lengyel-angol fordítás erre a szóra: założenie

PL

"założenie" angol fordítás

PL założenie
volume_up
{semlegesnem}

1. általános

założenie (és: przypuszczenie, przybranie)
" Założenie to nie było przedstawione sędziom, ani wyjaśnione ławie przysięgłych.
And none of this was stated to the court as an assumption or presented to the jury that way.
Założenie jest więc takie, że są one spokrewnione jak kuzyni czy coś podobnego.
And the assumption is is that they're related like cousins or whatever.
Sprawdźmy to założenie na przykładzie Europy wschodniej.
Let's test this assumption by heading over to Eastern Europe.
założenie (és: ustalenie, zakład)
Jego założenie nie tylko doprowadziło do odzyskania przez Litwę niepodległości, ale było także zwiastunem rozpadu Związku Radzieckiego.
Its foundation not only instigated the re-establishment of Lithuania's independence but also heralded the collapse of the Soviet Union.
założenie (és: przesłanka)
volume_up
plank {fn} [átv.]
założenie (és: przesłanka)
Właśnie to założenie chciałabym uwzględniać w postrzeganiu europejskiej strategii na rzecz regionu naddunajskiego.
It is under this premise that I would also like to view the European Strategy for the Danube Region.
We find that premise quite exciting.
This is a basic premise.
założenie (és: przesłanka)
volume_up
premiss {fn} [GB]
założenie (és: utworzenie, wszczęcie)
Uważam, że Unia Europejska musi poprzeć założenie komisji śledczej ONZ, która będzie potwierdzała przypadki łamania praw człowieka w Korei Północnej.
I think that the European Union must give its support to setting up a UN committee of inquiry which will substantiate human rights violations in North Korea.
Ponadto Parlament bardzo jasno podkreśla, że w przyszłości żadne opóźnienia nie będą akceptowane, do czego ma się przyczynić założenie międzyinstytucjonalnego panelu Galileo.
Furthermore, Parliament has made it very clear that in future no delays will be tolerated, and the setting up of the Galileo Interinstitutional Panel will contribute to this.
założenie (és: dogmat, zasada, pewnik)
Jest to centralne założenie koncepcji zintegrowanego zarządzania granicami, przyjętej przez Radę w grudniu 2006 roku.
This is a central tenet of the concept of integrated border management that was adopted by the Council in December 2006.

2. "protestu"

Példamondatok a(z) "założenie" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

PolishZaleca się założenie na stałe elastycznego cewnika dożylnego, patrz punkt 4. 4.
Insertion of a flexible in-dwelling venous catheter is recommended, see section 4.4.
PolishTak wyglądało podstawowe założenie, i pokażę wam do czego doprowadziło.
So that's the basic concept, and now I'm going to show you what it leads to.
PolishDlatego słuszne jest założenie, że europejski mechanizm stabilności musi być rygorystyczny.
That is why it is right that the European Stability Mechanism must be strict.
PolishJuż od jakiegoś czasu proponujemy założenie Unii na rzecz regionu Morza Czarnego.
We have been proposing a Union for the Black Sea for some time.
PolishPierwotne założenie działalności zmienia priorytet na drugi i dalsze.
And the actual goal of the institution goes to two through n. ~~~ Right?
PolishZałożenie było takie, że pigułki te poprawiają szkolne osiągnięcia u dzieci.
And the claim was fish oil pills improve school performance and behavior in mainstream children.
PolishByć może nacisk trzeba tu położyć na założenie o idealnych warunkach - rzeczywistość bywa często inna.
Perhaps I should stress that is in an ideal world - reality is often different.
PolishTakie jest podstawowe założenie orientacji rynkowej wypracowanej za sprawą poprzednich reform.
This idea is central to the market orientation that has been achieved by the past reforms.
PolishI również dlatego słuszne jest założenie, że Irlandia nie otrzyma zgody na obniżenie stóp procentowych.
That is also why it is right that Ireland is not given an interest rate reduction.
PolishPowinien on ściśle przylegać do szyjki butelki umożliwiając założenie nakrętki bez 8 6 4
The adapter should now fit closely to the neck so that the cap can be replaced without removing it.
PolishInnymi słowy, oglądamy założenie otwartej książeczki czekowej na ten żenujący projekt.
In other words, we are seeing the beginning of an open-cheque-book situation for this shameful project.
PolishPowinien on ściśle przylegać do szyjki butelki umożliwiając założenie nakrętki bez 8 6 4
The adapter should now f it closely to the neck so that the cap can be replaced without removing 8 6 4
PolishZaleca się założenie na stałe elastycznego cewnika dożylnego.
Insertion of a flexible in-dwelling venous catheter is recommended.
PolishTylko kilka minut zajmuje założenie go i regulacja sygnałów.
It only takes a few minutes to put on and for the signals to settle.
PolishNaszym zadaniem jest założenie filtru HVAC na wylot komina.
What we do is actually put a standard HVAC filter on the top of that.
PolishPrzyjęliśmy założenie, że sprawozdanie to będzie publikowane każdej wiosny w formie sprawozdania rocznego.
The idea is for this to be published as an annual report every spring.
PolishMoje pierwsze marzenie, założenie firmy FEED. ~~~ Tak wygląda nasza strona internetowa.
So that was kind of my first dream, was to start this company called FEED, and here's a screenshot of our website.
PolishZałożenie jest takie, że sami robimy okulary, własnoręcznie je regulujemy i to właśnie rozwiązuje problem.
And the idea is you make eye glasses, and you adjust them yourself and that solves the problem.
PolishUniemożliwia to założenie rodziny czy zapewnienie sobie rozsądnej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym.
This renders it impossible to establish a family or to find a reasonable work-life balance.
PolishParlament odrzucił to założenie niewielką większością głosów.
Parliament has rejected this by a slight majority.