lengyel-angol fordítás erre a szóra: tor

PL

"tor" angol fordítás

volume_up
tor {hímn.}

PL tor
volume_up
{hímnem}

1. lovaglás: "wyścigów konnych"

tor
W sensie, grupa na torze wyścigów konnych przewiduje przyszłość z dużym prawdopodobieństwem.
In a sense, the group of betters at the racetrack is forecasting the future, in probabilistic terms.
A on czasami, wierzcie lub nie, na torze wyścigowym w Los Angeles -- jedyny powód by kochać L.A. -- rok 1940.
And he did sometimes, believe it or not, at a racetrack in Los Angeles -- one reason to love L.A. -- back in the 1940s.
Na przykład, przyglądając się szansom koni na torze, grupa jest w stanie przewidzieć dokładnie szanse konia na wygraną.
For instance, if you look at the odds on horses at a racetrack, they predict almost perfectly how likely a horse is to win.

2. kémia

tor
Badamy rozpowszechnienie toru w jednej z gwiazd z planetami pozasłonecznymi.
We are actually trying to measure this profile and to detect thorium.

3. repülés

tor

4. egyéb

tor (és: ślad, trop, bieżnia)
... po torze zna to romantyczne uczucie którym darzy się szybkie samochody.
-- at the track, you know the romance revolving around those high performance cars.
Europa jest na złym torze w tym obszarze, tak jak i w wielu innych.
Europe is on quite the wrong track in this area, as in so many others.
Znaleźliśmy ją na torach kolejowych, zgwałconą przez wielu mężczyzn, nie wiem ilu.
We found her in a railway track, raped by many, many men, I don't know many.
tor
volume_up
trajectory {fn} (of ball, object)
Użyli swojego bólu jako paliwa i zaczęli przekierowywać tę energię na inny tor, na inną misję.
They have used the fuel of their pain to begin to redirect that energy towards another mission and another trajectory.
volume_up
way {fn}
Dojeżdża do końca toru, gdzie będzie musiał przejechać przez dziurę w ścianie beczek.
He's approaching the end of the run, makes his way between the barrels that are set up there.
Śledzisz tor piłeczki lub patrzysz na publiczność, Tak więc, kolejna część zajmuje się zrozumieniem przestrzeni i rytmu i oczywiście związana jest ze stopami.
So this next part is really a way of understanding space and rhythm, with the obvious reference to the feet, but it's also time -- where the feet were, where the balls were.

5. sportok

tor
tor
... po torze zna to romantyczne uczucie którym darzy się szybkie samochody.
-- at the track, you know the romance revolving around those high performance cars.
Europa jest na złym torze w tym obszarze, tak jak i w wielu innych.
Europe is on quite the wrong track in this area, as in so many others.
Znaleźliśmy ją na torach kolejowych, zgwałconą przez wielu mężczyzn, nie wiem ilu.
We found her in a railway track, raped by many, many men, I don't know many.
tor
volume_up
chute {fn} (for toboggan)

6. sportok: "wyścigowy"

tor
W sensie, grupa na torze wyścigów konnych przewiduje przyszłość z dużym prawdopodobieństwem.
In a sense, the group of betters at the racetrack is forecasting the future, in probabilistic terms.
A on czasami, wierzcie lub nie, na torze wyścigowym w Los Angeles -- jedyny powód by kochać L.A. -- rok 1940.
And he did sometimes, believe it or not, at a racetrack in Los Angeles -- one reason to love L.A. -- back in the 1940s.
Na przykład, przyglądając się szansom koni na torze, grupa jest w stanie przewidzieć dokładnie szanse konia na wygraną.
For instance, if you look at the odds on horses at a racetrack, they predict almost perfectly how likely a horse is to win.

7. sportok: "do skoków"

tor (és: tor regatowy, tor)
Drugim powodem moich zmartwień dotyczących Mercosuru jest stabilność i polityczny tor tej współpracy.
A second reason for my concern with regard to Mercosur lies in the stability and political course of this collaboration.
Odwrotną stroną tej brazylijskiej polityki jest zagrożenie stabilności i politycznego toru działalności Mercosuru.
The reverse side to this Brazilian policy is the threat to the stability and political course of Mercosur.
Dzisiejszy projekt rezolucji pomoże skierować europejski sektor hodowlany na właściwy tor.
Madam President, Mr Cioloş, ladies and gentlemen, today's motion for a resolution will help to set the European livestock sector on the right course.

