HU

ébreszt {ige}

volume_up
Azt várjuk, hogy együttérzést ébreszt majd bennük.
He's supposed to arouse sympathy.
Az átláthatóság hiánya komoly gyanút ébreszt, amelyet csak a polgárokkal és az Európai Parlamenttel folytatott konzultáció révén lehet eloszlatni.
This lack of transparency arouses genuine suspicion, which can only be diminished by consulting the public and the European Parliament.
Ez a projekt számos kérdést vet fel, számos aggodalmat és várakozást ébreszt, és mindezek alapos megfontolást érdemelnek.
This project raises a great many questions, fears and expectations, which all deserve close consideration.

Példamondatok a(z) "ébreszt" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

HungarianEz bizalmat ébreszt az Európai Külügyi Szolgálat létrehozásának folyamata iránt.
This creates confidence in the process of establishing the External Action Service.
HungarianTovábbá rendkívüli odaadást ébreszt fel az ápolókban, akikkel együtt dolgozik.
Also she elicits exceptional devotion from the nurses with whom she works.
HungarianPorrottnak hívják - már a neve is furcsa, irreális érzést ébreszt.
His name, apparently, is Mr Porrott ~ a name which conveys an odd feeling of unreality.
HungarianA portás fölvezetett a szobámba, megígérte, hogy öt órakor ébreszt és én éjfélkor elaludtam.
He led me up to a room, promised to call me at five, and I was asleep by midnight.
HungarianKövetkező varázslata színtiszta energiát ébreszt majd, amely után csak hamu maradhat a nőből.
His next spell was a thrust of pure energy that should have left her in ashes.
HungarianValakire, aki mindannyiunkban kellemes gondolatokat ébreszt motyogta.
Something that appeals to the best in each and every one of us, he babbled.
HungarianA magány általában gondolatokat ébreszt, de Udinász nem engedte szabadjára az elméjét.
Solitude might invite thought, but Udinaas refused the invitation.
HungarianMeg kell értenie, hogy milyen érzéseket ébreszt az efféle eltussolás bármilyen zsaruban mondta.
You ought to understand how any copper would feel about a cover-up like this, he said.
HungarianA jelenlegi rendszert olyannal kell felváltani, amely nagyobb bizalmat ébreszt a pályázókban.
The current system should be replaced by a system which inspires more confidence in applicants.
HungarianA jelenlegi rendszert egy olyannal kell felváltani, amely több bizalmat ébreszt a pályázókban.
The current system should be replaced by a system which inspires more confidence in applicants.
HungarianEleve nem az a típus, aki túl sok bizalmat ébreszt az emberben.
He was not the type to evoke a lot of trust in the first place.
HungarianDe ezzel a mészárlással csak sötét gyűlöletet ébreszt.
But to kill in such ways is to sow black hate against a future reaping.
HungarianA 25%-os csökkentés ugyanakkor olyan cél, ami kétségeket ébreszt, mivel azt véletlenszerűen határozták meg.
The 25% reduction target laid down is open to doubt, however, as it was chosen at random.
HungarianA szegénység sebet hagy, és a cég vezetői azt tételezték fel, helyesen, hogy heves vágyat is ébreszt a siker után.
The poverty hurt, and they assumed, correctly, it had bred the intense desire to succeed.
HungarianA királyi házat szolgáló papok azonban tudták, hol nyugszom, és hogy a napfény új életet ébreszt bennem.
But the priests who served the royal house would know where I lay, and that sunlight could resurrect me.
HungarianEz kételyeket ébreszt a változások irányát illetően.
This leaves doubts as to the direction of the changes.
HungarianOlyan volt ez a fegyver, ami mindenkiben tiszteletet ébreszt: súlyos, mattfekete, vastag csövű és baljóslatú.
It was a weapon that would make an impression on anyone, weighty and matte-black, wide-muzzled and ominous.
HungarianEz a vásári külső nem ébreszt félelmet a vendégekben.
So garish he won't seem threatening to the guests.
HungarianAz önfeláldozásod összezavar, és tiszteletet ébreszt bennem.
HungarianEz a projekt számos kérdést vet fel, számos aggodalmat és várakozást ébreszt, és mindezek alapos megfontolást érdemelnek.
This project raises a great many questions, fears and expectations, which all deserve close consideration.