PL zwyczajnie
volume_up
{határozószó}

1. "po prostu"

zwyczajnie (és: tylko, po prostu, wprost, po)
Wielu konsumentów zwyczajnie nie może pozwolić sobie na przedmiotowe układy.
Many consumers simply cannot afford the systems in question.
Rozbieżność sięgająca 17 % jest zwyczajnie nie do przyjęcia.
This discrepancy, which amounts to 17%, is quite simply unacceptable.
Niestety, w wielu przypadkach nie są one zgłaszane lub są zwyczajnie ignorowane.
Unfortunately, these acts are not acknowledged in most cases or are just simply ignored.

2. "normalnie"

zwyczajnie (és: jak zwykle)
zwyczajnie (és: zwykle)

Példamondatok a(z) "zwyczajnie" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

PolishWiecie, Nowojorczycy nie trzymają się za ręce; zwyczajnie nie robimy tego poza domami.
And I realized New Yorkers don't hold hands; we just don't do that outside.
PolishNie mogliśmy zwyczajnie siedzieć w budynku, za oknami zasłonionymi workami z piaskiem.
We could not possibly stay indoors, with all these sandbags at the windows.
PolishCzy nie można się zdobyć na odwagę, by zwyczajnie znieść Parlament i siłą przejąć Europę?
Why not have the guts to just scrap Parliament and take over Europe by force?
PolishJak ktoś już powiedział, jeżeli nie rozwiążemy tych problemów, pakt będzie zwyczajnie głupi.
If these issues are not resolved, the pact becomes stupid, as someone said.
PolishJO: Jeśli dzieciaki nie wiedzą z czym mają do czynienia to zwyczajnie nie będą tego jadły.
JO: If the kids don't know what stuff is, then they will never eat it.
PolishW tym konflikcie nie chodzi zwyczajnie o niewinnych po jednej stronie i winnych po drugiej.
In this conflict, it is not just a question of innocents on one side and guilty on the other.
PolishZwyczajnie kochacie supermarkety, które spełniają wasze zachcianki, prawda?
Love them. ~~~ They just sell us what we want. ~~~ All right.
PolishNiektórzy mówią, że mózg nie może zwyczajnie zrozumieć mózgu.
That's not the issue. ~~~ Some people say, brains can't understand brains.
PolishMógłby pan zwyczajnie ustąpić ze stanowiska, ale ma pan jeszcze pewne obowiązki do spełnienia.
You may have resigned, but you still have responsibilities.
PolishJeśli nie miałeś pracy, oznaczało, że jej zwyczajnie nie chciałeś.
If you didn't have a job it's because you didn't want one.
PolishNie musisz zwyczajnie pytać się kogoś o pozwolenie, możesz zwyczajnie użyć swojego telefonu komórkowego, prawda?
You don't need to ask permission from anyone, you can just go ahead and do it, right?
PolishGdybyśmy tak postąpili, zwyczajnie wyeliminowalibyśmy wolny handel i możliwość handlu transgranicznego.
If we did, we would basically extinguish free trade and the opportunity for cross-border trade.
PolishW prawdzie nie jestem szczególnie odważny, muszę to przyznać, ale nie mogłem zwyczajnie tego zignorować.
Well I'm not a particularly brave person, I have to confess it, but I could not just ignore him.
PolishJako demokrata reaguję na to całkiem zwyczajnie: to co z tego?
My reaction as a democrat is quite simple: so what?
PolishEuropejski Fundusz Rybołówstwa zwyczajnie nie dysponuje odpowiednimi środkami, aby zaradzić tak wielkim stratom.
The European Fisheries Fund plainly does not have sufficient means to deal with such large losses.
PolishZwyczajnie logujecie się do serwisu społecznościowego, swojego ulubionego, i stwierdzacie „To jest mój znajomy”.
You just -- you log on to your social networking site, your favorite one, you say, "This is my friend."
PolishPracując nad białą księgą, zwyczajnie marnujemy czas.
With the White Paper, we are just wasting time.
Polish"On zwyczajnie sprawia, żebyś myślał, że tak robi."
"He merely makes you think that he does."
PolishWiemy, że w obszarze świadczeń emerytalnych otwiera się fiskalna czarna dziura i nie możemy zwyczajnie tego lekceważyć.
We know that a fiscal black hole is opening up in the area of pension provision and we just cannot ignore it.
PolishOstatnio powiedziałem to zwyczajnie do inwestora na jakiejś imprezie w Dolinie, na co odpowiedział "Jak oryginalnie".
And I recently said that to a venture capitalist casually at some Valley event, to which he replied, "How quaint."