HU

éberen {határozószó}

volume_up
A páncélos vitéz képére faragott őrzők éberen álltak a sűrű homályban, kezüket heggyel földnek támasztott pallosuk markolatgombján pihentetve.
The stone sentries had been fashioned in the shape of armor-clad warriors, standing watchfully in the deep gloom, hands gripping the pommels of huge swords which rested blade downward at their feet.

Példamondatok a(z) "éberen" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

HungarianA vele lévőő Vaszilij Petrovhoz fordult, aki éberen és aggódva hajolt előőre.
He turned to Vassili Petrov, who was with him, leaning forward, alert and worried.
HungarianÉberen feküdt az ura mellett késő éjjel, s azon kapta magát, hogy Utherra gondol.
She lay wakeful at his side, very late, and found herself thinking of Uther.
HungarianSem elkábított állapotban, sem éberen nem tudtál információval szolgálni a KGB-nek.
Even drugged, even perfectly docile, you were unable to tell the KGB anything.
HungarianA Figyelő ritkán beszélt, de mindig ott volt, éberen, s mindent magába szívott.
The Watcher hardly ever spoke, but she was always there, alert, taking everything in.
HungarianKidugta a fejét az ágak közül, és észrevette, hogy az asszony is éberen figyel.
He rolled off the log into a crouch, almost expecting a rush of something.
HungarianAz éberen őrködő Grad mindig lesben állt, de azóta nem látta őket a ház előtt.
But they seemed to have absolutely no relation to the matter now in hand.
HungarianHarhoring azonban előkészített pár varázslatot, és folyamatosan éberen figyelt.
Harhoring had prepared a few magics and was watching warily as he ate.
HungarianApró, gyulladásos, véraláfutásos szeme éberen csillogott széles arcában.
His small eyes, red-rimmed and bloodshot, were alert in the solid mass of his face.
HungarianZsákmánya ugyanis rendkívül óvatos volt, éberen figyelt minden betolakodóra.
After all, his quarry was extremely cautious, vigilant against intruders.
HungarianMartelnek nagyon éberen kell aludnia, amikor egy királyságban tartózkodik Sparhawkkal.
'Martel sleeps very lightly when Sparhawk's in the same kingdom with him.'
HungarianA Bizottságnak éberen kell felügyelnie, nehogy hibásan alkalmazzák ezt a jogszabályt.
The Commission needs to be vigilant that this legislation is not misused.
HungarianSephrenia felé fordult, bár tekintete még mindig éberen tapadt Sparhawkra.
He turned to Sephrenia, although still keeping a wary eye on Sparhawk.
HungarianItt tehát kényes az egyensúly, amelyre a Bizottság éberen figyel.
So there is a difficult balance there, which the Commission is monitoring closely.
HungarianSzámítok arra, hogy a Parlament éberen emlékezteti az egyes intézményeket feladataikra.
I am counting on the vigilance of Parliament to remind each institution of its commitment.
HungarianNem létezik, hogy elég halkan tudjál keresztülmenni a házon, a papa túlságosan éberen alszik.
No way you can walk quiet as me through the house, and Pas a light sleeper.
HungarianMindenki halálosan fáradt volt, mégis éberen figyelte Sir Roger minden mozdulatát.
All the men were deathly tired, they slumped on the benches, but their eyes never left the baron.
HungarianA hang újabban már csak ritkán jelentkezett, és ilyenkor Jessie éberen hegyezte a fülét.
This voice came only infrequently now, and Jessie listened very carefully to it when it did.
HungarianÉs aznap éjjel a két éberen virrasztó tűzőrt porrá égette a halál.
That night, the two vigilant fire wardens had, in effect, burned to death.
HungarianA két lovag készenlétben tartott lándzsával, éberen figyelve lovagolt be az elhagyatott faluba.
The two knights rode warily into the deserted village with their lances at the ready.
Hungarian- Talán - mondta Trufa, mert megértette, mi jár Pippin agyában, és éberen figyelt.
'Perhaps,' said Merry, now alert and aware of Pippin's guess.