lengyel-angol fordítás erre a szóra: zasiłek dla bezrobotnych

PL

"zasiłek dla bezrobotnych" angol fordítás

EN

PL zasiłek dla bezrobotnych
volume_up
{hímnem}

1. pénzügy

zasiłek dla bezrobotnych
volume_up
dole {fn} (brit.)

Hasonló fordítások a(z) "zasiłek dla bezrobotnych" szóra angolul

zasiłek főnév
dla prepozíció
dla
dla kötőszó
bezrobotny főnév
bezrobotny melléknév

Példamondatok a(z) "zasiłek dla bezrobotnych" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

PolishZazwyczaj kraj, w którym ostatnio pracowałeś, odpowiada za Twój zasiłek dla bezrobotnych.
As a general rule, the country where you last worked is responsible for your unemployment benefits.
PolishAdam pracował we Francji, a kiedy stracił pracę, pobierał tam zasiłek dla bezrobotnych.
Adam, who is Polish, worked in France and received unemployment benefits after he lost his job there.
PolishZasiłek dla bezrobotnych wypłacany kobietom w 2007 roku był o 21,1% niższy niż zasiłek wypłacany mężczyznom.
The unemployment benefit paid to women in 2007 was 21.1% less than that paid to men.
PolishW takim przypadku Twój zasiłek dla bezrobotnych powinien być opodatkowany tylko w kraju, który go wypłaca.
In that case, normally, your unemployment benefits should only be taxed in the country that pays them.
PolishPrzedstaw go publicznym służbom zatrudnienia w kraju, w którym chcesz pobierać zasiłek dla bezrobotnych.
Submit it to the national employment service in the country where you wish to receive unemployment benefit.
PolishJeśli stracisz pracę i postanowisz się ubiegać o zasiłek dla bezrobotnych w kraju, w którym obecnie mieszkasz:
If you become unemployed and wish to apply for unemployment benefits in the country where you now live:
PolishJeśli chcesz przenieść swój zasiłek dla bezrobotnych do innego kraju, musisz wystąpić o wydanie kolejnego formularza U2.
If you wish to export your unemployment benefits to another country, you need to apply for another U2 form.
PolishJeśli stracisz pracę, z reguły powinieneś ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych w kraju, w którym ostatnio byłeś zatrudniony.
If you lose your job, in general you should claim unemployment benefits in the country where you last worked.
PolishZwróciła się więc z pytaniem do bułgarskich służb zatrudnienia, czy w Niemczech mogłaby nadal pobierać zasiłek dla bezrobotnych.
She asks her employment service whether she can continue receiving the unemployment benefits she's receiving in Bulgaria whilst doing so.
PolishJeśli zamierzasz wyjechać za granicę i tam pobierać zasiłek dla bezrobotnych, nie zapomnij sprawdzić, gdzie należy odprowadzać podatki.
If you intend to move abroad and get your unemployment benefits paid there, do not forget to check where you will have to pay taxes.
PolishPod pewnymi warunkami możesz przenieść swój zasiłek dla bezrobotnych do innego kraju UE, kiedy szukasz pracy w tym kraju (zwróć się o wydanie Ci formularza U2).
Under certain conditions, you can transfer your unemployment benefits to another EU country while looking for a job there (ask for a U2 form).
PolishJeśli przyjrzeć się liczbie osób otrzymujących zasiłek dla bezrobotnych, okazuje się, że 23 miliony osób musi go otrzymywać, by móc żyć godnie.
If we just look at the number of people receiving unemployment benefits, there are 23 million people who need to receive unemployment benefits in order to be able to live with dignity.
PolishZasiłek dla bezrobotnych powinien wypłacić Ci Twój kraj pochodzenia (a więc ten, z którego zostałeś oddelegowany i który jest odpowiedzialny za Twoje zabezpieczenie społeczne).
Your unemployment benefit should be paid by your home country (the one from which you have been posted – which is responsible for your social security coverage).
PolishJeśli powrócisz do kraju wypłacającego Ci zasiłek przed upływem okresu wskazanego w formularzu U2, nadal będziesz otrzymywać przysługujący Ci zasiłek dla bezrobotnych.
If you return to the country paying your benefits before the end of the period specified on your U2 form, you will continue to receive the unemployment benefits you have been granted.