HU átad
volume_up
{ige}

1. általános

A váltófutásnál az egyik futó átad valamit a másiknak?
In a relay race, does one runner give up anything to the other?
to give sb in charge
to give sth over to sb
átad (és: átnyújt, ad, kézbesít, odaad)
Tárcájába nyúl és átad egy húszdollárost.
She reaches into her purse and hands him a 20.
Deck magához veszi a szerződést, és átad egy névjegykártyát új ügyfelének.
Deck slides the contract into the legal pad, and hands a business card to the new client.
Mindegyik átad egy-egy csomagot a végrehajtó tisztnek, aztán visszatér a mi területünkre, ahol nyomban totális vesztegzár alá kerül.
Each will hand over the package to the executive officer and then return to our territory, to pass immediately into total quarantine.
Beszélgetnek egy ideig, azután Joe úgy látja, hogy a nő átad Caninónak valamit, lehet, hogy stekszet.
They talk for a while and Joe thinks the girl passes something over, like maybe dough.
Mindegyik átad egy-egy csomagot a végrehajtó tisztnek, aztán visszatér a mi területünkre, ahol nyomban totális vesztegzár alá kerül.
Each will hand over the package to the executive officer and then return to our territory, to pass immediately into total quarantine.
Natív SQL-módban meg lehet adni olyan SQL-parancsokat, amelyeket az %PRODUCTNAME nem értelmez, hanem közvetlenül átad az adatforrásnak.
In Native SQL mode you can enter SQL commands that are not interpreted by %PRODUCTNAME, but are instead passed directly to the data source.
átad (és: átruház, hoz, hord, visz)
You're delivering a message.
A váltófutásnál az egyik futó átad valamit a másiknak?
In a relay race, does one runner give up anything to the other?
átad (és: átruház)
Mindegyik átad egy-egy csomagot a végrehajtó tisztnek, aztán visszatér a mi területünkre, ahol nyomban totális vesztegzár alá kerül.
Each will hand over the package to the executive officer and then return to our territory, to pass immediately into total quarantine.
Megadhat egy hivatkozási értéket a webes űrlapba, amit az az űrlap elküldésekor a kiszolgálónak átad.
You can enter a reference value for the web form, which will be remitted to a server when sending the form.
A romanó hagyomány szerint ő választja a férjemet, és megfelelő ár ellenében átad neki.
In Rover tradition, he will select my husband and for a price, turn me over to him.
to turn sth over to sb
to yield the place to sb

2. "jogot"

Példamondatok a(z) "átad" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

Hungarian- Jacques, a komornyikom, majd elkíséri, és átad önnek egy neki szóló levelet.
Jacques, my footman, will go with you; he has a letter that you will take.
HungarianDeck magához veszi a szerződést, és átad egy névjegykártyát új ügyfelének.
Deck slides the contract into the legal pad, and hands a business card to the new client.
HungarianBeszélgetnek egy ideig, azután Joe úgy látja, hogy a nő átad Caninónak valamit, lehet, hogy stekszet.
They talk for a while and Joe thinks the girl passes something over, like maybe dough.
HungarianMegadhat egy hivatkozási értéket a webes űrlapba, amit az az űrlap elküldésekor a kiszolgálónak átad.
You can enter a reference value for the web form, which will be remitted to a server when sending the form.
HungarianTárcájába nyúl és átad egy húszdollárost.
She reaches into her purse and hands him a 20.
HungarianAz Objektivátor átad Gooznak egy csekket az összegről, amelynek legnagyobb részét tüstént vissza is veszi az adóhivatal.
The Barring-gaffner awarded Gooz a check for that amount, most of which was taken back at once by the tax collector.
HungarianÁtad egy üzenetet - közölte John.
HungarianA helyzet az, hogy miközben itt beszélünk, Kína kéthetente átad egy-egy újabb széndioxid-intenzív széntüzelésű erőművet.
The fact is that, as we speak, China is making the production of carbon-intensive coal-fired power stations come on stream every two weeks.
HungarianElizabeth most azt várta, hogy Lady Catherine átad egy levelet Charlotte-tól, mert ez lett volna a látogatás egyetlen valószínű oka.
Elizabeth now expected that she would produce a letter for her from Charlotte, as it seemed the only probable motive for her calling.
HungarianNatív SQL-módban meg lehet adni olyan SQL-parancsokat, amelyeket az %PRODUCTNAME nem értelmez, hanem közvetlenül átad az adatforrásnak.
In Native SQL mode you can enter SQL commands that are not interpreted by %PRODUCTNAME, but are instead passed directly to the data source.