HU

éber {melléknév}

volume_up
éber (és: óvatos)
Fontos, hogy éber maradj mindvégig, figyelj mindenre, ami esetleg szokatlan.
You'll also need to remain vigilant, alert to anything that seems... wrong.
A férfi az arcát figyelte, éber, értelmes, hinni akaró tekintettel.
The mans eyes were on his face now, alert, lucid, wanting to believe.
A legénység fáradt volt, de éber, még nem adták meg magukat az eltompító rutinnak.
The crew was tired but alert, not yet quite settled into the numbing routine of their mission.
Vörösen égett a tűz, magasan, fönn az Agyar-tornyokban, más jele nem látszott, nem hallatszott a Morannon éber őrségének.
A single red light burned high up in the Towers of the Teeth, but otherwise no sign could be seen or heard of the sleepless watch on the Morannon.
Tökéletesen éber volt, és nem győzött csodálkozni.
He was wide awake and possessed by wonder.
De Holló megrázta a fejét, és nyomban teljesen éber és józan lett.
But she shook her head and then she was wide awake and sober.
Then I was suddenly wide awake.
Fontos, hogy éber maradj mindvégig, figyelj mindenre, ami esetleg szokatlan.
You'll also need to remain vigilant, alert to anything that seems... wrong.
Azt üzenem a következő Parlamentnek, "Légy éber, és tartsd a szemed a folyamaton”.
My message to the next Parliament is, 'Be vigilant; keep an eye on the process'.
Egy éber őrszem lebegett némán a hálószoba félhomályában.
A vigilant watch-eye floated silently in the soft gloom of the bed-canopy.
A szeme éber volt... mindent tudó és teljesen éber.
They were watchful - fully aware and quietly watchful.
Éber szemmel figyeltek bennünket, nem éppen barátságosan.
They looked at us with steady watchful eyes, without friendliness.
Többször próbálkozott a fölállással, de az éber Keltset gyengéden lenyomta.
He tried vainly to rise several times, but the watchful Keltset gently pushed him back.

Példamondatok a(z) "éber" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

HungarianAzt üzenem a következő Parlamentnek, "Légy éber, és tartsd a szemed a folyamaton”.
My message to the next Parliament is, 'Be vigilant; keep an eye on the process'.
Hungarian"Én én vagyok, s bárcsak ne én volnék" öntudata állandóan éber és nyomasztó volt.
I am I, and wish I wasn't; his self-consciousness was acute and stressing.
HungarianEttem, ittam, aludtam, de minden éber pillanatom maga volt a félelem és a fájdalom.
I ate, drank, slept, but every waking moment was pure panic and pure pain.
HungarianFontos, hogy éber maradj mindvégig, figyelj mindenre, ami esetleg szokatlan.
You'll also need to remain vigilant, alert to anything that seems... wrong.
HungarianEzek a dolgok egybemosódtak ugyan éber álmaimmal, mégis kristálytisztán emlékszem rájuk.
These things were mixed with my waking dreams; but I remember them most clearly.''
HungarianTöbbször próbálkozott a fölállással, de az éber Keltset gyengéden lenyomta.
He tried vainly to rise several times, but the watchful Keltset gently pushed him back.
HungarianNapjában egyszer kap enni, akkor se sokat, úgyhogy az éhségtől mindig éber.
We feed him once a day, and not too much then, so that he is always as keen as mustard.
HungarianA váratlan fájdalom meghökkentette aztán már teljesen magához tért, éber és dühös lett.
A shock of startling painand he was broad awake, awake and fiercely angry.
HungarianLátni lehetett az apró kék szeme éber csillogásából, ha figyelt valamire.
You could tell when she listened by the alert look in her small blue eyes.
HungarianMás előnyös tulajdonságokkal is rendelkezik: erős, ravasz, mozgékony és éber.
It has other virtues as well: it is strong, alert, agile and cunning.
HungarianÉber tudatunk nem volna hajlandó elfogadni, ezért aztán álmunkban művelünk csodát.
Our waking mind won't accept it, so we do our miracles in our sleep.
HungarianSzükség van továbbá egy éber civil társadalomra, szabad sajtóra, ezek mindegyikére.
It also needs a vigilant society, a free press, all of these things.
HungarianMegparancsolja nekik, hogy töltsék meg álmaidat és éber óráidat a rólam szóló gondolatokkal.
It binds them to fill your dreams and your waking hours with thoughts of me.
Hungarian- mondta hűvösen Katz, éber tekintettel méregetve a férfit.
The investigator looked up from his notes and spoke matter-of-factly.
HungarianEgyedül, eltekintve a szellemtől, aki minden éber pillanatában üldözte.
Alone, except for the wraith that now haunted him at every waking moment.
HungarianMost már éber némaságban mentek, a megrendült Menion beállt Balinor mögé.
Now he led the way in alert silence, while the shaken Menion dropped back behind Balinor.
HungarianA legénység fáradt volt, de éber, még nem adták meg magukat az eltompító rutinnak.
The crew was tired but alert, not yet quite settled into the numbing routine of their mission.
HungarianJó vágta rá Lyra, örült, hogy végre felkerekedhet az éber, tettre kész Pannel és Willel.
All right, said Lyra, quite happy to be moving again, with Pan and Will, alive and awake.
HungarianEgy hajón az ilyesmi végzetes lehet, én pedig igen éber alvó vagyok.
A boat can be a very dangerous place for that sort of thing, and I'm a light sleeper.'
Hungarian- Én azért szólítom Ashlarnak, hogy erős és éber maradjon! - magyarázta.
I call him by his full name to make him strong and attentive, he said.