HU

ék {főnév}

volume_up
1. általános
E célok és az EK-Szerződésben foglalt célok is értékesek, és jóléthez kellett volna vezetniük Európa halászati közösségeiben.
These aims and, indeed, the aims set out in the EC Treaty are worthy and should have led to prosperity in Europe's fishing communities.
Az 1967/2006/EK rendelet aprólékosan meghatározza a GFCM területén a halászathoz engedélyezett eszközöket, különösen a Földközi-tenger esetében.
Regulation No 1967/2006 meticulously determines the gear authorised for fishing in the waters of the GFCM area, in the Mediterranean in our particular case.
. - A balti-tengeri halászat részletes technikai szabályzata (hálószembőség, zárt területek stb.) megtalálható a 2187/2005/EK tanácsi rendeletben.
in writing. - The detailed technical rules for fishing in the Baltic Sea (mesh size, closed areas, etc.) are included in Council Regulation 2187/2005.
Az apró hajócskák ék alakban felsorakozva haladtak a most már ködbe burkolózott tenger felé.
The tiny boats had formed into a wedge shaped line pointing straight for the now hidden sea.
De egy banda, mint a fekete ék, együtt maradt és elszántan tört az erdő felé.
But one band, holding together in a black wedge, drove forward resolutely in the direction of the forest.
A fényszórók főképpen az ék fölött találhatók.
The flashlights have mostly stayed over the wedge area.
2. "díszítés"

Példamondatok a(z) "ék" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

HungarianAz Európai Bizottság általi adatfeldolgozásra a 45/2001/EK rendelet   vonatkozik.
Regulation (EC) 45/2001 applies to processing of data by the European Commission
HungarianEz a Szerződés hatékonyabb döntéshozatallal ruházza fel a 27-ek Európai Unióját.
This Treaty equips the European Union of 27 for more effective decision-making.
HungarianÉs ezért nem készülnek el a dolgok munkaidőben, az M&M-ek miatt van az egész.
And this is why things don't get done at work -- it's because of the M&Ms.
HungarianAz Európai Vasúti Ügynökség létrehozásáról szóló 881/2004/EK rendelet módosítása (
Amendment of Regulation (EC) No 881/2004 establishing a European Railway Agency (
HungarianA közösségi vasutak biztonságáról szóló 2004/49/EK irányelv módosítása (szavazás)
Amendment of Directive 2004/49/EC on safety on the Community's railways (vote)
HungarianAhogy az már elhangzott, a 852/2004/EK rendelet módosításáról később tárgyalunk.
The amendment to Article 852/2004, as we have said, will be discussed later.
HungarianAz EGT-megállapodás 61. cikkét alapvetően az EK-Szerződés 87. cikkéről mintázták.
Article 61 of the EEA Agreement is closely modelled on Article 87 of the EC Treaty.
HungarianKi vesz ebben részt az EK részéről, és milyen képesítések szükségesek a tagsághoz?
Who is on it from the EC side, and what are the qualifications to become a member?
HungarianA jelenlegi 1049/2001/EK rendelet jelentős lépés volt a nagyobb nyitottság felé.
The present regulation No 1049/2001 was a significant step towards greater openness.
HungarianAz engedélyezett daraboló üzem(ek) címe(i) és állatorvosi nyilvántartási száma(i)4:
Address(es) and veterinary approval number(s) (2) of approved cutting plant(s):
HungarianA Bizottság figyelemmel kíséri az EK-Marokkó halászati partnerségi megállapodást.
The Commission is monitoring the EC-Morocco Fisheries Partnership Agreement.
HungarianA közép-ázsiai országok jogosultsága a 2006/1016/EK tanácsi határozat értelmében (
Eligibility of Central Asian countries under Council Decision 2006/1016/EC (
HungarianA szakemberek szabad mozgásának elfogadása már a 2005/36/EK irányelvvel megtörtént.
The free movement of professionals has already been adopted in Directive 2005/36/EC.
HungarianEK-Kelet- és dél-afrikai államok (AES) gazdasági partnerségi megállapodás (szavazás)
EC-Eastern and Southern African States Economic Partnership Agreement (vote)
HungarianA 2002/51/EK irányelvhatározza meg az ilyen járművek kibocsátási szabványait.
Directive 2002/51/EClays down emission standards for vehicles of this type.
HungarianAki meg csak látogatóba jár a kastélyba, mint például Legge-ék, azok még kevésbé.
People who only came in from outside, like the Legges, less likely still.
HungarianAz 1049/2001/EK rendelet alapján mostantól ezen intézmények mindegyike elszámoltatható.
All of these institutions are now accountable under Regulation (EC) No 1049/2001.
HungarianTudományos és technológiai együttműködés az EK és Svájc között (szavazás)
EC-Swiss Confederation Agreement on Scientific and Technical Cooperation (vote)
HungarianBrüsszelben a G7-ek miniszteri konferenciát tartanak az információs társadalomról.
The G7 Ministerial Conference on Information Society is held in Brussels.
HungarianAz Eagle-ek most kábé kétszáz mérföldnyire voltak, olyan ezer körüli sebességgel.
Figure the Eagles were now about two hundred miles away, closing speed about a thousand.