HU

élelmiszerek {főnév}

volume_up
élelmiszerek
élelmiszerek (és: élelmiszer)

Példamondatok a(z) "élelmiszerek" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

HungarianEzek alkalmazása a takarmányok és az élelmiszerek általános túlárazásához vezet.
Their combustion leads to overpricing of feedingstuffs and foodstuffs in general.
HungarianA több termény hozzájárul a bioüzemanyagok és az élelmiszerek előállításához is.
Having more cultivated products contributes towards biofuels as well as food.
HungarianAz importált kukorica- és szójabab-származék élelmiszerek nagy része génmódosított.
Most of the imports of maize and soya bean-derived foodstuffs are labelled as GM.
Hungarian(2) Az elmúlt években az élelmiszerek új csomagolási típusait fejlesztették ki.
(2) New forms of packaging for foodstuffs have been developed during the last few years.
HungarianHogyan szabályozható ezen élelmiszerek mozgása az európai országok között?
How will the movement of these foods between European countries be regulated?
HungarianA Tanács következtetéseket tesz közzé egyes élelmiszerek dioxinszennyezettségéről.
The Council presents its conclusions on the contamination of certain foodstuffs by dioxin.
HungarianAz élelmiszerek ellenőrzése utópisztikus gondolat.
(DE) Madam President, the control of foodstuffs is a utopian fantasy.
HungarianNem fogja ez veszélybe sorolni a jó minőségű élelmiszerek megismertetését?
Except will this not then compromise the promotion of high quality foods?
HungarianAz élelmiszerek előállítói a szabadon megválasztott módon folytathatják a termelést.
Food manufacturers can continue to produce whichever way they want to.
HungarianMásodszor, a tojás és a baromfihús a legáltalánosabb élelmiszerek közé tartoznak.
For another, eggs and poultry are amongst the commonest foodstuffs.
HungarianEddig a KAP magasan tartotta olyan élelmiszerek árát, amelyek más országokban olcsóbbak.
Until now, the CAP has kept prices high for foods which are cheaper in other countries.
HungarianA környezetvédelem területén különösen az új típusú élelmiszerek kérdését kell megtárgyalnunk.
In the area of the environment, we must discuss new types of foods in particular.
HungarianAz allergiás megbetegedésért felelősek a vegyszerezett élelmiszerek, a szennyezett környezet.
Foods containing chemicals and the polluted environment are to blame for allergies.
HungarianA legutóbbi becsléskor az élelmiszerek 85%-át a szabadpiacon vették.
At the last reckoning, around 85% of the food was bought on the open market.
HungarianNincsenek rossz vagy jó élelmiszerek, csak túlzott élelmiszer-fogyasztás létezik.
There are no good or bad foods, only consuming excessive food.
HungarianTanulmányok utalnak arra, hogy a nemzetközi piacokon az olcsó élelmiszerek korszakának vége van.
Studies show that the era of cheap food on the international market is over.
HungarianAbban is biztosak vagyunk, hogy megfelelő minőségű élelmiszerek kerülnek majd szétosztásra.
We will also be sure that the food distributed is of the right quality.
HungarianÁm az éghajlat, az élelmiszerek és a társadalmi válságok is ugyanennyire kifejtik hatásukat.
However, climate, food and social crises are also making their impact felt just as much.
HungarianArra is szeretném felhívni a figyelmet, hogy az élelmiszerek eredetmegjelölésére is szükség van.
I should also like to draw attention to the need to specify the origin of foodstuffs.
HungarianA fő célnak a jó minőségű élelmiszerek termelését kell tekinteni.
Our primary goal must be to ensure high-quality food production in Europe.