lengyel-angol fordítás erre a szóra: wypływać

PL

"wypływać" angol fordítás

volume_up
wypływać {foly. ige}

PL wypływać
volume_up
{folyamatos ige}

1. általános

wypływać (és: wypłynąć)
volume_up
to ship out {i.} [Am.]

2. "z czegoś"

volume_up
to drain {i.} (out of / from sth)
BEROMUN, razem z melfalanem, jest podawany do chorej kończyny przez cewnik do głównej tętnicy, podczas gdy krew wypływa przez inny cewnik w głównej żyle.
BEROMUN, together with melphalan, is given in your affected limb via a catheter in the main artery while the blood is drained via another catheter in the main vein.

3. fizika

wypływać
volume_up
to effuse {i.} [form.]

Szinonimák (lengyelül) a(z) wypływać szóra:

wypływać

Példamondatok a(z) "wypływać" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

PolishAby okazała się sukcesem, musi autentycznie wypływać od obywateli.
For it to be a success, the initiative must genuinely come from citizens.
PolishMoże wypływać z niewinności lub arogancji, albo z egoizmu, czasami z nonszalancji.
It can be achieved out of innocence, or arrogance, or out of selfishness, sometimes out of carelessness.
PolishUmożliwia sprawdzenie, że po naciśnięciu pokrętła ustawiającego dawkę z igły będzie wypływać strumień insuliny.
Confirms that a stream of insulin comes out of the tip of the needle when you push the Dose Knob in.
PolishLek BYETTA powinien wypływać z końca igły.
PolishPaństwo może podnieść podatki tylko do określonego poziomu, powyżej którego pieniądze zaczną wypływać za granicę, a dochody kurczyć się.
A state can raise its taxes only up to a certain level before the money begins to go abroad and the revenues dwindle.
PolishW przypadku pozostawienia igły na wstrzykiwaczu BYETTA, lek może wypływać ze wstrzykiwacza lub wewnątrz wkładu mogą tworzyć się pęcherzyki powietrza.
If the needle is left on, medicine may leak from the BYETTA pen or air bubbles may form in the cartridge.
PolishW innym przypadku ryzykujemy tym, że rybacy będą wypływać dalej w morze na Północnym Atlantyku, co nie jest praktyczne i jest bardzo niebezpieczne.
Otherwise, we risk forcing the fishermen further out to sea in the North Atlantic, which is not practical and is very unsafe.
PolishTechnologie wojskowe mogą wypływać na historię świata, mogą tworzyć lub niszczyć pokój światowy i tu właśnie jest problem z cyberbronią.
So military technologies can influence the course of the world, can make or break world peace -- and there lies the issue with cyber weapons.
Polishwypływać na powierzchnię
PolishMałe statki, o których wspomniałem i których długość nie przekracza 15 metrów, są pozbawione dochodów, a co ważniejsze, zmuszone są wypływać na niebezpieczne wody.
These small vessels which I referred to, short of 15 metres, are deprived of earning an income and, even more importantly, these vessels are forced to travel into dangerous waters.