lengyel-angol fordítás erre a szóra: zdawać

PL

"zdawać" angol fordítás

volume_up
zdawać {foly. ige}

PL zdawać
volume_up
{folyamatos ige}

Zdaję sobie sprawę, że walka o sprawiedliwość, walka z korupcją nie będzie prosta.
I do realize that the fight for justice against corruption is never easy.
Zdaje sobie pan sprawę z pozwów sądowych gdyby coś im się stało?
Do you realize if anything happened to these kids, the lawsuits?
Coraz częściej zaczynamy zdawać sobie sprawę z tego, że nawet nie musimy zagęszczać całego miasta.
Increasingly, we're realizing that we don't even need to densify an entire city.

Szinonimák (lengyelül) a(z) zdawać szóra:

zdawać

Példamondatok a(z) "zdawać" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

PolishJako politycy musimy zdawać sobie sprawę z tego, że ludzie nie lubią państwa.
As politicians, we must all be clear on one point: people do not like the State.
PolishSzwecja powoli zaczęła zdawać sobie sprawę z bliskości i zależności od Europy.
Slowly the realisation of Sweden's closeness to and dependence on Europe grew.
PolishMusimy zdawać sobie sprawę, że matka adoptująca dziecko znajduje się w innej sytuacji.
We have to realise that the situation of a mother who adopts a child is different.
PolishTo luksus, na który nie możemy sobie pozwolić: musimy zdawać sobie z tego sprawę.
That is a luxury that we cannot afford; we must be fully aware of that.
PolishPowinniśmy jednak zdawać sobie sprawę, że ten fundusz nie działa zbyt dobrze.
We should also be aware, however, that this Globalisation Fund is not working very well.
PolishMusimy zdawać sobie sprawę, że instrumenty dostępne na szczeblu europejskim są ograniczone.
We have to realise that the instruments available at European level are limited.
PolishPodczas omawiania przyszłości budżetu europejskiego należy zdawać sobie z tego sprawę.
That should be known when discussing the future of the European budget.
PolishDoświadczenie nauczyło nas jednak, że nie należy zdawać się tylko na jedno źródło energii.
However, experience has taught us that it is not good to rely on one source of energy.
PolishW każdym razie należy zdawać sobie sprawę, ile to ostatecznie będzie kosztować.
We should, in any case, be aware of what it will ultimately cost.
PolishOrgany regulacji i nadzoru powinny zdawać sobie sprawę z występowania zagrożeń systemowych.
Regulators and supervisors should understand that there are systemic risks.
PolishCoraz więcej brytyjskich obywateli zaczyna zdawać sobie sprawę, że Unia Europejska...
More and more British people are realising that the European Union...
PolishPowinniśmy zdawać sobie sprawę, że wykraczamy również poza ten pojedynczy rok 2007.
We ought to know that we also go beyond this single year of 2007.
PolishCoraz częściej zaczynamy zdawać sobie sprawę z tego, że nawet nie musimy zagęszczać całego miasta.
Increasingly, we're realizing that we don't even need to densify an entire city.
PolishMa to kluczowe znaczenie dla Europy i wszyscy musimy sobie w pełni z tego zdawać sprawę.
This is crucial for Europe, and we need to be fully aware of this.
PolishMusi pan zdawać sobie sprawę, że problemy, które pan poruszył, nie powstają w państwach członkowskich.
You must be aware that the problems you raised do not arise in all Member States.
PolishWydaje się, że dopiero teraz wszyscy zaczynają sobie zdawać sprawę z ogromu korupcji reżimu Ben Alego.
Everybody appears to be waking up today to the corruption of Mr Ben Ali's regime.
PolishTrzeba także zdawać sobie sprawę, przed czym miałaby powstrzymać?
We should consider what exactly Russia would be attempting to contain.
PolishMusimy zdawać sobie sprawę, że kryzys ten nie uderzył jeszcze z całą swoją siłą w rynek pracy.
We have to be aware that the crisis still has not hit the labour market with its full force.
PolishMusicie sobie z tego zdawać sprawę równie dobrze jak ja.
Ladies and gentlemen, you are as well aware of this as I am.
PolishMusimy zdawać sobie sprawę, że będzie to prowadziło do dwojakich konsekwencji.
We must recognise that this will have two consequences.