magyar-angol fordítás erre a szóra: élelmezés

HU

"élelmezés" angol fordítás

HU

élelmezés {főnév}

volume_up
1. általános
Nehéz lehet az élelmezés gondolta Vera Claythorne.
Vera Claythorne thought: The catering must be very difficult.
Így elkerüljük a pert, az őrizet, az élelmezés költségeit, ami nagy könnyebbség a társadalomnak.
It saves a trial, and society is rid of him without all the expense of guarding and feeding him.

Példamondatok a(z) "élelmezés" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

HungarianÉlelmezés-biztonságunk érdekében valamennyi termelési rendszerre szükségünk van.
We need all production systems to contribute to our food security.
HungarianTisztelnünk kell a mezőgazdaságot - ez élelmezés-biztonságunk garanciája.
We must respect agriculture - it is the guarantee of our food security.
HungarianTehát nem csak az élelmezés-biztonságról van szó, hanem arról, hogy kerül-e valami az asztalra.
So we are talking not just about food security but about having food on the table.
HungarianAz élelmezés-biztonsági csúcstalálkozó nem a szervezők által kívánt irányba ment.
The meeting of the World Summit on Food Security did not take the direction desired by the organisers.
HungarianEzzel kell foglalkoznunk, ha meg akarjuk oldani a mezőgazdaság és az élelmezés kérdését.
This is what we should be addressing if we want to resolve the agricultural issue and the food issue.
HungarianAz élelmezés minden kórházban nagyon jó volt: ami azt illeti, túl jó.
The food in all the hospitals was very goodtoo good, indeed.
HungarianA halászat fontos az élelmezés és munkáltatás szempontjából is.
Fishing is important for food, and also ensures a variety of jobs.
HungarianÍgy elkerüljük a pert, az őrizet, az élelmezés költségeit, ami nagy könnyebbség a társadalomnak.
It saves a trial, and society is rid of him without all the expense of guarding and feeding him.
HungarianKöszönöm önöknek, hogy 1 milliárd eurót fektettek be az Európai Unió élelmezés-finanszírozási eszközébe.
Thank you for your investment in the European Union Food Facility, an amount of EUR 1 billion.
HungarianA jelenlegi válság pénzügyi összeomlásnak tűnik, amelyben az energia és az élelmezés kérdése is érintve van.
The current crisis appears to be a financial collapse, but energy and food are also involved.
HungarianEz különösen igaz az élelmezés és a mezőgazdaság kérdéskörében.
This is particularly true in food and agriculture.
HungarianNehéz lehet az élelmezés gondolta Vera Claythorne.
Vera Claythorne thought: The catering must be very difficult.
HungarianEurópának figyelembe kell vennie a világ élelmezés-biztonságát, és az import korlátozása érdekében fokozni kell a termelését.
Europe must take account of world food security and must increase its production with a view to limiting imports.
HungarianÉlelmezés-biztonsági problémák tapasztalhatók és az éghajlatváltozással is meg kell küzdenünk, amely területen Európa most már vezető szerepet tölt be.
There are the food security problems and climate change, an area in which Europe is now the leader.
HungarianHölgyeim és uraim, az európai polgárok elvárják az élelmezés biztonságát, az élelmiszerbiztonság érvényesülését, és érdekeltek az élelmiszer-önellátásban.
Ladies and gentlemen, European citizens expect food security, food safety and a stake in food sovereignty.
HungarianA következő napirendi pont a Bizottság nyilatkozata a "FAO élelmezés-biztonsági csúcstalálkozója - Az éhínség eltörlése a Föld színéről” témáról.
The next item is the Commission statement on the FAO World Summit on Food Security - Eradicating hunger from the face of the earth.
HungarianA kapcsolódó gondok, azaz az ivóvíz és az élelmezés problémája tekintetében elmondhatom, hogy ezek megoldása az Európai Unió szakpolitikai célkitűzései között szerepel.
Concerning the related problem of water and food, both of these are objectives of the European Union's policies.
HungarianA néha kritikával illetett KAP mindezidáig megfizethető áron biztosította az uniós polgárok élelmezését, és Európában garantálta az élelmezés-biztonságot.
The - sometimes criticised - CAP has managed to provide EU citizens with food at affordable prices and has ensured food security in Europe.
HungarianAz új KAP célja egy jelentős európai agrár-, élelmezés-, társadalmi és környezetvédelmi politika létrehozása, nem az, hogy Európa csak a féktelen szabadpiacról szóljon.
The objective with the new CAP is to have a major European agricultural, food, social and environmental policy, not a Europe that is all about the unbridled free market.