magyar-angol fordítás erre a szóra: érvényesül

HU

"érvényesül" angol fordítás

HU érvényesül
volume_up
{ige}

Ha azonban a fogyasztók és a gazdasági szereplők érdekeiről van szó, gyakorta az utóbbiak érdeke érvényesül.
However, talking of the interests of consumers and economic operators, the interests of the latter often prevail.
A Kínai Kommunista Párt akarata érvényesül.
The Chinese Communist Party is prevailing.
The Chinese are prevailing.
érvényesül (és: felvesz, halad, boldogul, felkapaszkodik)
érvényesül (és: túlsúlyban van)
Először is azt szeretném hangsúlyozni, hogy a gazdasági szférában egy pragmatikus megközelítés érvényesül, ez azonban nem lehet pusztán egyoldalú folyamat.
I would like to emphasise firstly that in the economic sphere, a pragmatic approach predominates but it cannot be merely a one-sided process.
érvényesül (és: uralkodik)

Példamondatok a(z) "érvényesül" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

HungarianMind szélesebb körben érvényesül e területen az Unió kommunikációs politikája.
There is an ever increasing range of Union communication policies in this area.
HungarianA sugarától függően a hatása egy hajóra, vagy akár egy egész bolygóra érvényesül.
Depending on its radiant intensity, it could encompass a ship... or a planet.
HungarianHa a jog uralma megfelelően érvényesül, akkor védi a szegényeket, kiszolgáltatottakat.
If the rule of law is sound, it protects the poor and it protects the vulnerable.
HungarianMiért nem érvényesül Európában az egész életen át tartó tanulás úgy, mint kellene?
Why do we not have as much modern infrastructure throughout Europe as we should have?
HungarianA demokráciában és egy demokratikus parlamentben azonban sokféle nézet érvényesül.
However, in a democracy and in a democratic parliament, all sorts of views are heard.
HungarianA demokráciában a nép szuverenitása érvényesül, nem valamely érdekcsoporté.
It is the people who are sovereign in a democracy, not a particular interest group.
HungarianEz után azonban bizonyos javaslatokban egyfajta fordított logika érvényesül.
After that, however, an inverse logic is introduced in specific proposals.
HungarianVannak olyan belvárosi területek, ahol ténylegesen a saría jog parancsa érvényesül.
There are inner city areas where the de facto writ of Sharia law runs.
HungarianBizakodó vagyok, hogy itt is érvényesül a megállapodás eléréséhez szükséges politikai akarat.
I am confident that the political will to reach agreement exists even with this dossier.
HungarianA strukturális alapok esetében 2010 lesz az első olyan év, amikor az "n+3 szabály” érvényesül.
For the structural funds, 2010 is the first year in which the 'n+3 rule' comes into play.
HungarianA menedékkérőknek a jogi segítségnyújtáshoz kötődő joga különböző szinteken érvényesül.
Asylum seekers' right to legal aid applies at different levels.
HungarianEz azt bizonyítja, hogy az Európai Unióban kettős mérce érvényesül.
This is evidence that double standards apply in the European Union.
HungarianKoszovó területén belül, azonban nem egy erő, hanem több is érvényesül.
Within the territory of Kosovo, however, there are several forces at work, not just a single one.
HungarianMost ugyanott vagyunk, ahonnan elindultunk: továbbra is érvényesül a halál földrajzi determináltsága.
Now we are back where we started: death by geography will remain the rule.
HungarianKevés az olyan politikai terület az Európai Unión belül, ahol kettős standard érvényesül.
There are few political territories within the European Union where a double standard is in effect.
Hungarian2009-ben tizenegy új irányítási partnerség révén ez a megközelítés még hatékonyabban érvényesül majd.
Eleven new management partnerships in 2009 will make this approach even more effective.
HungarianA tolóhatás nagy sebességnél jobban érvényesül, mivel szűkíteni tudom a tolómező szélességét.
The ram effect works better at high velocities, because I can narrow the width of the ram fields.
HungarianA nemzeti kisebbség értéknek tekinthető-e, érvényesül-e?
Can a national minority be regarded as something of value? Does it matter?
HungarianA finnországi repülőterek koherens hálózatot alkotnak, ahol elsősorban szabványos árszabás érvényesül.
Airports in Finland form a coherent network, where standard pricing applies in the main.
HungarianMa Európának szinte egészén a szabadság és demokrácia érvényesül.
Today almost the whole of Europe lives in freedom and democracy.