HU

élelem {főnév}

volume_up
Valamennyiüknek jót tett volna némi friss élelem, ám ilyen időben nemigen akadt.
They all needed fresh food, which was not easy to come by in this weather.
Az élelem olcsó, és a kvóta emelésének veszélye az, hogy a tej ára ismét esni fog.
Food is cheap, and the danger of raising quotas is that milk prices will fall again.
De a parkban van az élelem, és Corbell alig állt a lábán az éhségtől.
But there was certainly food in the park, and Corbell was faint with hunger.
Engem lehúztak a tribunálról, és az elmúlt négy nap alatt összekötözve hevertem a tömlöcben, minden élelem nélkül.
They pulled me off the tribunal and have kept me tied up in the guardroom without food for the last tour days.
Amikor a gépagyúak lázadása során ez a rendszer összeomlott, Hari elsőszámú hivatali kötelessége az lett, hogy biztosítsa az élelem és az árucikkek importját.
So my advice is to just keep tellin' yourself that this here cable is over five thousand years old, made in the glory days of great engineers.
élelem (és: étel)
volume_up
meat {fn} [arch.]
Ott hagytam nekik, ami élelem volt nálam, szárított húst, gyümölcsöt és egy lépet tele mézzel, de nem fizetségképpen; az ajándék megfizethetetlen volt.
I left them what food I had brought, dried meats and fruits and a honeycomb, but not in repayment; the gift was priceless.
Mikor a szemük hozzászokott a homályhoz, a hobbitok látták, hogy az üreg sokkal nagyobb, mint hitték, s rengeteg fegyver, élelem van benne fölhalmozva.
As their eyes grew accustomed to the gloom the hobbits saw that the cave was larger than they had guessed and was filled with great store of arms and victuals.

Példamondatok a(z) "élelem" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

HungarianValamennyiüknek jót tett volna némi friss élelem, ám ilyen időben nemigen akadt.
They all needed fresh food, which was not easy to come by in this weather.
HungarianAz élelem olcsó, és a kvóta emelésének veszélye az, hogy a tej ára ismét esni fog.
Food is cheap, and the danger of raising quotas is that milk prices will fall again.
HungarianMivel Chyrellosban sehol máshol nem volt élelem, az emberek azonnal felfigyeltek erre.
Since there was no food to be had anywhere else in Chyrellos, the citizens responded.
Hungarian(Máté 6,33) Ezek mind: nevezetesen élelem, ruházat, az élet valamennyi szükséglete.
(Matthew vi, 33.)--All these things: namely, food, clothing, all the necessities of life.
HungarianDe azoknál sem volt elegendő élelem ahhoz, hogy sokáig itt maradhassanak.
But the killers hadn't brought enough food to sustain them long out here.
HungarianLehetett volna egy nagy madár is, amely élelem után kutat, de nem az volt.
It might have been a great winged bird in search of food, but it wasn't.
HungarianDe a parkban van az élelem, és Corbell alig állt a lábán az éhségtől.
But there was certainly food in the park, and Corbell was faint with hunger.
HungarianA hajón jócskán volt élelem és üzemanyag és ivóvíz még egy ilyen hosszú úthoz is.
There was certainly more than enough food and fuel and water on the ship for a trip that long.
HungarianAz élelem és a pihenés révén a két fogoly lassacskán visszanyerte erejét.
With food and rest, the two prisoners slowly regained some strength.
HungarianMég mindig nincs elég élelem, nem lehet hozzáférni ivóvízhez, a közegészségügyhöz vagy az oktatáshoz.
There is still not enough food, access to drinking water, sanitation or schools.
HungarianEz rendben is van, mert ha ez a jó élelem jövője, akkor az isteni lesz.
You know, I'm okay with that, because if that's the future of good food, it's going to be delicious.
HungarianEgész Eosiában egy teljes évszázadon keresztül az élelem volt a központi probléma.
For a century, the only concern in all of Eosia was food.
HungarianA dezertőrök beszámoltak arról, hogy Huesca bővében van a lőszernek, az élelem viszont nagyon kevés.
Deserters reported that in Huesca there were plenty of munitions and very little food.
HungarianMindkét vidék híres volt arról, hogy ott időnként kifogy az élelem.
Both were parts of the world which were famous from time to time for having the food run out.
HungarianHová tűnt tehát az élelem, és miért van ebből olyan kevés készletünk?
So where has the food gone and why have we only a small supply?
HungarianÉs ha kell nekik az élelem, ki kell jönnie a házból, hogy átvegye tőlünk az újabb szállítmányt.
She would have no choice but to come out and accept our vegetables.
HungarianAmott pedig kabinok vannak, meleg víz, élelem és világosság.
And yet over there, there are cabins and hot water and food and lights.'
HungarianNapközben erdőkben bujkáltak, és éjszakánként jártak élelem után.
They hid in forests in the daytime, and foraged for food at night.
HungarianAz óvárosban nincs elég élelem annyi ember számára.
We won't have sufficient supplies in the old city to sustain that many people.'
HungarianAz éghajlat elsőrangú volt, az élelem jó, és szabadon foglalkozhatott irodalmi tanulmányaival.
The climate was excellent, the food good, and he had ample leisure for resuming his literary studies.