerned.