HU

élelmiszer {főnév}

volume_up
A 46. bekezdésben az afrikai élelmiszer-biztonságot és "élelmiszer szuverenitást” említi.
In paragraph 46 she refers to African food security and food sovereignty.
Az élelmiszer-adalékanyagok, az élelmiszer-ipari enzimek és az élelmiszer-aromaanyagok egységes engedélyezési eljárása (
Common authorisation procedure for food additives, food enzymes and food flavourings (
Ezért az egészséges élelmiszer biztosításának kérdése kulcsfontosságú.
The issue of guaranteeing healthy food is therefore of key significance.
élelmiszer
A szlovák gyártókat gyakran kritizálják az élelmiszer-higiéniával összefüggésben.
Slovak producers are often criticised with regard to the hygiene of foodstuffs.
Igen, valóban hasznosítani szeretnénk az élelmiszer-felesleget.
Yes, we do want to make use of surplus foodstuffs.
Tény, hogy nőtt az élelmiszer iránti igény, különösen Kínában és Indiában.
The fact is that demand for foodstuffs has increased, particularly in China and India.
élelmiszer (és: ennivaló)
élelmiszer (és: élelmiszerek)
Callista kivitt egy lámpát, Luke pedig néhány konzervet és élelmiszer-sűrítményt.
Callista brought out a portable glowlamp, and Luke removed a case of rations from the ship's stores.
csak amikor késő volt már, hogy a hadnagy szétosztotta a saját élelmiszer-fejadagját is az emberei között.
Gordon had never known until it was too late that the Lieutenant was cutting his own rations and giving them to his men.

Példamondatok a(z) "élelmiszer" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

HungarianReggelit akart, és Lazarov elküldött két teherautót a közeli élelmiszer-áruházba.
He wanted breakfast, and Lazarov sent two vans to a Delchamps supermarket nearby.
HungarianA szlovák gyártókat gyakran kritizálják az élelmiszer-higiéniával összefüggésben.
Slovak producers are often criticised with regard to the hygiene of foodstuffs.
HungarianAz élelmiszer elkobzásáról a döntést abban az időben, Moszkvában hozták meg.
The decisions at that time about the expropriation of food were taken in Moscow.
HungarianAzt mondta, hogy ez, mérettől függetlenül, minden élelmiszer-ipari vállalatot lefed.
He has said that all food companies are covered by this, regardless of their size.
HungarianEz a Parlament szigorú normákat ró az élelmiszer-termelésünkre és termelőinkre.
This Parliament imposes high standards of food production on our producers.
HungarianAz élelmiszer tehát hosszú távon drágább lesz az efféle agrárpolitika miatt.
So food becomes more expensive in the long run because of this agricultural policy.
HungarianVégül is az élelmiszer biztonsága azzal kezdődik, hogy mivel etetjük az állatokat.
After all, the safety of our food begins with what we feed to our animals.
HungarianItt sokkal határozottabban az élelmiszer-önrendelkezés mellett kellene kiállni.
Here, we should take the side of food self-determination more decisively.
Hungarian2011 februárjában a Bizottság bejegyezte az ezredik minőségi élelmiszer nevét.
In February 2011, the Commission registered its 1 000th quality food name.
HungarianRáadásul a fogyasztók élelmiszer-minőségre vonatkozó elvárásai növekednek.
In addition, the demands of consumers regarding the quality of food are increasing.
HungarianSötétedett, éhes voltam, márpedig a Falcónban a jelek szerint semmi élelmiszer nem volt.
It grew dark, I was getting hungry, and seemingly there was no food in the Falcón.
HungarianA mezőgazdaság az egész világon az élelmiszer legfontosabb forrása volt és lesz.
Agriculture has been and will remain the main source of food globally.
HungarianFogytán voltak az utolsó élelmiszer-tartalékok állatok és emberek számára egyaránt.
The last reserves of grain for animals and humans alike were running out.
HungarianFAO csúcs az élelmiszer-biztonságról - Az éhezés megszüntetése a Földön (szavazás)
FAO World Summit on Food Security - Eradicating hunger from the face of the earth (vote)
HungarianAz a fontos, hogy az élelmiszer biztonságos legyen, és a fogyasztókat ne vezessék félre.
The important thing is that food is safe and that consumers are not deceived.
HungarianÍzesítő tulajdonságokkal rendelkező élelmiszer-aromák és -összetevők (szavazás)
Flavourings and food ingredients with flavouring properties for use in and on foods (vote)
HungarianEurópán belüli, saját élelmiszer-ellátásunknak tehát biztonságosnak kell lennie.
So we have got to have security of our own food supply within Europe.
HungarianAz élelmiszer termelése és feldolgozása során oda kell figyelnünk a környezetre.
We must care for the environment when producing and processing food.
HungarianSzürke eldobta a műanyag dobozt, amelyet nyilván élelmiszer-szállításra használtak.
Mr Gray tossed the yellow plastic container, probably meant for carrying food, aside.
HungarianTény, hogy nőtt az élelmiszer iránti igény, különösen Kínában és Indiában.
The fact is that demand for foodstuffs has increased, particularly in China and India.