magyar-angol fordítás erre a szóra: élen jár

HU

"élen jár" angol fordítás

HU élen jár
volume_up
{ige}

Hasonló fordítások a(z) "élen jár" szóra angolul

jár ige

Példamondatok a(z) "élen jár" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

HungarianEz együtt jár az elén királyi ház örökletes bajnokának posztjával.
It has to do with being hereditary Champion of the royal house of Elenia.'
HungarianBőgés és huhogás hallatszik, amiben Beaver Clarendon jár az élen.
There are a few boos and some raspberries, Beaver Clarendon's the loudest.
HungarianRafiel , és én lefogadom, hogy maga élen jár a pletykálkodásban.
There's a lot of chit-chat going on, said Mr. Rafter, and I bet you're in the forefront of it.
HungarianA Koreai Köztársaság régóta élen jár az ázsiai térségben az emberi jogok védelmével összefüggő kérdésekben.
The Republic of Korea has long been a regional leader on human rights issues in Asia.
HungarianÉrdemes azt is megjegyezni, hogy a környezeti számlák területén tulajdonképpen az Egyesült Királyság élen jár.
In fact, the United Kingdom is a leader in environmental accounting, which is also worth noting.
HungarianAzt a személyt, aki szóbeli megnyilvánulásaiban élen jár e koncepció aláásásában, Antonio Di Pietrónak hívják.
The main person to subvert this concept, from a semantic point of view, is called Antonio Di Pietro.
HungarianFelhívnám a figyelmet arra, hogy a keleti partnerségen belül a Moldovai Köztársaság élen jár a reformok terén.
I should point out that the Republic of Moldova is the leading reformer within the Eastern Partnership.
HungarianAz Európai Unió élen jár a éghajlatváltozást érintő hosszútávú és valódi hatással bíró megoldások kidolgozásában.
The European Union has taken the lead in proposing far-reaching solutions on how to tackle climate change.
HungarianA legironikusabb az, hogy Svájc - amely nem tagja az Európai Uniónak - élen jár az európai innovációban.
The ultimate irony is that Switzerland, which is not a member of the EU, remains the European champion of innovation.
HungarianKína nem az egyetlen olyan ország, mely halálos ítéleteket hoz, és ezeket végrehajtja, viszont ezekben élen jár.
China is not the only country that sentences people to death and executes them, but it is the champion in this.
HungarianA gazdasági növekedési rátát tekintve Kína évtizedek óta az élen jár, de sajnos a kivégzési statisztikák terén is.
For several decades, China has led in terms of the rate of economic growth, but sadly also in terms of execution statistics.
HungarianHazám, Skócia több szempontból is élen jár az ökológiai innovációban, különösen a megújuló energia terén.
My own country, Scotland, is at the forefront of many aspects of ecological innovation, particularly in the area of renewable energy.
HungarianA halászati ipar már most is az élen jár.
The industry is already leading the way.
HungarianEz a felháborító magatartás rávilágít arra, hogy valótlan az az állítás, miszerint Izland élen jár a fenntartható halászati gazdálkodásban.
This outrageous behaviour exposes the lie that Iceland is at the forefront of sustainable fisheries management.
Hungarian(SL) Az Európai Unió a világon az élen jár az éghajlatváltozás elleni küzdelemben és az új környezetbarát technológiák kifejlesztésében.
(SL) The European Union is a world leader in combating climate change and developing new environmentally friendly technologies.
HungarianJóllehet Európa élen jár az alternatív energia-előállításban, még mindig túlságosan is függünk a fosszilis tüzelőanyagoktól, különösen az olajtól.
Although Europe leads the field in alternative energy generation, we are still overly dependent on fossil fuels, especially oil.
HungarianA második kérdés pedig a következő: kétség nem férhet hozzá, hogy az emberi jogok tiszteletben tartása tekintetében Uganda nem jár élen Afrikában.
The second question is as follows: it goes without saying that Uganda does not lead the field in respect for human rights in Africa.
HungarianÉs számos regionális kormányzat, például a walesi, élen jár az éghajlatváltozás elleni küzdelemben alkalmazott radikális stratégiák terén.
And many regional governments, like the government in Wales, have been leading the way in adopting radical policies to combat climate change.
HungarianEurópa élen jár ezen a téren, és ennek így is kell maradnia, és meg kell őriznie az előnyét a nemzetközi tárgyalásokon, például jövőre Koppenhágában.
Europe is leading in that field and must continue to do so and keep its advantage in international negotiations such as Copenhagen next year.
HungarianEz a Parlament immáron élen jár abban a felhívásban, hogy az ENSZ Biztonsági Tanácsa tartson sürgősségi ülést a jelenlegi mianmari helyzet megvitatása céljából.
This Parliament now leads the call for an emergency meeting of the United Nations Security Council to consider the recent events in Burma.