HU

éjszaka {határozószó}

volume_up
éjszaka (és: éjjel)
Mintha örökké éjszaka lett volna, s ezután már örökké éjszaka lenne, mert az éjszaka a minden.
Night always had been, and always would be, and night was all.
A többieknek ez az éjszaka ugyanolyan lesz, mint minden más éjszaka.
For the others, tonight will be a night like any other night.
Éjszaka még éjjellátó készülékkel is szinte láthatatlan volt, mi történt.
And at night, it was nearly invisible, even with night-vision goggles.
Mintha örökké éjszaka lett volna, s ezután már örökké éjszaka lenne, mert az éjszaka a minden.
Night always had been, and always would be, and night was all.
A többieknek ez az éjszaka ugyanolyan lesz, mint minden más éjszaka.
For the others, tonight will be a night like any other night.
Éjszaka még éjjellátó készülékkel is szinte láthatatlan volt, mi történt.
And at night, it was nearly invisible, even with night-vision goggles.
éjszaka (és: éjjel, éj)
Éjszaka volt... és én az óceán közepén voltam.
It was nighttime... and I was in the middle of the ocean.
-A kutya különös viselkedésére aznap éjszaka.
To the curious incident of the dog in the night-time.
A kínaiak még nem repülnek éjszaka, legalábbis ha bombázásról van szó.
The Chinese aren't nighttime flyers yet, least not for bombing.
éjszaka (és: éjjel)
-A kutya különös viselkedésére aznap éjszaka.
To the curious incident of the dog in the night-time.
Night time in the army is alonely time.
De éjszaka, amikor nem volt mit csinálni, és üres volt a ház, mindig Jennyre gondoltam.
But at night time when there was nothing to do and the house was all empty, I'd always think of Jenny.

Példamondatok a(z) "éjszaka" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

HungarianEz lett imádságom, mialatt az éjszaka hidege miatt közelebb kuporodtam a tűzhöz.
The word became my mantra as the night's chill made me huddle closer to the fire.
HungarianSemmi olyasmi, ami miatt fölkelsz az éjszaka közepén, és levelet írsz a mamának.
Nothing you'd get up in the middle of the night and write home to mother about.
HungarianMiért nem ennek, az ördög hegedűsének, kiért a távolból epekedsz minden éjszaka?
Why not to this one, the devil's fiddler, whom you worship from afar every night?
HungarianHogyan lehetnék hívő, miután ennyi éjszaka óta rám hagyatkozik az összes társam?
How could I be faithful now to all my companion had confided over so many nights?
HungarianA termeszek a jelek szerint éjszaka dolgoztak, nappalra pedig lezárták járataikat.
Apparently termites worked outside at night, then blocked the entrances at dawn.
HungarianAztán egyenként rákezdték a tücskök, végül tele volt az éjszaka a ciripelésükkel.
Then one by one the crickets started up again until the night was full of them.
HungarianA Fagyerőd káprázatos volt nappal, éjszaka azonban minden képzeletet felülmúlt.
If Frostpile by day was an enchantment, by night it was very nearly overpowering.
HungarianRohamra indultak a szürke lovasok, csatakiáltásuktól visszhangzott az éjszaka.
The gray riders charged forward, their battle cry ringing out through the night.
HungarianÉjszaka, gondolta Mirisch, gyakorlatilag lehetetlen volna megtalálni a rohadékot.
At night, Mirisch thought, it would be next to impossible to find this bastard.
HungarianMa éjszaka kipróbált rajtam néhány trükköt, és nem tudom, miért vagy hogyan tette.
She's been playing a few tricks on me this evening, and I'm not sure why or how.
HungarianA kuncogás rögtön abbamaradt, de a pofon most sem zavarta jobban, mint az éjszaka.
The giggles stopped dead, but she didn't mind the slap any more than last night.
HungarianÉjszaka csak pillanatokkal előbb nézte meg az órát, hogy megjelent az a valami.
She'd glanced at the clock last night only moments before the thing had appeared.
HungarianBeszéljen éjszaka a bal oldali szomszédjával, tudja meg, hogy megbízható ember-e.
You speak to your mate upon the left to-night, and see if he is to be trusted.
HungarianA hatalmas vásznon Arthur éppen akkor ébredt fel egy átdorbézolt éjszaka után.
On the big screen, Arthur had just awakened in bed after a night of debauchery.
HungarianÚgy tűnt, az éjszaka soha nem ér véget a szári trellekkel vívott háborúk során.
CHAPTER It seemed the night would never end during the war with the Sar Trell.
HungarianHa tudná mit hoz az éjszaka, gondolta magában, sokkal tartozna az isteneknek...
If he saw this night through, El reflected, he'd owe the gods much, indeed....
Hungarian- A nap hátralévő részében szabad vagyok, de ha arra kerülne sor, még éjszaka is.
I am free for the rest of the day, and the night as well, if it comes to that.
HungarianA nap vagy éjszaka bármely órájában elvághatom a torkát éles vagy életlen késsel.
I can have his throat cut at any hour of day or night, with a sharp or dull knife.
HungarianAkik oszlopod lábánál őrködtek éjszaka, látták boldogságos mennybemeneteledet.
Those who watched by night, at the foot of the pillar, saw thy blessed assumption.
HungarianAz éjszaka folyamán tizennégyet elhajtottak Lord Loftus legszebb marhái közül.
Fourteen of Lord Loftus' finest cattle had been stolen by night, and herded south.