8. sportok: "przejazdu"

tor (és: tor regatowy, tor)
Drugim powodem moich zmartwień dotyczących Mercosuru jest stabilność i polityczny tor tej współpracy.
A second reason for my concern with regard to Mercosur lies in the stability and political course of this collaboration.
Odwrotną stroną tej brazylijskiej polityki jest zagrożenie stabilności i politycznego toru działalności Mercosuru.
The reverse side to this Brazilian policy is the threat to the stability and political course of Mercosur.
Dzisiejszy projekt rezolucji pomoże skierować europejski sektor hodowlany na właściwy tor.
Madam President, Mr Cioloş, ladies and gentlemen, today's motion for a resolution will help to set the European livestock sector on the right course.

Szinonimák (lengyelül) a(z) tor szóra:

tor

Példamondatok a(z) "tor" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

PolishLiczą się tylko największe grupy; protesty i inne możliwości należy odstawić na boczny tor.
Only the biggest groups count; protests and alternatives have to be sidelined.
PolishIstnieje jeden, zwany TOR, jest kolejnym sensorem odżywczym, podobnie jak szlak insulinowy.
There's one called TOR, which is another nutrient sensor, like the insulin pathway.
PolishPodczas opracowywania strategii UE 2020 Parlament Europejski odsunięto na boczny tor.
The EU Parliament was sidelined during the design of EU 2020 strategy.
PolishBudując tor, trzeba trzymać się planu stworzonego przez architekta.
When you construct a circuit, you have to stick to the engineer's plan.
PolishNie chodzi nawet o to, że na boczny tor spychane są parlamenty krajowe.
It is not even about the national parliaments being sidelined.
PolishNiedobrze się stało, że rezolucja ONZ została zepchnięta na boczny tor.
It is unfortunate that the UN's resolution has been sidelined.
PolishTemsyrolimus jest selektywnym inhibitorem kinazy ssaków mTOR (ang.: mammalian target of rapamycin).
L01X E09 10 Temsirolimus is a selective inhibitor of mTOR (mammalian target of rapamycin).
PolishJednakże pasażerowie nie powinni być w tym procesie odstawieni na boczny tor.
Passengers must not be left behind in this, however.
PolishNie chodzi o to, że Parlament Europejski jest spychany na boczny tor.
It is not about the European Parliament being sidelined.
PolishDlatego, że te hormony, jak insulina, IGF oraz szlak TOR, są niezwykle ważne.
And the reason is that these hormones, like the insulin and the IGF hormones and the TOR pathway, they're essential.
PolishOto właśnie chodzi, musimy wrócić na główny tor.
However, there are very important things to be done, and we need to do them.
PolishMutacje niszczące gen TOR, podobnie jak mutacje daf-2, wydłużają życie robaków, much i myszy.
And mutations that damage the TOR gene -- just like the daf-2 mutations -- extend lifespan in worms and flies and mice.
PolishW tym przypadku, istnieje już lek, rapamycin wiążący się z białkiem TOR i hamujący jego aktywność.
But in this case, there's already a drug called rapamycin that binds to the TOR protein and inhibits its activity.
PolishSkoncentrujmy się na tym i nie pozwólmy sprowadzić się na boczny tor, w tym także w toku przedmiotowej debaty.
Let us concentrate on that and not allow ourselves to be sidetracked further, including in this debate.
PolishDzisiaj skierowaliśmy sprawy na właściwy tor.
Today we have set things going in the right direction.
PolishW skład szczepionki wchodzą szczepy bakteryjne zarówno serotypu Inaba jak i Ogawa oraz biotypy El Tor i klasyczny.
Bacterial strains of both Inaba and Ogawa serotypes and of El Tor and 5 Classical biotypes are included in the vaccine.
PolishZbudowaliśmy więc tor z przeszkodami trzy razy wyższymi niż wysokość bioder badanych zwierząt i byliśmy pewni, że sobie z tym nie poradzą.
So, we built a terrain that had obstacles three times the hip height of the animals that we're looking at.
PolishRozmyślając nad tym, skupiłem się na jednym organizmie, biotypie El Tor organizmu zwanego przecinkowiec cholery.
And so, as I was thinking about this, I focused on this organism, which is the El Tor biotype of the organism called Vibrio cholerae.
PolishTen kompleks blokuje działanie kinazy mTOR.
PolishNa czerwono zaznaczono tor ruchu oczu.