magyar-angol fordítás erre a szóra: átültetés

HU

"átültetés" angol fordítás

HU

átültetés {főnév}

volume_up
A State-of-the-art stúdiótól való bio-organikus átültetés.
State-of-the-art animatronics With bio-organic grafting.
. - (SK) A mai Európában a biztonságos, sikeres és elérhető szervadományozás és -átültetés létfontosságú kérdések.
. - (SK) Safe, successful and accessible organ donation and transplantation are vital issues in today's Europe.
Ugyanakkor hangsúlyozni szeretném, hogy az önzetlenségnek kell a szervadományozás és -átültetés központi elemét képeznie.
At the same time, I would like to stress that altruism must constitute the main element of organ donation and transplantation.
Általánosságban az Európai Unióban széles körű társadalmi konszenzus jött létre az átültetés céljából történő szervadományozással kapcsolatban.
Generally, in the European Union there is a broad societal consensus on organ donation for the purpose of transplantation.

Példamondatok a(z) "átültetés" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

HungarianHa a csontvelő-átültetés nem lenne olyan drága, talán tehettünk volna valamit.
If the marrow transplants weren't so expensive, maybe we could've done something.
HungarianEmlítést tett egy menetrendről, az átültetés menetrendjéről, ami most van folyamatban.
You mentioned a timetable, a timetable for transposition which is in progress.
HungarianKord, hogyan zajlik a csontvelő-átültetés?
Can you explain to the jury, Dr. Kord, how you perform a bone marrow transplant?
HungarianA döntő számunkra természetesen az, hogy miképpen valósul meg az átültetés.
The crucial factor for us, of course, will be how the transposition is carried out.
HungarianA csontvelő-átültetés megnöveli az esélyeit annak, hogy a beteg túléli a fehérvérűséget?
Would such a transplant increase the likelihood of surviving acute leukemia?
HungarianA gond az, hogy az átültetés körülbelül százötvenezer dollárba kerül.
Problem is, the transplant costs somewhere around a hundred-fifty thousand dollars.
HungarianEgy dolog, hogy akarunk valamit, de a gyakorlatba történő átültetés már egészen más tészta.
Wanting something is one thing; putting it into practice is quite another.
Hungarian2009 novemberéig volt esedékes a nemzeti jogba történő átültetés.
Firstly, the legal transposition into national law was due by November 2009.
HungarianMost, amikor visszanézek, az átültetés valójában a legkönnyebb rész volt.
Now when I look back, the transplant was actually the easiest part.
HungarianA jelentés másodsorban az átültetés alapelemeire fekteti a hangsúlyt.
Secondly, the report highlights the fundamental elements of the directive's transposition.
HungarianElőször is a tagállami átültetés kapcsán azt mondhatjuk, hogy legjobb esetben gyenge volt.
First, talking about the transposition by Member States, we can say it has been poor at best.
HungarianAhol az átültetés időszaka letelt, az átültetés végrehajtását is élénken szorgalmaztuk.
Where the transposition period has lapsed, we have also been vigorous in enforcing transposition.
HungarianA mesterséges megtermékenyítés és az embrió-átültetés éppen ezt szolgálja.
Artificial insemination and embryo transfer provide for that.
HungarianA hiányos átültetés aránya 0,7%-ra esett vissza, amely lényegesen alacsonyabb a kitűzött célnál.
The transposition deficit has fallen to 0.7%, so significantly lower than the target set.
HungarianAz átültetés közösség aktívan kampányolt a szerv adományozásban.
The transplant community has actively campaigned in organ donation.
HungarianÉs mennyi az esélye annak, hogy csontvelő-átültetés nélkül életben marad a beteg?
And the chances of surviving without a transplant?
HungarianLehetséges volna, hogy megállapodjunk a csontvelő-átültetés költségeinek összegében?
Is it possible to stipulate to the cost of a bone marrow transplant?
HungarianÉs ebben a kötvényben sehol sem szerepel, hogy a társaságnak fedeznie kell egy csontvelő-átültetés költségeit.
And nowhere in this policy does it say that Great Benefit has to pay for transplants.
HungarianE tekintetben szeretnék köszönetet mondani a belga elnökségnek az átültetés iránti elkötelezettségéért.
In this respect, I would like to thank the Belgian Presidency for their commitment to transposition.
HungarianA State-of-the-art stúdiótól való bio-organikus átültetés.
State-of-the-art animatronics With bio-organic grafting.