magyar-angol fordítás erre a szóra: éhező

HU

"éhező" angol fordítás

EN
HU

éhező {melléknév}

volume_up
A világ legtöbb éhező embere önellátó földműves.
Most hungry people in the world are subsistence farmers.
Gyere le, Ursula, szánd meg éhező kicsinyeinket, légy nagylelkű ma este!
Come down, Ursula, have pity on our hungry little world; be generous tonight.
Amióta az élelmiszerárak emelkedni kezdtek, az éhező emberek száma csaknem egymilliárdra nőtt.
Since food prices began to increase, the number of people going hungry has risen to nearly one billion.

Példamondatok a(z) "éhező" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

HungarianTudja, mivel foglalkoznak: villanyvarrógépekkel látják el az éhező szabónőket.
You know the kind of thing-electrical sewing machines for starving seamstresses.
HungarianEz annak mércéje is, hogy mennyire súlyos a helyzet Kim Dzsong Il éhező birodalmában.
It is also a measure of how serious the situation is in Kim Jong Il's famished empire.
HungarianGyere le, Ursula, szánd meg éhező kicsinyeinket, légy nagylelkű ma este!
Come down, Ursula, have pity on our hungry little world; be generous tonight.
HungarianRabszolgákról beszél, mialatt az önök nyomornegyedei zsúfolásig telnek éhező gyermekekkel.
Slaves, you speak of slaves when your slums are filled with starving children.
Hungarianzadi New Orleansban, amikor érkezni kezdtek az éhező ír bevándorlók.
But in the eighteenth century when I was born it was rather common.
HungarianFel tudja fogni, mit jelentene ez a Föld éhező népeinek?
Do you realize what that could mean... to the starving nations of the earth?
HungarianPadlásszobában éhező de valamiképpen nem kellemetlenül éhező költőnek képzelte önmagát.
The poet starving in a garret - but starving, somehow, not uncomfortably - that was his vision of himself.
HungarianElőször is, az élelmiszerválság sürgősségi intézkedéseket igényel az éhező népességek megsegítése érdekében.
First of all, the food crisis calls for emergency measures to help starving populations.
HungarianAmióta az élelmiszerárak emelkedni kezdtek, az éhező emberek száma csaknem egymilliárdra nőtt.
Since food prices began to increase, the number of people going hungry has risen to nearly one billion.
HungarianCsak azért tettem, hogy enni adjak az éhező családomnak, különben...
I only did it to feed my starvin' family, for we are...
HungarianNem megoldás az, hogy a spanyol kormány menedékjogot akar adni az éhező fogolynak.
It is not a solution to do what the Spanish Government suggested when they offered asylum to the starving prisoner.
HungarianGyűjtsék össze az éhező családját, és végezzék ki őket.
Round up his starving family, take them all away for execution.
HungarianMiért van az, hogy az ember nem bír kölcsönt kérni egy gazdag baráttól, de annál inkább egy majdnem éhező rokontól?
To the music of the trams booming he whispered the seven completed stanzas of his poem.
HungarianAmint ezer éhező gyerkőc Thorn-szójababért könyörög.
A thousand starving kids clamouring for a bellyful of Thorn soya.
HungarianElhatározta, hogy éhező művészként vesz részt a mulatságban.
So he decided to come to the party as a starving artist.
HungarianMormogás és elégedett böffentések jelezték, hogy a sokáig éhező lovagok végre jóllaktak.
Groans and satisfied belches from all around them told them that most of the long-hungry knights had gorged themselves.
HungarianVagy más szóval, ha egy szegény országban egy halat adunk egy éhező embernek, akkor egy napig tápláljuk.
Or, to put it another way, if, in a poor country, you give a starving man a fish, you feed him for a day.
HungarianAz éhező embereket megfosztották a legalapvetőbb emberi joguktól - a biztos haláltól való elmenekülés jogától.
Starving people were denied the most elementary human right - the right to escape from certain death.
HungarianBár India ambiciózus ország, de mégis egy fejlődő ország, ahol rengeteg a szegény és éhező ember.
India, although ambitious, is a developing country with a huge number of poor and starving people within its borders.
HungarianIlimitar létrehozott egy varázslatot, amit a varázslónő egyszer megtiltott neki és megidézte vele az Éhező Férget.
Ilimitar cast the spell she'd once forbid him utterly to use; the one that summoned the Hungry Worm.