lengyel-német fordítás erre a szóra: z

PL

"z" német fordítás

volume_up
z {hsz}
DE
volume_up
z {prep}

PL z
volume_up
{határozószó}

z (és: spoza, spod)
Czemu wszechświat wyłonił się z Wielkiego Wybuchu w obecnej formie?
Warum ging das Universum genau so aus dem Urknall hervor?
W miarę wzrostu jego zaawansowania coraz bardziej widoczne są uzyskiwane dzięki niemu korzyści; niektóre z nich wymieniono poniżej:
Mit dem weiteren Fortschreiten des Programms treten die Vorteile – darunter die nachstehend genannten – immer deutlicher hervor.
Kompletnie różne znaczenia, zbudowane na podstawie dokładnie tej samej informacji z siatkówki.
Komplett unterschiedliche Bedeutungen rufen exakt die gleiche Information auf der Netzhaut hervor.

Szinonimák (lengyelül) a(z) z szóra:

z
Polish

Példamondatok a(z) "z" szó használatára németül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

PolishZastosowanie szczepionki Gardasil powinno być zgodne z oficjalnymi zaleceniami.
Gardasil sollte entsprechend den offiziellen Impfempfehlungen angewendet werden.
PolishNie stwierdzono u niego działań niepożądanych związanych z podaniem dużej dawki.
Auch bei dieser hohen Dosis waren keine unerwünschten Re- aktionen zu erkennen.
PolishNależy go zawsze przyjmować w skojarzeniu z innymi lekami przeciw wirusowi HIV.
SUSTIVA darf zur Behandlung der HIV-Infektion niemals allein eingenommen werden.
PolishJedną z moich ulubionych historii o mózgu opisuje tych facetów w średnim wieku.
Eine meiner liebsten Gehirn-Geschichten beschreibt diese Typen mittleren Alters.
PolishDysk flash USB (jeśli chce się korzystać z opcji konfiguracji przy użyciu USB).
Ein USB-Flashlaufwerk (wenn Sie die USB-Konfigurationsoption verwenden möchten)
PolishNie stymuluje wydzielania insuliny i z tego powodu nie prowadzi do hipoglikemii.
Es stimuliert die Insulin-Sekretion nicht und induziert daher keine Hypoglykämie.
PolishPrzed przerwaniem należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym lub farmaceutą.
Wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker, bevor Sie die Behandlung beenden.
PolishScanVet informasjonskontor Fort Dodge Veterinär GmbH ScanVet Poland Sp. z. o. o.
ScanVet informasjonskontor Fort Dodge Veterinär GmbH ScanVet Poland Sp. z.o. o.
PolishZ tego względu należy przełożyć termin szczepienia do czasu zakończenia ciąży.
Die Impfung sollte daher erst nach Ende der Schwangerschaft durchgeführt werden.
PolishZespół Lennoxa i Gastauta jest jedną z najcięższych postaci padaczki u dzieci.
Das Lennox-Gastaut- Syndrom ist eine der schwersten Epilepsieformen bei Kindern.
PolishButelkę z lekiem przechowywać szczelnie zamkniętą, w celu ochrony przed wilgocią.
Die Flasche fest verschlossen halten, um den Inhalt vor Feuchtigkeit zu schützen.
PolishZawsze Mycophenolate mofetil Teva należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.
Nehmen Sie Mycophenolatmofetil Teva immer genau nach Anweisung des Arztes ein.
Polishaszanymi (≥5 %) dział aniami niepożdanymi leku u pacjentów z innymi wskazaniami ą
Name und Anschrift des Herstellers der für die Chargenfreigabe verantwortlich ist
PolishPacjentka, która zajdzie w ciążę musi natychmiast skontaktować się z lekarzem.
Sollten Sie schwanger werden, müssen Sie sich unverzüglich an Ihren Arzt wenden.
PolishPóźniej John, i Michael też, zostali jednymi z wynalazców animacji komputerowej.
John zog weg, und Michael auch, um Entwickler für Computeranimation zu werden.
PolishPostępuj zgodnie z instrukcjami pobierania skórki podanymi na stronie sieci Web.
Befolgen Sie die Anweisungen auf der Webseite zum Herunterladen eines Designs.
PolishW wyniku tego powstaje niewielka ilość nieodwracalnych połączeń z białkami osocza.
Dabei entstehen zu einem geringen Grad irreversible Bindungen an Plasmaproteine.
PolishDziecko powinno stosować kapsułki zawsze zgodnie z zaleceniami lekarza pediatry.
Ihr Kind sollte diese Kapseln immer genau nach Anweisung des Arztes einnehmen.
PolishW każdym z 27 krajów, które należą do UE, znajdują się słynne budynki i zabytki.
In allen 27 EU-Mitgliedsländern gibt es viele berühmte Bauwerke und Denkmäler.
PolishZgodnie z artykułem III-393 Konstytucji, członkami Banku są Państwa Członkowskie.
Nach Artikel III-393 der Verfassung sind Mitglieder der Bank die Mitgliedstaaten.