HU

éjjel {határozószó}

volume_up
éjjel (és: éjszaka)
Az alvók éjjel alszanak, a mulatozók éjjel részegeskednek.
For they that sleep, sleep in the night; and they that are drunk, are drunk in the night.
Nagy vihar volt aznap éjjel, uram aznap éjjel, amikor rosszul lett.
There was a storm, sir, that night - the night she was taken bad.
Itt volt... itt volt az éjjel... egész éjjel... hét órától amíg meg nem virradt.
He--he was here that night--all night--from before seven until daylight.
Az alvók éjjel alszanak, a mulatozók éjjel részegeskednek.
For they that sleep, sleep in the night; and they that are drunk, are drunk in the night.
Nagy vihar volt aznap éjjel, uram aznap éjjel, amikor rosszul lett.
There was a storm, sir, that night - the night she was taken bad.
Itt volt... itt volt az éjjel... egész éjjel... hét órától amíg meg nem virradt.
He--he was here that night--all night--from before seven until daylight.
Az alvók éjjel alszanak, a mulatozók éjjel részegeskednek.
For they that sleep, sleep in the night; and they that are drunk, are drunk in the night.
Nagy vihar volt aznap éjjel, uram aznap éjjel, amikor rosszul lett.
There was a storm, sir, that night - the night she was taken bad.
Itt volt... itt volt az éjjel... egész éjjel... hét órától amíg meg nem virradt.
He--he was here that night--all night--from before seven until daylight.
éjjel (és: éjszaka, éj)

Példamondatok a(z) "éjjel" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

HungarianSzólok az emberemnek, hogy kísérjen vissza a házhoz, ahol tegnap éjjel háltunk.
I will have my man-at-arms escort you back to the house where we lay last night.
HungarianPollard egész éjjel ott volt, körülbelül egy órája aludt el, most azonban eltűnt.
Pollard had been there all night, asleep for the last hour, but now he was gone.
HungarianA holttestet tegnap csak késő éjjel találhatták meg... vagy esetleg ma reggel.
The body can't have been found until late last night - or possibly this morning.
HungarianA múlt éjjel ugyanabban az időben a házat szemmel tartó emberünket is lelőtték...
Last night, at the same time our operative was shot while he watched the mansion.
HungarianAzután egy éjjel, őrt állva Dawn kiságya mellett, meghallotta a közeledő rakétákat.
And then, one night, standing guard at Dawn's cot, he heard the missiles coming.
HungarianSzóval aznap éjjel Larsson helyettes ellenőrizte Frye alibijét - jegyezte meg Tony.
Then it was Officer Larsson who checked on Frye last Wednesday night, Tony said.
HungarianQuillan, hol volt ön május huszonhetedikén éjjel fél tizenegykor?
Q. Where were you on the night of May twenty-seventh at 10:30 P.M., Mr. Quillan?
HungarianTegnap éjjel a vasaló szobában voltunk, és az egyik vendég szobalánya megzavart.
We were in the ironing room the other night and one of the visiting maids walked in.
HungarianEltaláltam magukat az éjjel, amikor átjutottak az Oregon SOSUS jelfogója fölött.
I got a hit on you first night out when you ran over the Oregon SOSUS array.
HungarianLáttalak tegnap éjjel a Lanterns Gardenben, amint két Pink Rogerst nyomsz le.
For the two and a half Pink Ringers you downed at the Lantern Gardens last night.
HungarianRENDKÍVÜLI MÉRTÉK KATASZTRÓFA SÚJTOTTA A MAINE ÁLLAMBELI CHAMBERLAINT MA ÉJJEL.
A DISASTER OF MAJOR PROPORTIONS HAS STRUCK THE TOWN OF CHAMBERLAIN, MAINE, TONIGHT.
HungarianSparhawk aznap éjjel nyugtalanul aludt, félálomban hánykolódott a takarója alatt.
Sparhawk's sleep was troubled that night, and he tossed restlessly on his blankets.
HungarianHegyi utakon, éjjel és nappal és még San Fransisco nyakatekert Lombard Street-jén is.
Mountain roads, day and night, and even crooked Lombard Street in San Francisco.
HungarianÉberen feküdt az ura mellett késő éjjel, s azon kapta magát, hogy Utherra gondol.
She lay wakeful at his side, very late, and found herself thinking of Uther.
HungarianCsak azt árulja el, hogy ha én vagyok az, miért nem puffantottam le magát az éjjel.
But I'll ask you, if that's so, why I didn't pot you with the revolver last night?
HungarianElőző éjjel elképzeltem, milyen tervezési gondokat kellett Orvalnak megoldania.
The previous night, I'd imagined the design problems that Orval had needed to solve.
HungarianÚgy látszik, hosszú utat tettél meg ma éjjel, de semmi hasznod belőle, attól félek.
Looks like youve had a long journey tonightbut itll do you no good, Im afraid.
HungarianÉs ugyanazon az éjszakán már emberi vért szívtál, mint teszed azóta is minden éjjel.
And that very night you drank a human's blood and have every night thereafter.'
HungarianLáttam a semmidet, és holnap sok dolgom van ahhoz, hogy itt álldogáljak egész éjjel.
The gods give you good slumber-though for the life of me, you don't deserve it.
HungarianMúlt éjjel kezdte Marty, hogy emlékeztesse a lányt, miként nyerték meg a csatát.
Last night- he began, about to remind her of how they had won the skirmish.