HU

ékes {melléknév}

volume_up
Megálltunk a kriptában, a két ékes szarkofág előtt.
We stood in our crypt with the two ornate sarcophagi before us.
Voluták szegélyezik az ablakokat, a poros kristálycsillárt ékes gipszmedalion keretezi.
A crystal chandelier, covered with dust, hanging from an ornate plaster medallion.
Hát ez nem volt olyan ékes és nehéz, mint királyi pompám egykoron, de nem is olyan alázatos, mint a papi daróc.
This was nothing as ornate and heavy as my kingly raiment had been, and nothing as humble as a priest's robes.

Példamondatok a(z) "ékes" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

HungarianLáthatta azt a fix pillanatot, amikor az ekés eldöntötte, hogy egy hibbanttal beszél.
He could see the exact moment the plowman decided he was dealing with a lunatic.
HungarianFelkapta az ékes serleget, amelyet ezüstintarzia és parányi drágakövek díszítettek.
He picked up the goblet, a rich fancy thing of inlaid silver with tiny stones.
HungarianHadd mosdassalak meg, hadd öltöztesselek földi istenhez méltó ékes ruhába!"
Let me comfort you and wash you and clothe you in a finery fit for God on Earth.'
HungarianTörténete az uniós tagállamok közötti együttműködés jelentőségének ékes bizonyítéka.
His experience shows the importance of cooperation between EU Member States.
HungarianVoluták szegélyezik az ablakokat, a poros kristálycsillárt ékes gipszmedalion keretezi.
A crystal chandelier, covered with dust, hanging from an ornate plaster medallion.
HungarianNetán azért, mert eddig senki sem cselekedett, és a cím az önkritika-gyakorlás ékes példája?
Is it because no one has acted yet and the title is a piece of self-criticism?
HungarianMég mindig nem tudta levenni a szemét az oltárról, és az ékes, hatalmas templomról.
He was still staring at the altar -- staring at the whole vast and gorgeously ornamented church.
HungarianEz a jelentés ékes bizonyítéka annak, hogy folyamatosan javul az ellenőrzés.
This report is an impressive demonstration of the fact that the controls are constantly improving.
HungarianNyugalom bökte oda Cobb, és ez az ő részéről egy hosszú és ékes szónoklattal ért fel.
Cool, was all Cobb said-and for him, that was akin to a long string of epithets and exclamations.
Hungarian1968 és 2008 között a vámügy a találékonyság és alkalmazkodási képesség ékes példája volt.
Between 1968 and 2008, customs have served as an example of resourcefulness and adaptability.
HungarianSose szerettem ékes ágyamat annyira, mint amikor Monával feküdtem a baldachin alatt.
Never had I loved my fancy bed so much as when I was lying under that baldachin over there with her.
HungarianLasher nevét kellene fölírniuk ékes betűkkel becses aktáik bőrkötésére!
It is Lasher whose name should be emblazoned on the covers of their precious leather-bound files.
HungarianAz asszony szeme még kerekebbre nyílt, úgy keresgélt az ég alig pár csillaggal ékes, súlyos kárpitján.
She widened her eyes, trying to see anything against the heavy dark with its few stars.
HungarianItt és ott látni lehetett ékes sátrakat, mintha lovagi háború készülne.
Ornamented tents rose here and there as if for princely war.
HungarianÉs arra is ékes példa, milyen könnyen elkerülheti valami az ember figyelmét.
And it just shows how easily you can miss a thing.
HungarianCifrára festett lakókocsiban feküdt, szőnyegekkel, gyöngyökkel, tarka selymekkel ékes falak között.
He lay within a gaily colored wagon, its walls decorated with tapestries, beads, and bright silks.
HungarianSzóvirágokkal ékes modorát ezen a reggelen elhagyta.
The doctor's usual florid manner was rather in abeyance this morning.
HungarianÕ volt a világ szépsége, és minden, ami hozzá közeledett, bájának visszavert fényétől lett ékes.
She was the beauty of the world, and all that drew near to her grew fairer in the reflection of her grace.
Hungarian- Az ekés fölemelte a hangját, hogy hallani lehessen a szélben.
The plowman raised his voice to be heard over the wind.
HungarianA hajában ragyogó topázzal ékes, vékony korona trónolt.
A narrow coronet set with shining topaz twinkled in her hair.