magyar-angol fordítás erre a szóra: érzékel

HU

"érzékel" angol fordítás

HU

érzékel {ige}

volume_up
Lloobee semmit nem érzékel a hajófalon át.
Lloobee couldn't sense anything through a ship's hull.
Az agy 30-nál is több része érzékel szelektíven és alkot több jelentést az "AHA" élményeken keresztül.
As many as 30 other parts that selectively make more sense, create more meaning through the kind of "Ah-ha" experiences.

Példamondatok a(z) "érzékel" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

HungarianMinden arra utal, hogy olyan hangokat is érzékel, amelyeket az emberek nem.
Superficially there is every indication it can hear sounds humans can't hear.
HungarianNos a sematikus kép az, amire ránézünk, amit a szem vizuálisan érzékel.
Well, again, the schematic view is that the eye visually interrogates what we look at.
HungarianOK, ez most nem egy ideális helyzet, mert a terem visszhangját és egyéb hangokat is érzékel.
Okay, this is not an ideal situation, because it's getting the echo from the hall and stuff.
HungarianAzon tndött, hogy az érzékel- és fegyverarzenál valóban befulladt-e.
It seemed to be in charge of the whole outfit, what was left of it.
HungarianSőt, néha olyan erősen, tisztán beszél, amit mindenki érzékel, ám ez ritkaság, mert az ilyen hang elnyüvi.
And sometimes even a voice so loud and clear that it can be heard by everyone.
HungarianKörös-körül hangok, de ő csak egyet érzékel, egy tiszta, égető, hangtalan hangot:
Voices all around him, but there was only one voice, one clear searing soundless voice: You cannot stop me.
HungarianEzen a ponton űrt érzékel a frakcióm, és erről akarunk vitázni a Parlamentben.
That is where my group feels there is a gap and that is the debate that we are going to have in this House.
HungarianA szem időnként felfedez olyan apróságokat, amelyeket a fül nem érzékel.
Occasionally the eye sees nuances that the ear misses.
HungarianHa valamelyik hangkártyameghajtóban több keverő-aleszköz van, mint amennyit a program érzékel, növelje meg ezt az értéket.
If there are more mixer sub devices in a driver than kmix detects, increase this value
HungarianAzt mondd meg, mit érzékel mindebbl a hallgatóság?
What would be the point for those listening to it?'
HungarianAz agy 30-nál is több része érzékel szelektíven és alkot több jelentést az "AHA" élményeken keresztül.
As many as 30 other parts that selectively make more sense, create more meaning through the kind of "Ah-ha" experiences.
HungarianSorra kiiktatta az érzékel- és vezérlrendszereket, egyedül a szoba sarkában zümmög apró kamerához nem nyúlt.
The only sensory or command system not fully under her control was a tiny passive camera in one corner of the room.
HungarianLloobee semmit nem érzékel a hajófalon át.
Lloobee couldn't sense anything through a ship's hull.
HungarianUram, nem érzékel halon jelenlétet a műszer.
Sir, halon levels are nonexistent in this room.
HungarianAz első csoport induljon arra, ahol valamilyen kisugárzást érzékel, főleg valószínűségit, pszit vagy neutrínót.
Team one heads for any center of emissions, particularly probability, psi, or neutrino radiation, and disables the source.
HungarianNORAD nem érzékel egy kémműholdat sem.
NORAD's not tracking any snoops in this vector.
HungarianÉrzékel életjeleket a felszínen, Mr Data?
HungarianA vigyázó nem érzékel téged üzente Azriim.
HungarianLetapogatta egykori energiaellátó-, érzékel- és védelmi rendszereit, és megrettent a trágyadombtól, amit a helyükön talált.
It picked through the debris that had been its power, sensory and weapon systems, appalled at the wasteland it was discovering within itself.
HungarianA műszer hőt érzékel.