magyar-angol fordítás erre a szóra: éhség

HU

"éhség" angol fordítás

HU

éhség {főnév}

volume_up
éhség (és: vágyódás)
Valami, amelynek minden mozdulatában ott rejlett a gonosz éhség.
Something whose every movement was a menace that bespoke hunger.
Miközben beszélt, a jókedv elszivárgott a vonásaiból, és az éhség vette át a helyét.
The humour drained from his expression as he spoke, and hunger replaced it.
Végül az éhség lett az, ami szombat reggel kicsalogatta Williamet a házból.
It was hunger that drove William out from his home on Saturday morning.
éhség (és: éhínség)
Két éhség gyötörte kutya szaglászta undorító kéjjel az ajtó elé öntött szemetet.
Two famine-stricken dogs were nosing obscenely in the garbage at its door.
Az éhség sújtotta térségektől, nem csak a segítséget vonták meg.
Regions struck by famine were not merely denied assistance.
Az időjárás borzalmas, éhség és betegségek pusztítanak.
The weather's been very bad, and there have been famine and pestilence.

Példamondatok a(z) "éhség" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

HungarianElsírta magát, akár egy kisgyerek, annyira legyengítette a félelem és az éhség.
And he'd felt himself crying, so weakened by fear and hunger, reduced to a child.
HungarianÉs mikor elgyöngített az éhség, koldult számomra, mint tanítvány a tanítójának.
And when I was faint with hunger he begged for me, as would a chela for his teacher.
HungarianKét éhség gyötörte kutya szaglászta undorító kéjjel az ajtó elé öntött szemetet.
Two famine-stricken dogs were nosing obscenely in the garbage at its door.
HungarianHa felülírod az éhség jelet, létrejöhet nálad egy anorexia nevű rendellenesség.
So if you override the hunger signal, you can have a disorder, which is called anorexia.
HungarianMiközben beszélt, a jókedv elszivárgott a vonásaiból, és az éhség vette át a helyét.
The humour drained from his expression as he spoke, and hunger replaced it.
HungarianItt csak a Sötétség úr lakozik, Hidegség asszonyával és Éhség leányával.
Here there are only my lord Darkness, and his lady Cold, and their daughter Hunger.
HungarianGyenge és kábult voltam, az éhség nőtt bennem, s gúzsba kötötte szívemet, ereimet.
I felt weak, dazed, hunger rising in me, knotting my heart, my veins.
HungarianVégül az éhség lett az, ami szombat reggel kicsalogatta Williamet a házból.
It was hunger that drove William out from his home on Saturday morning.
HungarianÉhség és fáradtság viaskodott a bensőjében, ahogy ott üldögélt az ágy szélén.
Weariness and hunger fought in him as he sat on the edge of the bed.
HungarianMár nem kínozta úgy az éhség a hús azonban most még csábítóbban illatozott.
Although its hunger was now less, the meat actually smelled better.
HungarianNem várhatjuk tétlenül, hogy az éhség még több ember halálát okozza.
We cannot keep waiting, watching helplessly as hunger kills more victims.
HungarianUtáltam, hogy bele kell zavarnom az örömükbe a keserves képemmel, amit az éhség számlájára írtak.
I hated to break up their happiness with my glum looks and I blamed it all on hunger.
HungarianÉnpánzból idegesség, csalódottság és éhség érzete áradt felé.
He felt welling up from Ipan a blunt anxiety, mixing frustration and hunger.
HungarianNaponta harminc ezer gyermek hal meg az éhség vagy a szegénységhez köthető betegség következtében.
Thirty thousand children die of hunger and poverty-related illnesses a day.
Hungarian- No, akkor csak rágjon tovább az éhség, és jó mulatást hozzá!
If the work is too hard for you, my boy, enjoy your yawns and may they bring you luck!
HungarianHallottam, milyen kifejezéstelenné teszi a hangomat, értelmetlenné lúgozza a szavakat az éhség.
But I could hear the flatness of my voice in my hunger, the meaninglessness of the words.
HungarianÉhség, irigység, becsvágy, félelem, harag, hit és érzéki kéj mind tárgytalan és ismeretlen.
Hunger, envy, ambition, fear, indignation, religion, and sexual lust are irrelevant and unknown.
HungarianKéső délután ébredt csak fel, akkor is az éhség miatt.
He didn't wake until the middle of the afternoon, and only then roused by hunger.
HungarianSötétség úr, Hidegség hölgy és leányuk, az Éhség mondta Stark.
My lord Darkness, my lady Cold, and their daughter Hunger, Stark said.
HungarianSohasem kínozta éhség, nem acélozta meg a túlélés parancsa.
He's never been chastened by hunger or sharpened by the need to survive.