HU

éjszakai {melléknév}

volume_up
éjszakai (és: éjjeli)
Bentről gyenge fény szűrődött kifelé, és egy késő éjszakai szóváltás hangfoszlányai.
From within came a narrow line of light, and the sounds of a late-night argument.
A sűrű és undorító bűz még a hűvös éjszakai levegőben is az orrukig hatolt.
The reek of them came to their nostrils, heavy and foul even in the cool night air.
Ó, most biztosan a múlt éjszakai szerencsétlen rámenősségem jár az eszedben...
Ah, you are thinking of my unfortunate violence toward you last night.
A kom megadta az éjszakai vendéglők listáját.
The caller gave me a listing of all night restaurants.
(Nevetés) Igen, ezzel járom körbe az éjszakai bárokat.
(Laughter) Yeah, I walk around nightclubs all night like this.
Arcát sűrű, vörös borosta lepte, és az állandó éjszakai munkától elcsigázott volt.
He had thick red beard stubble and strained features from working all night.
Ha végeztem az éjszakai vadászattal, nekivágtam a hosszú Divisadero utcának.
And after the nightly hunt in San Francisco, I started riding the long length of Divisadero Street.
Most a földesúr akar éjszakai fohászt intézni Szent Ashlarhoz.
The Laird would say his nightly prayer to St. Ashlar.
Éjszakai vendégeim ugyanilyen boldogtalanok voltak.
All of my nightly guests shared my misery.
Cwyd a harmadik lépcsőt ajánlotta éjszakai pihenésre, és a tanács jónak tűnt.
Cwyd had recommended the third brake for an overnight camp, and the advice seemed good.
Preston a 12-13-ai éjszakai járattal Johannesburgba röpült.
Preston flew to Johannesburg on the overnight flight of March 1213.
Az éjszakai műszak unalmas volt, de az ember legalább háborítatlanul végezhette a munkáját.
The overnight watch was boring, but at least you could work in a straight line.

Példamondatok a(z) "éjszakai" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

HungarianBár Dees semmit nem látott, érzékelte, hogy az Éjszakai Denevér közelebb lépett.
Although Dees could see nothing, he sensed the Night Flier had moved even closer.
HungarianAz éjszakai irányzékoknak két alaptípusa van, az infravörös és a fénysokszorozós.
There are two basic types of night-sight, the infrared scope and the intensifier.
HungarianA bárt csaknem megtöltötte az éjszakai törzsközönség; szabad ülőhely alig akadt.
Most of the chairs and stools were occupied by the night's habitual clientele.
HungarianEgy sörért, ezért a vacsoráért és az éjszakai szállásért elmulasztom a fájdalmat.
For the price of the ale, this meal, and a night's lodging, I'll stop the pain.
HungarianÉs miért nincs még mindig itt az éjszakai őr, hogy megszabadítson az unalomtól?
And in any event the Nocturnal Key-keeper is not here to relieve me of my tedium.
HungarianKiléptem az éjszakai levegőre, amit eddig még senki sem tudott pénzért kimérni.
I stepped out into the night air that nobody had yet found out how to option.
HungarianBentről gyenge fény szűrődött kifelé, és egy késő éjszakai szóváltás hangfoszlányai.
From within came a narrow line of light, and the sounds of a late-night argument.
HungarianElült az éjszakai szellő, az Amberlét borzongató hideg átváltozott forrósággá.
The night breeze died into stillness, and the cold within her turned to heat.
HungarianArcát sűrű, vörös borosta lepte, és az állandó éjszakai munkától elcsigázott volt.
He had thick red beard stubble and strained features from working all night.
HungarianÉjszakai szolgálatra osztották be, így engedélyt kapott, hogy pihenjen egy keveset.
He was to serve this night, and so was permitted a short period of rest beforehand.
HungarianRuhái, melyeket levetett, hogy az éjszakai szél hűűsítse bőőrét, odavesztek.
His clothes, which he had taken off to let the night wind cool his skin, were gone.
HungarianVerejték csurgott a hátán meg a hóna alatt, és nem az éjszakai meleg volt az oka.
Sweat ran down his back and under his arms, and it was not from the heat of the night.
HungarianFriss éjszakai levegő áradt be rajta, felszítva a tüzet, eloszlatva a füstöt.
Fresh night air rushed in, fanning the flames, sending the smoke eddying in billows.
HungarianNem túl szerencsés hely az éjszakai lovagláshoz, de nincs más választása.
The darkling foliage loomed above him; he passed under the first gnarled boughs.
HungarianLecter első alapos elemzése a kiadója számára... fölér egy éjszakai magömléssel!
The first definitive analysis of Lecter will be a publisher's wet dream.
HungarianA sűrű és undorító bűz még a hűvös éjszakai levegőben is az orrukig hatolt.
The reek of them came to their nostrils, heavy and foul even in the cool night air.
HungarianAz éjszakai megerőltetéstől elnehezült tagokkal felült, és megdörzsölte a lábát.
Sore from his exertion the night before, he sat up and rubbed his legs.
HungarianEzt a rövid éjszakai alvásnak, az álmatlan óráknak, az izgalomnak tulajdonította.
He put it down to the broken night, the sleepless hours, the excitement.
HungarianOdafent nyüzsögnek az útonállók, és egy éjszakai támadásnak nem örülnék.
There are robbers up there, and a night attack could cause us some inconvenience.
HungarianKezdetben szinte lehetetlen volt gondoskodni az állás rendes éjszakai őrzéséről.
At the beginning it was almost impossible to keep our position properly guarded at night.