magyar-angol fordítás erre a szóra: élelmiszerellátás

HU

"élelmiszerellátás" angol fordítás

HU

élelmiszerellátás {főnév}

volume_up
élelmiszerellátás

Példamondatok a(z) "élelmiszerellátás" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

HungarianTeljesen egyetértek azzal, hogy garantálni kell az élelmiszerellátás biztonságát.
I totally concur with the need to guarantee security of food supply.
HungarianEzek az élelmiszer-ellátás, valamint a fenntartható fejlődés garantálása érdekében szükségesek.
They are needed to guarantee the food supply as well as sustainable development.
HungarianPillanatnyilag ez nem biztosít hozzáadott értéket az élelmiszerellátás szempontjából.
It therefore has no added value for food supply at this point in time.
HungarianAz élelmiszerellátás alapvetően fontos kérdés, és egyre nagyobb jelentősége lesz.
Food is a fundamentally important issue and one which is going to be of increasing significance.
HungarianA közvetlen kifizetések komoly mértékben befolyásolják az élelmiszerellátás biztonságát.
Direct payments significantly affect the security of food supplies.
HungarianAz Európai Unió egészen a közelmúltig önellátó volt az élelmiszerellátás területén.
The European Union was self-sufficient in food until recently.
HungarianAz élelmiszer-ellátás biztonságát alapvető emberi jognak tekintjük.
We consider security of food supply to be one of the basic human rights.
HungarianAz érintett országok számára, meg kell valósítanunk az élelmiszerellátás biztonságát.
We need to achieve food security for the countries involved.
HungarianEmlékszem az élelmiszer-ellátás egy milliárdjáért folyó küzdelemre.
I still remember the struggle for the billion for the food facility.
HungarianA legfontosabb pedig az, hogy a mezőgazdaság a bőséges, változatos és egészséges élelmiszer-ellátás alapja.
Above all, agriculture is the basis of an abundant, varied and healthy food supply.
HungarianAz energiapolitika, az éghajlatváltozás és az élelmiszerellátás problémája.
Energy policy, climate change, the food supply problem.
HungarianEnnek fényében az élelmiszer-ellátás függetlensége létfontosságú.
In view of this, the issue of food sovereignty is a vital one.
HungarianAz élelmiszerellátás biztonsága mára súlyos kérdéssé vált.
in writing. - (GA) Security of food supply is a major concern today.
Hungarian. - A fenntartható élelmiszerellátás biztosítása egyike az előttünk álló legnagyobb kihívásoknak.
in writing. - Securing sustainable food supply is one of the greatest challenges that faces us.
HungarianA tét az európai élelmiszer-ellátás biztonságának védelme.
This is about ensuring the security of Europe's food supply.
HungarianSokan közülük szegény családokban élnek, megfelelő élelmiszerellátás, egészségügyi ellátás és oktatás nélkül.
Many of them live in poor families without any proper provision for food, healthcare and education.
HungarianSok országban javult az élelmiszer-ellátás helyzete.
In many countries, the food supply situation has improved.
HungarianBiztosítanunk kell, hogy a jogszabály tegye lehetővé az élelmiszer-ellátás és -hiány ellenőrzés alatt tartását.
We shall have to ensure that the legislation enables food supplies and shortages to be kept under review.
HungarianÚgy vélem, hogy egy fontos téma hiányzik az éves politikai stratégiából, és ez az élelmiszerellátás témájára.
I believe an important subject is missing in the annual policy strategy, and this is the issue of food supply.
HungarianEgy olyan bolygón, ahol a lakosok száma hamarosan eléri a 9 milliárdot, az élelmiszerellátás jövője kulcsfontosságú kérdés.
On a planet with what will soon be 9 billion inhabitants, food supply for the future is a key issue.