HU

éghajlat {főnév}

volume_up
1. meterorológia
éghajlat

Példamondatok a(z) "éghajlat" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

HungarianAz Európai Tanács második nagyobb témája az éghajlat és az energia kérdése volt.
The second major theme of the European Council was the climate and energy question.
HungarianEgy dolog biztos: az éghajlat-vita gondjainknak csak egy kisebb elemét jelenti.
One thing is certain: the climate debate is just a minor part of our problem.
HungarianTudjuk, hogy változásra van szükség a mobilitásban az éghajlat védelme érdekében.
We know that we need a change in mobility in order to protect the climate.
HungarianAz éghajlat védelme azonban csak a világméretű megvalósítás szintjén lehet sikeres.
However, climate protection can only succeed if it is carried out globally.
HungarianPéldaként az éghajlat-politikát és a pénzügyi szektor szabályozását említeném.
I would cite the examples of climate policy and the regulation of the financial sector.
HungarianAz Uniónak aktív szerepet kell betöltenie a cancúni éghajlat-változási konferencián.
The EU must play an active role at the Climate Change conference in Cancún.
HungarianAz éghajlat-változás lehetőség és nem fenyegetés az európai gazdaság számára.
Climate change is an opportunity and not a threat to the European economy.
HungarianPéldául ott van mindjárt az elképzelhető legkellemesebb éghajlat mondta Rumfoord.
Well the most pleasant climate imaginable, for one thing, said Rumfoord.
HungarianAz éghajlat-politika fő célja egy egységes és egyetemes megállapodás létrehozása.
The main objective of climate policy is to establish a synchronous, universal agreement.
HungarianE témát prioritásként kell kezelnünk az Unió kül- és éghajlat-változási politikájában.
This issue must be a priority in EU foreign policy and climate change policy.
HungarianHaladéktalanul felül kell vizsgálni az éghajlat-változási és energiaügyi csomagot.
What is needed is immediate revision of the climate and energy package.
HungarianAz éghajlat-változási csomag után itt kötöttünk ki, és tudják, hogy miért?
That is where we have ended up following the climate change package, and why is that?
HungarianAz előttünk álló legnagyobb kihívás a következő nemzetközi éghajlat-egyezmény létrehozása.
Our greatest challenge now is to establish the next international climate treaty.
HungarianAz éghajlat fontos téma, és egyetértek azzal, hogy lépnünk kell e téren.
The climate is an important issue, and I agree that we must take action here.
HungarianJelenleg Afrika "elfelejtett kontinens” az éghajlat-változási tárgyalásokon.
At present, Africa is the 'forgotten continent' of climate negotiation.
HungarianElnök úr, a Parlament holnap dönt az éghajlat-változási csomag különböző elemeiről.
Mr President, tomorrow Parliament will decide on the various parts of the climate package.
HungarianAz éghajlat és energia jelenti korunk társadalmai számára a legnagyobb kihívást.
The issue of climate and energy is one of the biggest challenges faced by society in our time.
HungarianHa az éghajlat egyszer összeomlik, az örökre szól, és nem tudjuk helyreállítani.
Once the climate has been broken, it will be broken forever and we will not be able to fix it.
HungarianJelenleg pénzügyi válságot, környezetvédelmi válságot és éghajlat-változási válságot élünk át.
We are experiencing a financial crisis and an environmental and climate crisis.
HungarianItt kell keresnünk a válaszokat azokra a kérdésekre, amelyekben az éghajlat érintett.
This is where we must seek the answers where the climate is concerned.