Példamondatok a(z) "égve" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

HungarianKíváncsi vagyok... hogy tényleg annyira tetszene neki... ha tudná, hogy le van égve.
I wonder... if he would think she was so hot... if he knew that she is broke.
Hungarian"és a pokol tűzén égve is megtartja hitem.
The sorrows of death compassed me... and the pains of Hell got hold upon me.
HungarianJerry le van égve, rengeteggel sáros a kaszinókban, és egy zűrös válóper is fenyegeti.
Jerry's broke, lots of gambling debts, plus a messy divorce around the corner.
HungarianTudom, de nincs kedvem minden nap veszekedni, mert le vagyunk égve.
I know, but I don't feel like fighting with you... every day because we're broke.
HungarianOdajött a nővér, és mondta, hogy egyetlen gyertyát hagytak égve, amint parancsoltam.
The nurse came to tell me only one candle remained, as I had ordered.
HungarianA lámpa égve maradt, de Ellen nem csipogott rá, hogy vonalban van...
The phone light stayed on, but Ellen wasn't beeping him to get on the line .
Hungarian- Biztos van, aki imádja, Howie, ha égve hagyod a villanyt - szólt hátra a válla fölött.
'Con Ed loves it when you leave the lights on, Howie,' she called back over her shoulder.
HungarianÉgve hagytad lenn a villanyt mondta rosszallón, s érezte, az álom megint felülkerekedik rajta.
You left the light on downstairs, he chided, as sleep started to slide over him again.
HungarianA kis gyertyát égve hagytuk, hogy legyen fárosz visszatérésünkhöz.
We left the small candle behind as if it would be a beacon for our return.
HungarianA jelenés legfeljebb egy negyed percig állt ott némán, égve, vak szemét kimeresztve.
For perhaps a quarter of a minute the apparition stood, silent, burning, staring with blind eyes.
HungarianMi, akik sok minden más sem vagyunk", nem törődünk a fölöslegesen égve hagyott villanyokkal.
We not-much-of-anything types don't worry about the cost of leaving a light on unnecessarily.
HungarianDe mivel sejtette, hogy későn fog csak hazaérni, ezért égve hagyta a villanyt az előszobában.
But having anticipated a late return, she had left the foyer light burning when she'd gone out.
HungarianMiután államig húztam a takarót, észrevettem, hogy égve hagytam a villanyt a fürdőben.
After pulling the covers to my chin, I realized that I had left the light on in the adjacent bathroom.
HungarianAz egyik lámpát égve hagyták, mert az előző napi történtek után nem bíztak a sötétségben.
They had left a single lamp lit because, after the events of the past day, they distrusted the dark.
HungarianÉgve hagyták a villanyokat a koszos ablaküvegek és a függönyök mögött.
They left the lights shining behind soiled or draped windows.
HungarianVagy lefeküdt, égve hagyott minden villanyt, az ajtót tárva s a gyerekeket sugárfürdőben?
Gone to bed with all the lights on and the door open, leaving the boys to be bathed by the television?
HungarianEléggé meg volt égve, de egyáltalán nem volt szétmarva.
It was quite badly burned, but it was not by any stretch of the imagination dissolved.
HungarianÉs talán nem kell győzködnöm önöket, hogy elhiggyék, ezek az országok le vannak égve.
Let me explain to you that these countries are broke.
HungarianÉgve hagyta a zseblámpát, hogy valami fény azért legyen a bezsaluzott szobában, aztán elaludt.
Leaving the flashlight on to dispel the darkness in the shuttered attic bedroom, Bruno fell asleep.
HungarianMindenütt égve hagytuk a lámpát és végigsiettünk a főfolyosón.
We left the lights on in them and hurried down the main corridor.