lengyel-angol fordítás erre a szóra: zamieszkiwać

PL

"zamieszkiwać" angol fordítás

PL zamieszkiwać
volume_up
[zamieszkuję|zamieszkiwałbym] {folyamatos ige}

zamieszkiwać (és: odziewać)
W muzyce i poezji, w naturalnym świecie piękna i w drobnych rzeczach w życiu codziennym istnieje głęboka, zamieszkująca obecność, która czyni to wszystko niezwykłym.
In music and poetry, in the natural world of beauty and in the small ordinary things of life, there is a deep, indwelling presence that makes them extraordinary.
smutek, że to swoje Ja ledwie zamieszkuje.
to merely inhabit herself.
Naukowcy spekulowali, że aż 10 milionów gatunków może zamieszkiwać głębiny morskie, bioróżnorodność porównywalna z najbogatszymi na świecie tropikalnymi lasami deszczowymi.
Scientists have speculated that as many as 10 million species may inhabit the deep sea, biodiversity comparable to the world's richest tropical rain forests.
Więc ludzie zamieszkujący środowisko półkuli północnej byli pozbawieni możliwości wytwarzania witaminy D w skórze przez większość roku.
So people inhabiting northern hemispheric environments were bereft of the potential to make vitamin D in their skin for most of the year.

Szinonimák (lengyelül) a(z) zamieszkiwać szóra:

zamieszkiwać

Példamondatok a(z) "zamieszkiwać" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

PolishZgodnie z niektórymi przewidywaniami w roku 2010 blisko 75% ludności będzie zamieszkiwać regiony przybrzeżne.
Based on some forecasts, in 2010 around 75% of the population will be living in coastal zones.
PolishW 2050 r. świat zamieszkiwać będzie 9 miliardów osób.
In 2050 the world will have 9 billion inhabitants.
PolishJeżeli chodzi o młodych ludzi, są oni właśnie tym segmentem społeczeństwa, który będzie zamieszkiwać tworzoną przez nas Europę.
On the subject of young people, it is precisely this section of society that will live in the Europe we are creating.