magyar-angol fordítás erre a szóra: égetően

HU

"égetően" angol fordítás

EN
HU

égetően {határozószó}

volume_up
Felesége, Cora három évvel ezelőtt bekövetkezett halála óta Joshuában égetően tudatosult, milyen rövid is az élet, ezért féltékenyen őrködött felette.
Since the death of his wife, Cora, three years ago, Joshua was acutely conscious of the brevity of life, and he jealously guarded this time.

Példamondatok a(z) "égetően" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

HungarianEzért támogatom ezt a jelentést, mivel a vizsgálatra égetően nagy szükség van.
That is why I support this report, since this investigation is desperately necessary.
HungarianSima felülettel ütközött, hideggel, keménnyel, égetően jegessel a démon visszakozott.
A smooth surface, fiercely cold, the cold burning - the demon recoiled.
HungarianMi ez az égetően fontos ügy, amely miatt még tovább kell késlekednünk?
What is this burning matter that is important enough to delay our inquiry?'
HungarianAzonban csak még több csillaganyagot látott, égetően lila-fehér fényben a középpontban.
All he saw was more star-matter, hurtingly violet-white at the center.
HungarianEzért úgy vélem, hogy a köztük és a Frontex közötti együttműködés égetően szükséges.
I therefore consider cooperation between these officers and Frontex to be urgently necessary.
HungarianNergal ajka jeges volt, égetően jeges, mely belemart Elminster szétzúzott szájába és orrába.
Nergals lips were like ice-a searing cold that raged through Elminster's ruined mouth and nose.
HungarianÉs egyetlen égetően fájdalmas pillanat múlva elbuktak a csapása alatt.
In a searing moment of pain, they had fallen under his sway.
HungarianErre az erényre mindnyájuknak égetően szükségük volt, még azoknak is, akikből hiányzott.
It was a virtue that all uaved, even those who lacked it.
Hungarianégetően szüksége van a kapcsolatra a fizikai világgal, minden külső ingerre, amit csak meg tud kapni.
Some patients need every grip on the physical world, every external stimulus, they can get.'
HungarianÉrdekes, hogy az európai monetáris uniónak égetően szüksége van Észtország példájára.
It appears even more odd that for Europe's monetary union, an example like Estonia is even crucially necessary.
HungarianAkkor majd rendelkezésünkre állhat a jogszabály, amelyre Európának annyira égetően szüksége van.
Then we can have the legislation that Europe so badly needs.
HungarianAz ombudsman kritikája az átláthatóság hiányára vonatkozóan szükséges és égetően szükséges kritika.
The Ombudsman's criticism regarding a lack of transparency is necessary and badly needed criticism.
HungarianAz internet a véleménycsere új színterévé vált, amely égetően szükséges volt a politikai mobilizáláshoz.
It is a new arena for the exchange of opinions that is sorely needed for political mobilisation.
HungarianA tagállamok közötti szolidaritásra égetően szükségünk van.
Solidarity between the Member States is urgently needed.
HungarianA ragyogó napfény égetően döfött félig lehunyt szemébe, miközben hanyatt hevert a magas fűben.
The bright sunlight streamed into his half-open eyes with burning sharpness as he lay on his back in the tall grass.
HungarianÉgetően szükség van továbbá az Európai Szolidaritási Alap Szabályzatának sürgős felülvizsgálatára is.
There is also an urgent need to find a solution for kick-starting the review of the European Solidarity Fund Regulation.
Hungariankérdezte a kimerült akciótiszt az autó égetően forró levegőjében.
Can't the dumb sunzabitches at least smoke it? the exasperated field officer asked the burning air in the car.
HungarianE régiókban hiányzik az az integrált szemlélet, amelyre olyan égetően szükségük van, és amelyet elődeink is gyakoroltak.
They lack the integrated view which they so desperately need and to which our ancestors also subscribed.
HungarianMásrészt viszont égetően fontos eurókötvények kibocsátása annak alátámasztására, hogy készen állunk az euró védelmére.
On the other hand, it is imperative that Eurobonds are issued to demonstrate the willingness to save the euro.
HungarianAz Európai Unió lassú reakciója aránytalanul kevés azokhoz az égetően fontos dolgokhoz képest, amelyekkel foglalkoznunk kellene.
The European Union's slowness to respond is not good enough given the imperatives we need to deal with.