magyar-angol fordítás erre a szóra: éhezés

HU

"éhezés" angol fordítás

HU

éhezés {főnév}

volume_up
Már most 800 millióan halnak meg az éhezés következtében.
Already, there 800 million people who are dying of starvation.
Nehéz ma elképzelnünk, hogy valójában mit is jelent a tömeges éhezés.
(PL) Madam President, today it is hard for us to imagine what mass starvation means.
A megszült leánygyermekek csecsemőkorukban szintén meghalnak a szándékos elhanyagolás és az éhezés következtében.
Baby girls also die through deliberate neglect and starvation.

Példamondatok a(z) "éhezés" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

HungarianA mai világban az éhezés és a szegénység számít a legfőbb tömegpusztító fegyvernek.
The main weapons of mass destruction in the world today are hunger and poverty.
HungarianAz egyik ilyen azon emberek számának gyors növekedése, akiket az éhezés fenyeget.
One of them is the rapid increase in the number of people at risk of hunger.
HungarianPercenként majdnem 80 ember hal meg az éhezés következtében, és közülük 60 gyermek.
Almost 80 people die of hunger every minute, and this includes 60 children.
HungarianFAO csúcs az élelmiszer-biztonságról - Az éhezés megszüntetése a Földön (szavazás)
FAO World Summit on Food Security - Eradicating hunger from the face of the earth (vote)
HungarianRá a mocsok, a hideg, az éhezés vár, az utca, a szegényház, a börtön.
Ahead of him were dirt, cold, hunger, the streets, the workhouse, and the jail.
HungarianAmikor 1980-ban kijelölték ezt a napot, a cél az éhezés csökkentése volt.
When this day was established in 1980, the objective was to reduce hunger.
HungarianNehéz ma elképzelnünk, hogy valójában mit is jelent a tömeges éhezés.
(PL) Madam President, today it is hard for us to imagine what mass starvation means.
HungarianHa megvalósul a mezőgazdaságban a szabad kereskedelem, akkor nem lesz éhezés a világban.
If there is free trade in agriculture, there is no hunger in the world.
HungarianDe gyerekkorában megtudta, mi az az éhezés, és emlékei élénken éltek benne.
But he'd known hunger as a child, and those memories were vivid.
HungarianÉppen ezért globális támadást kell indítanunk a világban tapasztalható éhezés ellen.
We therefore need a global offence against hunger in the world.
HungarianEz a vita nem csak az emelkedő élelmiszerárakról szól, hanem az éhezés okozta halálesetekről is.
This debate concerns not only the rise in food prices, but also deaths caused by hunger.
HungarianA jelentés mellett szavaztam, mivel a szegénység és az éhezés továbbra is folytatódik az Európai Unióban.
I voted for this report because poverty and hunger persist in the European Union.
HungarianEz csak még több fájdalmat okoz azoknak a családoknak, akik a háború vagy az éhezés ellen menekülnek.
This is simply bringing more pain to families that are just trying to escape war or hunger.
HungarianA megfelelő élelmiszerhez való hozzáférés emberi jog, az éhezés pedig emberiesség elleni bűncselekmény.
Adequate food is a human right and hunger is a crime against humanity.
HungarianNem volt ínyére a mocsok, az éhezés, az éjszakai hideg, és azt sem akarta, hogy megerőszakolják.
She had no taste for filth or hunger, nor the cold wind by night, nor the certainty of rape.”
HungarianHogy demokráciában sohasem fordult elő nagyarányú éhezés, arra senki sem hívja fel a figyelmet.
The fact that widespread starvation has never occurred in a democracy is seldom pointed out by anyone.
HungarianAggódunk a világban tapasztalható éhezés miatt, és fontosnak tartjuk az élelmezésbiztonság kérdését.
We are concerned about hunger in the world and believe that a focus on food security is important.
HungarianEzek közé tartozik a környezetbarát növekedés, a megújuló energiaforrások és a világszintű éhezés elleni fellépés.
These include green growth, renewable energies and combating world hunger.
HungarianPittman, harminchat órás éhezés után, nekilátott az evésnek.
Pittman prepared to eat his first meal in thirty-six hours.
HungarianMár most 800 millióan halnak meg az éhezés következtében.
Already, there 800 million people who are dying of starvation.