lengyel-angol fordítás erre a szóra: wyróżniać

PL

"wyróżniać" angol fordítás

PL wyróżniać
volume_up
[wyróżniam|wyróżniałbym] {folyamatos ige}

1. általános

This allows you to distinguish between:
Pan poseł Stockmann zawsze wyróżnia się jako bezstronny polityk, który słucha opinii wszystkich stron.
Mr Stockmann has always distinguished himself as an impartial politician who listens to all sides.
Nie wygląda oszałamiająco, ale ma w sobie coś, co wyróżnia go spośród wielu innych plakatów.
Now, it doesn't look terribly interesting, but it does have something that distinguishes it from a lot of other posters.
wyróżniać (és: wybrać, wybierać, wytypować)
Oczywiście nie będę próbował wyróżniać najważniejszych faktów i pomysłów, które wpłynęły na ten wielki ruch wyzwolenia.
Of course, I will not attempt to single out the most important facts and ideas that were able to influence this great liberation movement.
Nie można natomiast wyróżniać lotnictwa jako głównego emitenta CO2, nie zajmując się przemysłem morskim oraz największym emitentem CO2 w transporcie, transportem drogowym.
It is wrong to single out aviation as a major CO2 creator without also addressing the maritime industry and the biggest CO2 creator in transport, road transportation.
Opowiedz nam, co wyróżnia cię jako sportowca.
SS: Aimee and I thought we'd just talk a little bit, and I wanted her to tell all of you what makes her a distinctive athlete.

2. "spośród kogoś/czegoś"

wyróżniać (és: wyróżnić)
volume_up
to set apart {i.} (from sb/sth)

3. "kogoś spośród kogoś/czegoś"

4. "coś spośród kogoś/czegoś"

wyróżniać (és: wyróżnić)
volume_up
to set sth apart {i.} (from sb/sth)

Példamondatok a(z) "wyróżniać" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

PolishNie żeby się czepiać BMW, lub je wyróżniać, ale weźmy BMW jako przykład.
So, not to pick on BMW, ~~~ or to celebrate them, but take BMW as an example.
PolishEuropejski model rolnictwa powinien rzeczywiście nas wyróżniać na świecie i być dla niego przykładem.
The European agricultural model should genuinely make us stand out in the world and be an example to it.
PolishNie będą starali się wyróżniać.
Now we've got momentum. ~~~ This is the tipping point.
Polishwyróżniać się z tłumu
Polishnie wyróżniać się
PolishUważam, że powinniśmy znaleźć sposób, by co roku wyróżniać najlepsze inicjatywy w dziedzinie propagowania wychowania fizycznego i sportu, na przykład wręczając za nie nagrody.
I believe we should establish a way to annually reward the best initiatives for promoting physical education and sport, by offering a prize, for instance.
Polish(RO) Biorąc pod uwagę, że społeczność romska stanowi jedną z największych i najsłabszych mniejszości w Europie, musi ona bardziej aktywnie wyróżniać się na forum europejskim.
(RO) Given that they are one of the largest and yet most vulnerable minorities in Europe, the Roma community must feature even more actively as an item on the European agenda.